Dienstplicht

IndelingsraadNR6

De dienstplicht of militaire dienst is de verplichting tot het tijdelijk vervullen van werkzaamheden door (een deel van) de bevolking. Meestal wordt de term dienstplicht gebruikt voor de militaire dienstplicht, waarbij jonge mannen en vrouwen een tijdlang verplicht deel uitmaken van de krijgsmacht. Deze dienstplicht bestaat nog steeds maar sinds 1997 is de opkomstplicht opgeschort.

DienstfotoNov1970

En aldus geschiede kreeg ik een oproep van de Burgermeester van Amsterdam om op 21 november 1969 bij de indelingsraad NR. 6 te verschijnen werd ik geschikt bevonden om mijn dienstplicht te voldoen. Mijn periode in dienst van het Vaderland kan ik wel omschrijven als een leuke tijd ondanks dat ik wel een bak ellende over mij heen kreeg.

Artillerie Opleidings Centrum Rijschool Bergen op Zoom

Voor het wapen artillerie opgekomen op maandag 16 november bij artillerie rijschool in de Cort Heyligers kazerne in Bergen op Zoom lichting 70-6 om daar de opleiding AMO en chauffeur vrachtauto YA328 en YA16 te krijgen. Op het station stond een YA328 waarin we plaats namen voor de poort aangekomen kregen we gelijk controle van de haardracht door een kapper (kort was nog verplicht) daarna inschrijven je kamer opzoeken, PSU ophalen en omkleden van burger naar leger kleding in de weken die volgde was dat overall en vechtpet. In de eerste week kregen allemaal een medisch onderzoek en de nodige injecties ook werd er een pasfoto gemaakt voor het miliitair paspoort. Mijn bed stond in het C gebouw op de eerste verdieping en in mijn herrinering als twee kamers met een brede gang er tussen. Een kamer met maten die uit het hele land kwamen en moet je voorstellen Groningers, Friezen, Utrechters, Rotterdammers en Amsterdammers bij elkaar nou het was geweldig zoveel lol. We mochten de eerste weken nog niet naar huis maar het maakte niet uit de ouders en verloofdes kwamen wel even bij ons kijken.


Statiegeld was voor het blindengeleidehondenfonds in de kantine.
De film, muziek en cabaret avonden waren ook super.

      


Groepsfoto gemaakt op de Cort Heyligerskazerne. (Ik zit gehurkt 2e van rechts)
B-batterij Rijschool Bergen op Zoom
De befaamde "dikke DAF" YA 328 en de  YA 616  op de Cort Heyligerskazerne.
B-batterij Rijschool Bergen op Zoom
Ik heb maar 2 foto's waar ik op sta waaronder deze tijdens het 2e deel rijopleiding YA 616 ook  op de Cort Heyligerskazerne.

109e Afdeling Veld Artillerie 

Legerplaats Havelte

Op 15 maart 1971 naar de parate hap bij de 109e afdeling veldartillerie in de Johannes Post kazerne in Steenwijkerwold/Havelte. Na de introductie kreeg ik een International M55/M78A! 5-tons 6x6-vrachtauto toe gewezen met als extra taak de catering in het veld. (Eitje koken/bakken, broodjes en uiteraard enige niet toegestanen dranken)
Helaas kreeg ik een ernstige enkel blessure waardoor deze 6 weken in het gips kwam om te herstellen. Aanvankelijk werd ik ook nog sleutelwacht maar ook dit was van korte duur daar mijn vader ernstig ziek was geworden kreeg ik uitstel en verliet ik op 11 mei 1972 het leger om te helpen in het bedrijf van mijn vader.


Een Dorsey M329 3-tons aanhangwagen met een Honest John raket achter een International M55/M78A! 5-tons 6x6-vrachtauto van 109 Afdeling Veldartillerie. Met deze combinatie 1 maal gereden op de openbare weg en 1 maal zonder aanhanger in het terrein wat niet zo'n succes was vanwege het afbreken van de bevestiging van het reservewiel.

Breda Chassé Kazerne

Artillerie Opleidings Centrum

 

       xx   Op maandag 13 november 1972 werd ik weer opgeroepen om in de Chassé kazerne te verschijnen, helaas trok er op die dag een hevige storm over ons land die nog al wat schade veroorzaakte. Met pijn en moeite kon ik mij rond 7:00 uur in de stoptrein naar Amsterdam persen en aansluitend de trein via Haarlem, Rotterdam naar Breda. waar ik rond een uur of 12 aankwam. Lopen richting de kazerne en melden bij een oude bekend van mijn tijd in Bergen op Zoom "Adjudant Camstra" Kom je doen? was zijn eerste vraag en waarom ben je in burger was de tweede en aanvankelijk wisten ze niet wat ze met mij aan moesten, dan maar in Breda blijven en onder gebracht in de staf-staf verzorgingsbatterij als chauffeur op YA328 en YA126.

 

Amsterdam
420e Infanterie Beveiligings
Compagie Mobiel

Voor het vertrek

     Groepsfoto gemaakt voor het vertrek van de patrouiles

In april 1973 kreeg ik een sociale indicatie om dichterbij huis te wonen en aldus stapte ik op dinsdag 16 april 1973 de Oranje Nassau kazerne in Amsterdam binnen. Kanonnier af en soldaat bij de 420 Infanterie Beveiligings  Compagnie Mobiel van Heutsz in de funktie van chauffeur VW-combi 8 Pers. voor mijn laatste 20 weken diensttijd met 2 wekelijkse periode van bewaken en dienst op de kazerne.

Ik schopt het uiteindelijk tot korporaal bij mijn afzwaaien in augustus 1973.

 
  BaretembleemVanHeutsz