Parenteel Hans [de Boer/de Jong](±1650-?)W.G. Schuurman - MMXXIII -

© 2023  W.G. Schuurman

De Halm 28

1521 PG WORMERVEER

opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.577.20200713


Inleiding
Speurtocht naar het verleden
Ik ben een amateur genealoog in hart en nieren geworden uit nieuwsgierigheid naar mijn voorouders,
wie waren het, waar komen ze vandaan, wat was hun beroep en zodoende begon ik een speurtocht naar mijn voorouders en hun families die woonde en leefde tot ver in de 12e eeuw.
Zij kwamen ut Duitsland, België, Frankrijk en andere landen binnen Europa. Ook verspreiden zij zich naar andere werelddelen o.a. Noord-Amerika en Australië.

Deze zoektocht naar mijn vaders familie Schuurman en mijn moeders familie de Boer genereerde anno 2023 in ruim 20000 personen, meer dan 36000 persoonsvermeldingen en 33000 relaties.
Tijdens het zoeken in diverse archieven in het land, de websites op het internet vond ik prachtige bronnen met massa's informatie, foto's, aktes en documenten wat resulteerde in ruime database met interessante personen en hun verhalen.

Een hele mooie zoektocht met een lange geschiedenis en op zijn Fries:
Fuotstappen ut it ferline
we sille se altyd wer tsjinkomme,
op 'e paden fan moarn!

Voetstappen uit het verleden
We zullen ze altijd weer tegenkomen
Op de paden van morgen!

Er stroomt dus wat Fries bloed in mijn aderen,
via mijn Friese overgrootmoeder Symontje
Hofman en via mijn grootvader Dirk de Boer.
Er zit dus 37,5% aan Friese genen in mijn DNA.

Veel lees en ontdek plezier.
Wim Schuurman


Generatie I

(van 1650)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1675.

I  Hans is geboren rond 1650 in Friesland (NL).

Van hem is een kind bekend:

1  Hans Hanses is geboren rond 1675, zie II.


Generatie II

(van 1675 tot 1747)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1700 en 1701. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kortezwaag.

II  Hans Hanses, zoon van Hans (I), is geboren rond 1675, overleden in 1747 in, ingeschreven in het lidmaten register van de (Doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen) op donderdag 6 maart 1738 in Gorredijk. Hij werd ongeveer 72 jaar.

Hij trouwt op woensdag 10 november 1700 in Langezwaag in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Syts Syttes, dochter van Sytte. Syts is Herv. / Gerf. gedoopt op donderdag 4 april 1675 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude).

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hans Hanses is geboren rond 1700.

2  Jan Hanses is geboren rond 1701 in Kortezwaag, zie III.


Generatie III

(van 1700)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1734 en 1735. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kortezwaag (2x).

III  Jan Hanses, zoon van Hans Hanses (II) en Syts Syttes, is geboren rond 1701 in Kortezwaag.

Hij trouwt op zondag 29 augustus 1734 in Kortezwaag in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op ongeveer 33-jarige leeftijd met Sjoertje Claases (Sjoertie). Sjoertje (Sjoertie) is geboren in Kortezwaag.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Klaes Jans "deBoer" is geboren rond 1734 in Kortezwaag, zie IV-A.

2  Hans Jans "deJongh" is geboren rond 1735 in Kortezwaag, zie IV-B.


Generatie IV

(van 1734 tot 1825)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1764 en 1782. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kortezwaag (7x).

IV-A  Klaes Jans "deBoer" ook genaamd Klaes Jans, N.N. en Klaas Jans "de Boer", zoon van Jan Hanses (III) en Sjoertje Claases (Sjoertie), is geboren rond 1734 in Kortezwaag, overleden op vrijdag 16 december 1825 in Kortezwaag, als overleden aangegeven op zaterdag 17 december 1825, heeft op dinsdag 21 april 1812 in Kortezwaag als achternaam aangenomen DE BOER. Hij werd ongeveer 91 jaar.

Hij trouwt op zondag 27 mei 1764 in Kortezwaag in de op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Janke Wiebes, dochter van Wijbe Yedes en Antje Watzes. Janke is geboren op vrijdag 19 december 1738 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op vrijdag 26 december 1738 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op dinsdag 26 december 1815 in Langezwaag, als overleden aangegeven op woensdag 27 december 1815 in Opsterland (FR). Zij werd 77 jaar en 7 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Wiebe Klazes de Boer is geboren op zondag 26 maart 1769 in Kortezwaag, gedoopt op zondag 1 mei 1803 in Langezwaag, zie V-A.

2  Sjoerdje Klazes de Boer (Sjudtje) is geboren rond 1772, zie V-B.

3  Albert Klases de Boer is geboren in 1776, zie V-C.

4  Hans Klases de Boer is geboren rond 1779, zie V-D.

5  Douwe Klases de Boer is geboren rond 1782 in Kortezwaag, overleden op donderdag 31 juli 1823 in Opsterland (FR), als overleden aangegeven op donderdag 31 juli 1823. Hij werd ongeveer 41 jaar.

Hij trouwt op donderdag 4 december 1817 in Schoterland op ongeveer 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Janke Syttes de Vries, dochter van Sytte Engberts de Vries en Hylkjen Hendriks Mantje. Janke is geboren op zondag 15 augustus 1790 in Compagnie Jubbega, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 5 september 1790 in Jubbega (Herv. gem. Hoornsterzwaag, Jubbega, Schurega en Oude- en Nieuwehorne), overleden op zondag 22 maart 1818 in Kortezwaag. Zij werd 27 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

IV-B  Hans Jans "deJongh" ook genaamd Hans Jans en N.N., zoon van Jan Hanses (III) en Sjoertje Claases (Sjoertie), is geboren rond 1735 in Kortezwaag, overleden op vrijdag 30 december 1808 in, begraven op zaterdag 31 december 1808 in Kortezwaag. Hij werd ongeveer 73 jaar.

Hij trouwt op zondag 1 januari 1764 in Kortezwaag in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op ongeveer 29-jarige leeftijd met de 16-jarige Trijntje Willems, dochter van Willem Steffens en Yetske Itskes. Trijntje is geboren in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 29 oktober 1747 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op zaterdag 14 maart 1829 in Opsterland (FR). Zij werd 81 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hanses de Jong is geboren in 1764 in Kortezwaag, zie V-E.

2  Sjoerdje Hanzes "deJongh" (Suttje) is geboren rond 1767 in Kortezwaag, overleden op maandag 25 juli 1842 in. Zij werd ongeveer 75 jaar.

Zij trouwt op zondag 15 april 1792 in Gorredijk in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Gorredijk op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jacob Piers Hoekstra ook genaamd Jacob Piers, zoon van Pier Kornelis en Grietje Theunis. Jacob is geboren rond 1762 in Gorredijk, overleden op donderdag 11 juli 1816 in Drachten, heeft op zaterdag 15 februari 1812 in Noorderdrachten als achternaam aangenomen HOEKSTRA. Hij werd ongeveer 54 jaar.

3  Grietjen Hanzes "deJongh" ook genaamd N.N., wonende in Blesdijke, is geboren op zondag 20 september 1767 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 25 april 1802 (Herv. gem. Peperga en Blesdijke), overleden op vrijdag 18 maart 1842 in Nijensleekerveld. Zij werd 74 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt in Kortezwaag, trouwt op zondag 21 juni 1789 in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Molle Tammes van den Bos ook genaamd Molle Tammes, zoon van Tamme Molles en Lutske Jacobs. Molle, wonende in Blesdijke, is gedoopt op zondag 18 mei 1760 in Langezwaag, overleden op zondag 19 april 1818 in Blesdijke, heeft op dinsdag 28 januari 1812 in Oldeberkoop als achternaam aangenomen VAN DEN BOS. Hij werd 57 jaar, 11 maanden en 1 dag.

4  Sietske Hanzes de Jong ook genaamd Sietske Hanzes, wonende in Kortezwaag, is geboren rond 1770 in Kortezwaag, overleden op vrijdag 10 augustus 1827 in Kortezwaag, heeft op maandag 27 april 1812 in Langezwaag als achternaam aangenomen DE JONG. Zij werd ongeveer 57 jaar.

Zij trouwt op zondag 11 mei 1794 in Kortezwaag in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op ongeveer 24-jarige leeftijd met Johannes Beenes.

5  Hans Hanses "deJongh" is geboren rond 1773, zie V-F.

6  Willem Hanses de Jong is geboren rond 1774 in Kortezwaag, zie V-G.

7  Klaas Hanzes de Jong is geboren rond 1778, zie V-H.


Generatie V

(van 1764 tot 1859)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1849. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kortezwaag (18x), Langezwaag (9x), Terwispel (5x), Opsterland (FR) (5x) en Jubbega-Schurega.

V-A  Wiebe Klazes de Boer, zoon van Klaes Jans "deBoer" (IV-A) en Janke Wiebes, wonende in Lippenhuizen, is geboren op zondag 26 maart 1769 in Kortezwaag, gedoopt op zondag 1 mei 1803 in Langezwaag, overleden op zondag 2 december 1827 in. Hij werd 58 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op zondag 8 juli 1798 in Langezwaag op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Rinske Jans Stoker, dochter van Jan Jans Stoker en IJke Hijlkes. Rinske is geboren op vrijdag 12 maart 1779 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 21 maart 1779 in Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op maandag 6 mei 1850 in Kortezwaag, als overleden aangegeven op dinsdag 7 mei 1850 in Opsterland (FR). Zij werd 71 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Janke Wiebes de Boer is geboren op zondag 9 juni 1799 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 30 juni 1799 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op maandag 5 mei 1890 in Opsterland (FR), als overleden aangegeven op dinsdag 6 mei 1890 in Opsterland (FR). Zij werd 90 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op donderdag 30 maart 1820 in Opsterland (FR) op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Brugts Scholtinga, zoon van Brugt Hendriks Scholtinga en Froukjen Edzers. Hendrik is geboren op zondag 10 januari 1796 in Kortezwaag, gedoopt op zondag 28 februari 1796 in Kortezwaag, overleden op maandag 22 oktober 1855 in Opsterland (FR). Hij werd 59 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

2  Yke Wiebes de Boer is geboren op dinsdag 7 oktober 1800 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 2 november 1800 (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), ongehuwd overleden op zondag 19 januari 1834 in Gorredijk, als overleden aangegeven op maandag 20 januari 1834 in Opsterland (FR). Zij werd 33 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

3  Antje Wiebes de Boer is geboren op vrijdag 7 mei 1802 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 30 mei 1802 in Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op dinsdag 14 februari 1843 in Gorredijk, als overleden aangegeven op maandag 20 februari 1843 in Opsterland (FR). Zij werd 40 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op donderdag 13 mei 1830 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Hendrik Tjizes van der Lei, zoon van Tjisse Nicolaas van der Lei en Swopkje Hendriks. Hendrik is geboren op zondag 2 oktober 1803 in Gorredijk, Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 23 oktober 1803 in Gorredijk (Hervormde gemeente Gorredijk), overleden op zondag 12 april 1835 in Gorredijk. Hij werd 31 jaar, 6 maanden en 10 dagen. Zij trouwt op zaterdag 16 juli 1836 in Opsterland (FR) op 34-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Jelle Klazes van der Müür. Jelle is geboren op dinsdag 11 oktober 1796 in Zuider-Drachten, gedoopt op zondag 15 januari 1797 in Zuider-Drachten, overleden op dinsdag 13 oktober 1857 in Gorredijk. Hij werd 61 jaar en 2 dagen.

4  Jetske Wiebes de Boer is geboren op vrijdag 20 april 1804 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 13 mei 1804 in Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op maandag 23 maart 1863 in Opsterland (FR). Zij werd 58 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op maandag 17 april 1837 in Opsterland (FR) op 32-jarige leeftijd met de 37-jarige Wiebe Ottes Walstra, zoon van Otte Wiebes Walstra en Femke Gooitzens Zwanenburg. Wiebe is geboren in 1800 in Terwispel, overleden op maandag 15 mei 1871 in Terwispel. Hij werd 71 jaar.

5  Klaas Wiebes de Boer is geboren op donderdag 24 april 1806 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), zie VI-A.

6  Hylkjen Wiebes de Boer is geboren op dinsdag 28 juni 1808 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 31 juli 1808 in Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op maandag 16 februari 1885 in, als overleden aangegeven op maandag 16 februari 1885 in Schoterland. Zij werd 76 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op zondag 3 juli 1836 op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Jetze Jacobs Bloemhof, zoon van Jacob Botes Bloemhof en Sijbrig Stephanus Plekker (Siebregtjen). Jetze Jacobs is geboren op zaterdag 7 maart 1807 in Katlijk, gedoopt op zondag 29 maart 1807 in Oudeschoot, overleden op donderdag 23 oktober 1879 in Oudeschoot. Hij werd 72 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

7  Jan Wiebes de Boer is geboren op vrijdag 31 augustus 1810 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 30 september 1810 (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), zie VI-B.

8  Douwe Wiebe de Boer is geboren op dinsdag 15 december 1812 in Langezwaag, overleden op maandag 1 maart 1813 in Opsterland (FR). Hij werd 2 maanden en 14 dagen.

9  Douwe Wiebes de Boer is geboren op dinsdag 11 januari 1814 in Langezwaag, overleden op donderdag 8 april 1880 in Opsterland (FR). Hij werd 66 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op maandag 2 juni 1845 in Opsterland (FR) op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Antje Douwes Oosterbaan, dochter van Douwe Jans Oosterbaan en Loltje Cornelis Hartmans. Antje is geboren in 1811 in Gorredijk, overleden op zondag 28 januari 1906 in Kortezwaag. Zij werd 95 jaar.

10  Sjoerdje Wiebes de Boer (Sjutje), wonende in Mildam, is geboren op zondag 27 juli 1817 in Opsterland (FR), overleden op donderdag 12 mei 1898 in Schoterland. Zij werd 80 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op zondag 19 mei 1844 in Schoterland op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Eeltje Roels Hospes, zoon van Roel Jacobs Hospes en Trijntje Eeltjes Wytsma. Eeltje is geboren op donderdag 4 september 1817 in Oranjewoud, overleden op donderdag 1 januari 1903 in Terband, als overleden aangegeven op donderdag 8 oktober 1903 in Schoterland. Hij werd 85 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

11  Janke Wiebes de Boer is geboren op vrijdag 7 april 1820 in Opsterland (FR), overleden op vrijdag 3 maart 1899 in. Zij werd 78 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op zondag 23 april 1843 in Opsterland (FR) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Fedde Hendriks Jonkman, zoon van Hendrik Jans Jonkman en Dedje Jans. Fedde is geboren op donderdag 25 september 1817 in Oudeschoot, overleden op vrijdag 19 september 1851 in Schoterland. Hij werd 33 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

V-B  Sjoerdje Klazes de Boer (Sjudtje), zoon van Klaes Jans "deBoer" (IV-A) en Janke Wiebes, is geboren rond 1772, overleden op vrijdag 9 september 1836 in Opsterland (FR). Hij werd ongeveer 64 jaar.

Hij trouwt op zondag 9 februari 1800 in Kortezwaag in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Tjalle Tammes "deJong" ook genaamd Tjalle Tammes, zoon van Tamme Wytzes en Aukje Jans. Tjalle is geboren rond donderdag 22 mei 1766, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 15 juni 1766 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op woensdag 26 december 1838 in, heeft op maandag 20 april 1812 in Langezwaag als achternaam aangenomen DE JONG. Hij werd ongeveer 72 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Tjalles de Jong is geboren op woensdag 24 december 1800 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 25 januari 1801 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), zie VI-C.

2  Tamme Tjalles de Jong is geboren op maandag 14 november 1803 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 11 december 1803 in Leeuwarden (FR) (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), zie VI-D.

V-C  Albert Klases de Boer, zoon van Klaes Jans "deBoer" (IV-A) en Janke Wiebes, is geboren in 1776, overleden op dinsdag 21 juni 1859 in, als overleden aangegeven op woensdag 22 juni 1859 in Opsterland (FR). Hij werd 83 jaar.

Hij trouwt op donderdag 4 december 1817 in Opsterland (FR) op 41-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Antje Jeens de Jong, dochter van Jeen Theunis de Jong en Wytske Tammes. Antje Jeens, wonende in Kortezwaag, is geboren in 1778 in Kortezwaag, overleden op zondag 23 augustus 1829 in Gorredijk, overleden op zondag 23 augustus 1829 in Gorredijk. Zij werd 51 jaar.

Hij trouwt op vrijdag 9 mei 1834 in Opsterland (FR) op 58-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Hendrikjen Hessels Meibos(ch), dochter van Hessel Jans Meibosch en Antje Wiebes. Hendrikjen is geboren op donderdag 3 november 1803 in Mildam, gedoopt op zondag 20 november 1803 in Katlijk, overleden op dinsdag 24 februari 1885 in Opsterland (FR). Zij werd 81 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Alberts de Boer is geboren op zondag 6 september 1835 in Kortezwaag, overleden op zondag 21 januari 1844 in Kortezwaag. Hij werd 8 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

2  Jan Alberts de Boer is geboren op dinsdag 30 juni 1846 in Kortezwaag, zie VI-E.

3  Klaas Alberts de Boer is geboren op dinsdag 8 mei 1849 in Opsterland (FR), overleden op donderdag 20 september 1849 in. Hij werd 4 maanden en 12 dagen.

V-D  Hans Klases de Boer, zoon van Klaes Jans "deBoer" (IV-A) en Janke Wiebes, is geboren rond 1779, overleden op donderdag 2 maart 1848 in, als overleden aangegeven op vrijdag 3 maart 1848 in Opsterland (FR). Hij werd ongeveer 69 jaar.

Hij trouwt op zaterdag 4 april 1812 in Opsterland (FR) op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje Jans Huizinga, dochter van Jan Klases Huizinga en Janke Sijbes. Aaltje Jans is geboren op vrijdag 14 december 1787 in Kortezwaag, Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 13 januari 1788 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op woensdag 12 december 1860 in Kortezwaag. Zij werd 72 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Hanzes de Boer is geboren op maandag 3 augustus 1812 in Kortezwaag, zie VI-F.

2  Klaas Hanzes de Boer is geboren in 1816 in Kortezwaag, zie VI-G.

3  Hans Hanzes de Boer is geboren op vrijdag 3 april 1818 in Kortezwaag, zie VI-H.

4  Albert Hanzes de Boer is geboren op vrijdag 27 oktober 1820 in Opsterland (FR), zie VI-I.

5  Sybe Hanzes de Boer (Siebe) is geboren op woensdag 9 juni 1824 in Opsterland (FR), zie VI-J.

6  Douwe de Boer is geboren op donderdag 24 mei 1827 in Kortezwaag, overleden op dinsdag 21 april 1908 in Gorredijk. Hij werd 80 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

7  Jelle Hanzes de Boer is geboren op dinsdag 2 november 1830 in Kortezwaag, ongehuwd overleden op woensdag 9 juni 1852 in Kortezwaag. Hij werd 21 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

V-E  Jan Hanses de Jong ook genaamd Jan Hanses, zoon van Hans Jans "deJongh" (IV-B) en Trijntje Willems, wonende in Terwispel, is geboren in 1764 in Kortezwaag, overleden op zondag 1 mei 1825 in Lippenhuizen, heeft in 1812 in Gorredijk als achternaam aangenomen DE JONG. Hij werd 61 jaar.

Hij trouwt op zondag 8 juni 1788 in Langezwaag in de Nederlands Hervormd Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Grietje Ottes (Grytje), dochter van Otte Freerks en Wytske Oenes. Grietje (Grytje) is geboren op zondag 18 mei 1760, Nederlands Hervormd gedoopt op maandag 9 juni 1760 (Hervormde gemeente Lippenhuizen Terwispel Hemrik).

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Hans Jans de Jong is geboren in 1790, zie VI-K.

2  Trijntje Jans de Jong is geboren in 1792 in Terwispel, overleden op donderdag 2 maart 1865 in Hoornsterzwaag. Zij werd 73 jaar.

Zij trouwt op donderdag 23 november 1815 in Langezwaag op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Otte Girbes van der Schaaf ook genaamd Otte Gerbens en Otte Girbes, zoon van Girbe Oebeles en Lutske Molles. Otte, wonende in Kortezwaag, is geboren op zaterdag 16 augustus 1783 in Harlingen (FR), Herv. / Gerf. gedoopt op dinsdag 30 september 1783 in Harlingen (FR) (Herv. gem. Grote Kerk Harlingen), overleden op dinsdag 31 juli 1855 in Hoornsterzwaag, heeft op zondag 26 april 1812 als achternaam aangenomen VAN DE SCHAAF. Hij werd 71 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

3  Wietske Jans de Jong (Wytske) is geboren op zaterdag 14 september 1799, overleden op maandag 13 september 1875 in Kortezwaag. Zij werd 75 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 19 maart 1859 in Opsterland (FR) op 59-jarige leeftijd met de 46-jarige Folkert Ruurds van Wallinga, zoon van Ruurd Folkerts van Wallinga en Janke Hanzes. Folkert is geboren in 1813 in Terwispel, Doopsgezind gedoopt op donderdag 10 februari 1842 in Gorredijk (Doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen), overleden op zondag 14 september 1884 in Kortezwaag. Hij werd 71 jaar.

Hij trouwt rond 1800 op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 23-jarige Trijntje Gialts de Vries, dochter van Gialt Jans Dijkstra en Aaltje Heerkes. Trijntje is geboren in 1777, overleden op zaterdag 14 augustus 1819 in Lippenhuizen. Zij werd 42 jaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

4  Gjalt Jans de Jong is geboren in 1806 in Terwispel, zie VI-L.

5  Willem Jans de Jong is geboren op maandag 6 juli 1812 in Terwispel, zie VI-M.

6  Aaltje Jans de Jong is geboren op donderdag 9 februari 1815 in Terwispel, ongehuwd overleden na 1870 in Friesland (NL). Zij werd minstens 55 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

7  Sjoerdje Jans de Jong, wonende in Akkrum en in Hoornsterzwaag, is geboren op dinsdag 15 juli 1817 in Terwispel, Doopsgezind gedoopt, ongehuwd overleden op maandag 31 augustus 1857 in Hoornsterzwaag. Zij werd 40 jaar, 1 maand en 16 dagen.

V-F  Hans Hanses "deJongh" ook genaamd Hans Hanses, zoon van Hans Jans "deJongh" (IV-B) en Trijntje Willems, is geboren rond 1773, begraven op woensdag 10 april 1811 in Schoterland, heeft op dinsdag 10 december 1811 in Mildam als achternaam aangenomen DUBBELDBOER. Hij werd ongeveer 38 jaar.

Hij trouwt op zondag 11 mei 1794 in Kortezwaag in de Herv. / Gerf. Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Lijsbeth Hinderks. Lijsbeth is geboren rond 1772 in Jubbega, overleden op donderdag 1 mei 1806 in Gorredijk, begraven op maandag 21 september 1807 in Gorredijk. Zij werd ongeveer 34 jaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Hanses de Jong is geboren in 1797 in Kortezwaag, overleden op maandag 5 juli 1880 in Wijnjeterp. Zij werd 83 jaar.

Zij trouwt op zaterdag 21 september 1816 in Opsterland (FR) op 19-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Berend Jans Post, zoon van Jan Berends Post en Uilkje Ruurds Brüggeman. Berend is geboren in 1790 in Noordwolde, overleden op vrijdag 15 oktober 1858 in Jubbega-Schurega. Hij werd 68 jaar. Zij trouwt op zondag 28 april 1861 in Schoterland op 64-jarige leeftijd (2) met de 62-jarige Haye Wiegers de Jong, zoon van Wieger Roels de Jong en Sjoekjen Hayes Bruinsma. Haye is geboren in 1799 in Oudehorne, overleden op vrijdag 22 maart 1867 in Jubbega-Schurega. Hij werd 68 jaar.

2  Antje Hanses de Jong is geboren in 1798 in Jubbega-Schurega.

Zij trouwt op zondag 18 april 1824 in Schoterland op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Hendriks Hes, zoon van Hendrik Jans Hes en Jitske Rintzes. Jan is geboren in 1792 in Jubbega-Schurega.

3  Hans Hanses de Jong is geboren in 1803 in Langezwaag, zie VI-N.

4  Hendrik Hanses de Jong is geboren op dinsdag 22 april 1806 in Langezwaag, zie VI-O.

V-G  Willem Hanses de Jong ook genaamd Willem Hanses, zoon van Hans Jans "deJongh" (IV-B) en Trijntje Willems, wonende in Kortezwaag, is geboren rond 1774 in Kortezwaag, overleden op woensdag 29 augustus 1827 in Opsterland (FR), heeft op dinsdag 28 april 1812 in Langezwaag als achternaam aangenomen DE JONG. Hij werd ongeveer 53 jaar.

Hij was gehuwd met Trijntje Folkerts van Wallinga, dochter van Folkert Walles en Aukjen Brugts.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Willems de Jong is geboren in 1800 in Kortezwaag.

Zij trouwt op zondag 23 juni 1839 in Utingeradeel op 39-jarige leeftijd met de 51-jarige Auke Ruurds Wiersma, zoon van Ruurd Aukes Wiersma en Dieuwke Hotzes Oosterwoud. Auke is geboren in 1788 in Akkrum, overleden op woensdag 1 juli 1857 in Akkrum. Hij werd 69 jaar.

2  Folkert Willems de Jong is geboren in 1803.

3  Antje Willems de Jong is geboren in 1805 in Kortezwaag.

Zij trouwt op zondag 4 november 1832 in Utingeradeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Oepke Sjoukes Bruinsma, zoon van Sjouke Oepkes Bruinsma en Sjoukjen Jans. Oepke is geboren in 1804 in Akkrum.

4  Hans Willems de Jong is geboren in 1808 in Kortezwaag, zie VI-P.

V-H  Klaas Hanzes de Jong ook genaamd Klaas Hanzes, zoon van Hans Jans "deJongh" (IV-B) en Trijntje Willems, wonende in Lippenhuizen, is geboren rond 1778, overleden op zondag 6 januari 1822 in Lippenhuizen, heeft op maandag 20 april 1812 in Langezwaag als achternaam aangenomen DE JONGH. Hij werd ongeveer 44 jaar.

Hij trouwt op zondag 23 september 1804 in Gorredijk in de Doopsgezinde gemeente Gorredijk-Lippenhuizen op ongeveer 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Gaitske Tjeerds de Haan, dochter van Tjeerd Sybes de Haan en Geertje Oedses. Gaitske, wonende in Wijnjeterp en in Hemrik, is geboren op vrijdag 2 februari 1781 in Lippenhuizen, overleden op maandag 22 december 1851 in Opsterland (FR). Zij werd 70 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Zij was later gehuwd (2) met Pieter Ruurds de Vries.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Klazes de Jong is geboren in 1805 in Kortezwaag, overleden op vrijdag 5 oktober 1866 in Opsterland (FR). Zij werd 61 jaar.

2  Geertje Klazes de Jong is geboren op zondag 15 maart 1807 in Kortezwaag, overleden op zondag 29 maart 1874 in Boornbergum. Zij werd 67 jaar en 14 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 11 mei 1849 in Smallingerland (FR) op 42-jarige leeftijd met de 33-jarige Pieter Wieberens Veenstra, zoon van Wybren Sakes Veenstra en Aafke Tjepkes Zijlstra. Pieter is geboren op woensdag 15 november 1815 in Minnertsga, overleden op woensdag 27 december 1893 in Boornbergum. Hij werd 78 jaar, 1 maand en 12 dagen.

3  Hans Klazes de Jong is geboren in 1809 in Kortezwaag, zie VI-Q.

4  Tjitske Klaassens de Jong is geboren in 1811, overleden op donderdag 19 juli 1866 in Hoogezand (GR). Zij werd 55 jaar.

Zij trouwt op donderdag 1 maart 1832 in Opsterland (FR) op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Pieter Pieters Planting, zoon van Pieter Boukes Planting en Trijntje Egberts. Pieter is geboren op zaterdag 3 oktober 1807 in Ureterp, overleden op donderdag 6 augustus 1846 in Ureterp. Hij werd 38 jaar, 10 maanden en 3 dagen. Zij trouwt op maandag 15 oktober 1849 in Opsterland (FR) op 38-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Kornelis Jeens de Jong, zoon van Jeen Arends de Jong en Fokjen Cornelis. Kornelis is geboren in 1811 in Ureterp, overleden op woensdag 10 december 1851 in Haulerwijk. Hij werd 40 jaar. Zij trouwt op zondag 28 november 1852 in Ooststellingwerf (FR) op 41-jarige leeftijd (3) met de 38-jarige Wieger Geerts Bijlstra, zoon van Geert Reitzes Bijlstra en Geeske Jans Bijlsma. Wieger is geboren op zaterdag 5 maart 1814 in De Knijpe, overleden op maandag 3 april 1905 in Hoogezand (GR). Hij werd 91 jaar en 29 dagen.


Generatie VI

(van 1790 tot 1917)

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 73 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1823 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kortezwaag (10x), Oranjewoud (8x), Bovenknijpe (5x), Appelscha (5x), Opsterland (FR) (5x), Olterterp (4x), Gorredijk (4x), Lippenhuizen (4x), Wijnjeterp (4x), Ooststellingwerf (FR) (4x), Oudeschoot (3x), Arnhem (GD) (3x), Oosterwolde (3x), Oudehaske (2x), Hemrik (2x), Langezwaag, Rauwerderhem, Hoornsterzwaag, Renkum en Terwispel.

VI-A  Klaas Wiebes de Boer, zoon van Wiebe Klazes de Boer (V-A) en Rinske Jans Stoker, is geboren op donderdag 24 april 1806 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 18 mei 1806 in Langezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op woensdag 27 april 1870 in Oudeschoot. Hij werd 64 jaar en 3 dagen.

Hij trouwt op zondag 30 april 1837 in Schoterland, trouwt in de op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Rintske Jacobs Bloemhof, dochter van Jacob Botes Bloemhof en Sijbrig Stephanus Plekker (Siebregtjen). Rintske is geboren op zaterdag 16 december 1809 in Brongerga, gedoopt op zondag 4 februari 1810 in Aldskoat, overleden op zaterdag 15 april 1899 in Schoterland. Zij werd 89 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Wiebe Klazes de Boer is geboren op maandag 17 juli 1837 in Oranjewoud, zie VII-A.

2  Siebrigjen Klazes de Boer is als geboren aangegeven, geboren op zaterdag 14 september 1839 in Oudeschoot, overleden op donderdag 19 juni 1856 in Oranjewoud. Zij werd 16 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

3  Reinskjen Klazes de Boer is geboren op vrijdag 9 september 1842 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op vrijdag 9 september 1842 in Schoterland, overleden op maandag 10 juni 1844 in Oranjewoud. Zij werd 1 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4  Jacob de Boer is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Oudeschoot, als geboren aangegeven op woensdag 19 maart 1845 in Schoterland, zie VII-B.

5  Douwe de Boer is geboren op dinsdag 12 december 1848 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op donderdag 14 december 1848 in Schoterland, zie VII-C.

6  Jetze de Boer is geboren op zondag 5 februari 1854 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op maandag 6 februari 1854 in Schoterland, zie VII-D.

VI-B  Jan Wiebes de Boer, zoon van Wiebe Klazes de Boer (V-A) en Rinske Jans Stoker, is geboren op vrijdag 31 augustus 1810 in Langezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 30 september 1810 (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op maandag 28 mei 1855 in Gorredijk, als overleden aangegeven op dinsdag 29 mei 1855 in Opsterland (FR). Hij werd 44 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 4 mei 1839 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Trijntje Arnoldus de Vries, dochter van Arnoldus Jans de Vries en Janke Sipkes. Trijntje is geboren in 1808 in Gorredijk, overleden op zondag 16 oktober 1864 in Gorredijk. Zij werd 56 jaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Arnoldus Jans de Boer is geboren op zondag 20 oktober 1839 in Gorredijk, overleden op donderdag 23 april 1840 in Gorredijk. Hij werd 6 maanden en 3 dagen.

2  Rinske Jans de Boer (Renskje) is geboren op dinsdag 2 februari 1841 in Opsterland (FR), overleden op zondag 8 augustus 1920 in Oostermeer. Zij werd 79 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 22 november 1862 in Opsterland (FR) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Frans Berends Osinga, zoon van Berend Louwes Osinga en Catharina Maria Geldmaker. Frans is geboren op maandag 15 juli 1839 in Kollum, overleden op woensdag 5 maart 1913 in Kollum. Hij werd 73 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

3  Janke Jans de Boer is geboren op zaterdag 13 mei 1843 in Gorredijk, overleden op zaterdag 15 september 1883 in Gorredijk. Zij werd 40 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Zij trouwt op donderdag 17 mei 1866 in Opsterland (FR) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Evert Josephs Houwman. Evert is geboren op zaterdag 24 maart 1838 in Oldeberkoop, overleden op woensdag 6 februari 1918 in Oldeberkoop. Hij werd 79 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Hij was later gehuwd (2) met Akke Sibbes van der Molen. Hij was later gehuwd (3) met Neeltje Speerstra.

4  Yke Jans de Boer is geboren op maandag 21 april 1845 in Gorredijk, overleden op dinsdag 21 december 1920 in Noordbroek (GR). Zij werd 75 jaar en 8 maanden.

Zij trouwt op vrijdag 7 mei 1869 in Opsterland (FR) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Menno Medema (Minne), zoon van Jacob Pieters Medema en Korneliske Willems Kloosterhuis. Menno (Minne) is geboren op dinsdag 17 november 1840 in Bedum, overleden op vrijdag 13 november 1925 in Groningen (GR). Hij werd 84 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

VI-C  Jan Tjalles de Jong, zoon van Tjalle Tammes "deJong" (V-B) of Sjoerdje Klazes de Boer (Sjudtje), is geboren op woensdag 24 december 1800 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 25 januari 1801 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op woensdag 21 januari 1824 in. Hij werd 23 jaar en 28 dagen.

Hij trouwt op donderdag 10 oktober 1822 in Opsterland (FR) op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Pietje Folkerts van Wallinga, dochter van Folkert Walles en Aukjen Brugts. Pietje is geboren op woensdag 6 juni 1804 in Kortezwaag, Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 15 juli 1804 in Kortezwaag (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op maandag 4 mei 1840 in Opsterland (FR). Zij werd 35 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Aukjen Jans de Jong is geboren op donderdag 20 februari 1823 in Kortezwaag, overleden op zaterdag 2 juni 1827 in Terwispel. Zij werd 4 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

VI-D  Tamme Tjalles de Jong ook genaamd Tamme Tjalles de Boer, zoon van Tjalle Tammes "deJong" (V-B) of Sjoerdje Klazes de Boer (Sjudtje), is geboren op maandag 14 november 1803 in Kortezwaag, Herv. / Gerf. gedoopt op zondag 11 december 1803 in Leeuwarden (FR) (Hervormde gemeente Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude), overleden op zaterdag 9 december 1876 in Opsterland (FR). Hij werd 73 jaar en 25 dagen.

Hij trouwt op donderdag 10 december 1829 in Opsterland (FR) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Jeltje Geerts de Jong, dochter van Geert Luitzens de Jong en Femke Annes. Jeltje is geboren op donderdag 26 maart 1807 in Schurega, gedoopt op zondag 26 april 1807 in Oudehorne, overleden op zaterdag 5 februari 1876 in Opsterland (FR). Zij werd 68 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Tjalle Tammes de Jong is geboren op zaterdag 30 oktober 1830 in Kortezwaag, zie VII-E.

2  Femke de Jong (Fimke) is geboren op dinsdag 20 augustus 1833 in Kortezwaag, overleden op zaterdag 27 december 1902 in Kortezwaag. Zij werd 69 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op donderdag 22 mei 1856 in Opsterland (FR) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hinke Popkes de Vries, zoon van Popke Gerrits de Vries en Aukjen Hinkes Dokter. Hinke is geboren op zaterdag 13 februari 1830 in Kortezwaag, overleden op maandag 29 juni 1896 in Kortezwaag. Hij werd 66 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

VI-E  Jan Alberts de Boer, zoon van Albert Klases de Boer (V-C) en Hendrikjen Hessels Meibos(ch), is geboren op dinsdag 30 juni 1846 in Kortezwaag, overleden op donderdag 15 november 1917 in Arnhem (GD). Hij werd 71 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op woensdag 14 maart 1877 in Arnhem (GD) op 30-jarige leeftijd (1) met de 37-jarige Jacoba Johanna Christina Lamers, dochter van Lamert Lamers en Carolina Christina Wichards. Jacoba Johanna Christina is geboren op dinsdag 24 december 1839 in Oosterbeek, overleden op dinsdag 26 september 1899 in Arnhem (GD). Zij werd 59 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Carolina Christina Lamers ook genaamd Carolina Christina de Boer is geboren op woensdag 26 december 1866 in Renkum.

Zij trouwt op woensdag 19 februari 1890 in Arnhem (GD) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrit van de Brand, zoon van Willem van de Brand en Geertje van de Wall. Gerrit is geboren op zondag 27 oktober 1867 in Arnhem (GD), overleden op zaterdag 11 februari 1911 in Arnhem (GD). Hij werd 43 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

2  Johanna Hendrica Lamers ook genaamd Johanna Hendrica de Boer is geboren rond 1874, overleden op donderdag 23 juli 1925 in Arnhem (GD). Zij werd ongeveer 51 jaar.

3  Lambertus de Boer is geboren op woensdag 22 januari 1879 in Arnhem (GD), zie VII-F.

4  Karel de Boer is geboren op zondag 25 september 1881 in Arnhem (GD), zie VII-G.

5  Nicolaas de Boer is geboren op vrijdag 29 augustus 1884 in Arnhem (GD), zie VII-H.

Hij trouwt op woensdag 18 oktober 1905 in Arnhem (GD) op 59-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Hermina van Duren, dochter van Albert van Duren en Arendina Boerdam. Hermina is geboren in 1849 in Olst, overleden op donderdag 16 november 1933 in Ede (GD). Zij werd 84 jaar.

VI-F  Jan Hanzes de Boer, zoon van Hans Klases de Boer (V-D) en Aaltje Jans Huizinga, is geboren op maandag 3 augustus 1812 in Kortezwaag, overleden op woensdag 19 december 1894 in Opsterland (FR). Hij werd 82 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 9 juni 1838 in Opsterland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Geeske Jacobs Keidel, dochter van Johan Jakob Karel Keidel en Tyttje Paulus Jongsma. Geeske Jacobs is geboren op donderdag 18 november 1813 in Boarnsterhim (FR), overleden op dinsdag 20 juni 1905 in Gorredijk. Zij werd 91 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Jans de Boer is geboren op vrijdag 14 september 1838 in Kortezwaag, overleden op woensdag 25 augustus 1897 in Oosterwolde. Zij werd 58 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 27 mei 1871 in Ooststellingwerf (FR) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Evert Frankes van der Horst, zoon van Franke Everts van der Horst en Hendrikje Sieuwes van der Berg. Evert is geboren op donderdag 13 maart 1845 in Oosterwolde, overleden op maandag 12 augustus 1935 in Oosterwolde. Hij werd 90 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

2  Tietje Jans de Boer is geboren op woensdag 14 september 1842 in Kortezwaag, overleden op vrijdag 21 juni 1901 in Gorredijk. Zij werd 58 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 21 mei 1864 in Opsterland (FR) op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Wiegers Schaap (Jannes), zoon van Wiecher Jans Schaap en Albertje Jannes Jaspers. Johannes (Jannes) is geboren op maandag 6 januari 1834 in Echten.

VI-G  Klaas Hanzes de Boer, zoon van Hans Klases de Boer (V-D) en Aaltje Jans Huizinga, is geboren in 1816 in Kortezwaag, overleden op woensdag 19 februari 1896 in Kortezwaag. Hij werd 80 jaar.

Hij trouwt op maandag 31 januari 1842 in Opsterland (FR) op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jantje Jans de Vries, dochter van Jan Pieters de Vries en Ettje Jans Groen. Jantje Jans is geboren op zaterdag 26 november 1814 in Gorredijk, overleden op zondag 5 juni 1842 in Langezwaag. Zij werd 27 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Aaltje Klazes de Boer is geboren op woensdag 18 mei 1842 in Langezwaag, overleden op woensdag 25 juli 1849 in Kortezwaag. Zij werd 7 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 24 juni 1845 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Aukje Poppes Buitenhof, dochter van Poppe Jolles Buitenhof en Jantje Sietzes. Aukje is geboren op donderdag 29 december 1814 in Gorredijk, overleden op zaterdag 6 maart 1875 in Opsterland (FR). Zij werd 60 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

2  Hans Klazes de Boer is geboren op maandag 17 augustus 1846 in Kortezwaag, zie VII-I.

3  Jantje Klazes de Boer is geboren op zaterdag 19 januari 1850 in Opsterland (FR), overleden op woensdag 31 april 1850 (sic) in Kortezwaag. Zij werd 3 maanden en 12 dagen.

4  Jantje de Boer is geboren op zaterdag 13 september 1851 in Kortezwaag.

Zij trouwt op vrijdag 10 november 1893 in Opsterland (FR) op 42-jarige leeftijd met de 51-jarige Hendrik Geertsma, zoon van Andries Geerts Geertsma en Rinske Hendriks Popma. Hendrik is geboren op zaterdag 5 maart 1842 in Gorredijk.

5  Aaltje de Boer is geboren op donderdag 24 november 1853 in Opsterland (FR), overleden op maandag 20 november 1893 in Renkum. Zij werd 39 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 5 februari 1887 in Renkum op 33-jarige leeftijd met de 40-jarige Dirk Willem Gerritsen, zoon van Hermen Gerritsen en Gezina Aleida Stokhorst. Dirk Willem is geboren op zaterdag 7 maart 1846 in Oosterbeek.

6  Pope Buitenhof de Boer is geboren op vrijdag 27 juni 1856 in Opsterland (FR), overleden op maandag 23 april 1883 in Kortezwaag. Hij werd 26 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

VI-H  Hans Hanzes de Boer, zoon van Hans Klases de Boer (V-D) en Aaltje Jans Huizinga, is geboren op vrijdag 3 april 1818 in Kortezwaag, overleden op zaterdag 25 april 1868 in Gorredijk. Hij werd 50 jaar en 22 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 11 mei 1850 in Ooststellingwerf (FR) op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Hates Stelma, dochter van Hate Folkerts Stelma en Aaltje Egberts Westerhof. Jantje is geboren op zaterdag 28 september 1822 in Makkinga, overleden op woensdag 10 november 1869 in Gorredijk. Zij werd 47 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Hans Hanzes de Boer is geboren op dinsdag 25 maart 1851 in Appelscha, overleden op zaterdag 11 juli 1925 in Opsterland (FR). Hij werd 74 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

2  Hette Hanzes de Boer is geboren op zondag 21 november 1852 in Appelscha, overleden op zondag 16 oktober 1921 in Gorredijk. Hij werd 68 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

3  Aaltje Hanzes de Boer is geboren op dinsdag 2 mei 1854 in Appelscha, overleden op maandag 3 april 1893 in Huizum. Zij werd 38 jaar, 11 maanden en 1 dag.

4  Martha Hanzes de Boer is geboren op dinsdag 9 december 1856 in Oosterwolde, overleden op zondag 24 januari 1875 in Jubbega-Schurega. Zij werd 18 jaar, 1 maand en 15 dagen.

5  Jan Hanzes de Boer is geboren op woensdag 15 september 1858 in Oosterwolde, zie VII-J.

6  Jelle de Boer is geboren op zondag 11 november 1860 in Oosterwolde, zie VII-K.

7  Egbert de Boer is geboren op zondag 1 maart 1863 in Gorredijk, overleden op woensdag 19 april 1882 in Opsterland (FR). Hij werd 19 jaar, 1 maand en 18 dagen.

8  Johanna Hanzes de Boer is geboren op zondag 16 juni 1867 in Opsterland (FR), overleden op donderdag 10 augustus 1871 in Opsterland (FR). Zij werd 4 jaar, 1 maand en 25 dagen.

VI-I  Albert Hanzes de Boer, zoon van Hans Klases de Boer (V-D) en Aaltje Jans Huizinga, is geboren op vrijdag 27 oktober 1820 in Opsterland (FR), overleden op woensdag 3 januari 1917 in Langezwaag. Hij werd 96 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Hij trouwt op zondag 2 mei 1852 in Schoterland op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Jacoba Somer, dochter van Roelof Somer en Roelofjen Kleizen. Johanna Jacoba is geboren op dinsdag 30 januari 1827 in AEngwirden, overleden op zaterdag 12 maart 1910 in Ooststellingwerf (FR). Zij werd 83 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Alberts de Boer is geboren op donderdag 10 maart 1853 in Ooststellingwerf (FR), overleden op dinsdag 23 oktober 1945 in Hilversum (NH). Zij werd 92 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Zij trouwt op donderdag 13 mei 1880 in Ooststellingwerf (FR) op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Hendriks Zijlstra, zoon van Hendrik Jans Zijlstra en Mettjen Hendriks Alstein. Jan is geboren op maandag 13 augustus 1849 in Oosterwolde, overleden op maandag 11 september 1893 in Oosterwolde. Hij werd 44 jaar en 29 dagen.

2  Roelof Alberts de Boer is geboren op dinsdag 7 november 1854 in Ooststellingwerf (FR), zie VII-L.

3  Hans Alberts de Boer is geboren op dinsdag 27 oktober 1857 in Ooststellingwerf (FR), zie VII-M.

4  Jelle Alberts de Boer is geboren op donderdag 30 juni 1859 in Appelscha, overleden op donderdag 31 januari 1861 in Ooststellingwerf (FR). Hij werd 1 jaar, 7 maanden en 1 dag.

5  Jelle de Boer is geboren op zaterdag 10 mei 1862 in Appelscha, zie VII-N.

6  Rika de Boer is geboren op donderdag 27 juli 1871 in Ooststellingwerf (FR), overleden op zondag 31 mei 1874 in Ooststellingwerf (FR). Zij werd 2 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

VI-J  Sybe Hanzes de Boer (Siebe), zoon van Hans Klases de Boer (V-D) en Aaltje Jans Huizinga, wonende in Kortezwaag, is geboren op woensdag 9 juni 1824 in Opsterland (FR), overleden op zaterdag 15 april 1916 in Opsterland (FR). Hij werd 91 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op maandag 15 mei 1854 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Korneliske Jacobs van den Bosch (Tjitske), dochter van Jacob Feddes van den Bosch en Wytske Freerks Landmeter. Korneliske Jacobs (Tjitske) is geboren op zondag 15 december 1822 in Kortezwaag, overleden op zondag 13 augustus 1899 in Kortezwaag. Zij werd 76 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hans Sybes de Boer is geboren op dinsdag 24 april 1855 in Kortezwaag, overleden op dinsdag 21 augustus 1855 in Kortezwaag. Hij werd 3 maanden en 28 dagen.

2  Jacob Sybes de Boer is geboren op donderdag 2 oktober 1856 in Kortezwaag, zie VII-O.

VI-K  Hans Jans de Jong, zoon van Jan Hanses de Jong (V-E) en Grietje Ottes (Grytje), is geboren in 1790, overleden op vrijdag 2 april 1841 in. Hij werd 51 jaar.

Hij trouwt op donderdag 20 mei 1824 in Opsterland (FR) op 34-jarige leeftijd met de 19-jarige Tjipkjen Jeens Lageveen, dochter van Jeen Ates Lageveen en Geesje Sytzes de Boer. Tjipkjen is geboren op maandag 24 december 1804 in Klazinga, gedoopt op zondag 20 januari 1805 in Oosterwolde (Herv. gem. Oosterwolde, Fochteloo en Appelscha), overleden op donderdag 27 mei 1869 in. Zij werd 64 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Jan de Jong is geboren op zondag 27 februari 1825 in Lippenhuizen, ongehuwd overleden op zaterdag 19 maart 1870 in Lippenhuizen. Hij werd 45 jaar en 20 dagen.

2  Lykele de Jong is geboren op dinsdag 16 januari 1827 in Lippenhuizen, ongehuwd overleden op zondag 1 oktober 1899 in Duurswoude. Hij werd 72 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

3  Otte Hanzes de Jong is geboren op donderdag 22 april 1830 in Lippenhuizen, zie VII-P.

4  Jeen de Jong is geboren op donderdag 20 juni 1833 in Lippenhuizen, zie VII-Q.

5  Grietje de Jong is geboren op zondag 19 februari 1837 in Hemrik, overleden op woensdag 23 november 1921 in Wijnjeterp. Zij werd 84 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Zij trouwt op donderdag 10 mei 1866 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Uilke Tietzes de Jong, zoon van Tietze Johannes de Jong en Fetje Uilkes Leertouwer. Uilke is geboren op vrijdag 15 november 1833 in Appelscha, overleden op vrijdag 2 januari 1891 in Hemrik. Hij werd 57 jaar, 1 maand en 18 dagen.

6  Geeske de Jong is geboren op donderdag 4 juni 1840 in Hemrik, overleden op zondag 9 juni 1907 in Hemrik, begraven in 1907 in Hemrik (Hemrik). Zij werd 67 jaar en 5 dagen.

Zij trouwt op donderdag 10 mei 1866 in Opsterland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Binne de Boer, zoon van Luitzen Jans de Boer en Fokjen Jelkes Haisma. Binne is geboren op zondag 6 maart 1836 in Hemrik, overleden op dinsdag 30 januari 1917 in Hemrik, begraven in 1917 in Hemrik (Hemrik). Hij werd 80 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

VI-L  Gjalt Jans de Jong, zoon van Jan Hanses de Jong (V-E) en Trijntje Gialts de Vries, is geboren in 1806 in Terwispel, overleden op zondag 3 februari 1850 in Lippenhuizen. Hij werd 44 jaar.

Hij trouwt op zaterdag 15 juni 1839 in Rauwerderhem op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Trijntje Freerks Rijpstra, dochter van Freerk Johannes Rijpstra en Jeltje Hendriks Sybrandy. Trijntje is geboren in 1807 in Rauwerd.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje de Jong is geboren op zondag 14 juni 1840 in Rauwerderhem.

2  Freerk de Jong, wonende in Wirdum, is geboren op vrijdag 6 oktober 1843 in Terwispel, overleden op maandag 23 januari 1865 in Leeuwarden (FR). Hij werd 21 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

VI-M  Willem Jans de Jong, zoon van Jan Hanses de Jong (V-E) en Trijntje Gialts de Vries, is geboren op maandag 6 juli 1812 in Terwispel, overleden op donderdag 21 mei 1885 in Siegerswoude. Hij werd 72 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op donderdag 14 mei 1835 in Opsterland (FR) op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Grietje Roels van Velden, dochter van Roel Foppes van Velden en Tettje Jeens Haarsma. Grietje is geboren op woensdag 3 september 1806 in Olterterp, overleden op zaterdag 1 juni 1878 in Siegerswoude. Zij werd 71 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Tettje de Jong is geboren op zaterdag 13 februari 1836 in Wijnjeterp.

Zij trouwt op woensdag 13 mei 1874 in Opsterland (FR) op 38-jarige leeftijd met de 41-jarige Machiel van Zandbergen, zoon van Ale van Zandbergen en Wytske Geerts Brouwer. Machiel is geboren op dinsdag 16 april 1833 in Dokkum, overleden op maandag 17 april 1911 in Drachten. Hij werd 78 jaar en 1 dag.

2  Jan de Jong is geboren op donderdag 15 februari 1838 in Olterterp, zie VII-R.

3  Roel Willems de Jong is geboren op donderdag 15 juli 1841 in Olterterp, zie VII-S.

4  Tinus de Jong is geboren op vrijdag 16 februari 1844 in Olterterp, overleden op woensdag 8 april 1925 in Ureterp. Hij werd 81 jaar, 1 maand en 23 dagen.

5  Trijntje de Jong is geboren op zaterdag 17 april 1847 in Olterterp.

Zij trouwt op vrijdag 6 mei 1870 in Opsterland (FR) op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Anne Hendriks Zijlstra, zoon van Hendrik Roels Zijlstra en Trijntje Annes Postma. Anne is geboren op donderdag 30 mei 1839 in Wijnjeterp, overleden op zaterdag 3 januari 1925 in. Hij werd 85 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

VI-N  Hans Hanses de Jong, zoon van Hans Hanses "deJongh" (V-F) en Lijsbeth Hinderks, is geboren in 1803 in Langezwaag, overleden op zaterdag 23 september 1876 in Benedenknijpe. Hij werd 73 jaar.

Hij trouwt op woensdag 26 november 1823 in Schoterland op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hiltje Sjerps van der Meulen, dochter van Sjerp Hartmans van der Meulen en Aaltje Alberts. Hiltje, wonende in Bovenknijpe, is geboren in 1801 in De Knijpe, Doopsgezind gedoopt in 1801 (Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe), overleden op dinsdag 1 januari 1856 in Bovenknijpe. Zij werd 55 jaar.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Hans Hanses de Jong is geboren op donderdag 4 maart 1824 in Oranjewoud, zie VII-T.

2  Hendrik Hanzes de Jong is geboren op donderdag 10 augustus 1826 in Oudeschoot, zie VII-U.

3  Pier Hanzes de Jong is geboren op zaterdag 4 juli 1829 in Oranjewoud.

4  Mintje Hanzes de Jong is geboren op zaterdag 5 mei 1832 in Oranjewoud.

Hij trouwt op woensdag 8 maart 1865 in Franeker op 32-jarige leeftijd met de 23-jarige Maaike Koster, dochter van Tamme Sjoerds Koster en Idske Freerks Lantinga. Maaike is geboren in 1842 in Franeker.

5  Jan Hanzes de Jong is geboren op zondag 7 juni 1835 in Bovenknijpe.

6  Aaltje Hanzes de Jong is geboren op woensdag 26 december 1838 in Bovenknijpe.

7  Pier Hanzes de Jong is geboren op vrijdag 31 maart 1843 in Bovenknijpe, zie VII-V.

Hij trouwt op donderdag 6 november 1856 in Schoterland op 53-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Antje Siezes Wiegersma, dochter van Sies Wiegers Wiegersma en Wytske Thomas Dijkstra. Antje is geboren op zaterdag 12 augustus 1820 in Benedenknijpe, overleden op zondag 7 november 1869 in Bovenknijpe. Zij werd 49 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Van hen is een kind bekend:

8  Aaltje de Jong is geboren op zaterdag 10 april 1858 in Bovenknijpe, ongehuwd overleden op zondag 29 april 1877 in Bovenknijpe. Zij werd 19 jaar en 19 dagen.

VI-O  Hendrik Hanses de Jong, zoon van Hans Hanses "deJongh" (V-F) en Lijsbeth Hinderks, is geboren op dinsdag 22 april 1806 in Langezwaag.

Hij trouwt op zondag 14 augustus 1831 in Haskerland op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Alles Spiekholt, dochter van Alle Andries Spiekholt en Neltje Sybes. Antje is geboren op donderdag 3 augustus 1809 in Lemmer, overleden op zaterdag 15 januari 1887 in Sint Johannesga. Zij werd 77 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Hans Hendriks de Jong is geboren op zondag 22 juli 1832 in Oranjewoud, zie VII-W.

2  Alle Hendriks de Jong is geboren op woensdag 28 oktober 1835.

Hij trouwt op zondag 11 juni 1865 in Schoterland op 29-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Janna Lammerts Kolk, dochter van Lammert Wiebes Kolk en Margjen Hendriks de Vries. Janna is geboren in 1836 in Sint Johannesga. Hij trouwt op donderdag 6 september 1877 in Schoterland op 41-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Berendtje Brouwer, dochter van Thomas Hotzes Brouwer en Aukje Marcus van den Hoek. Berendtje is geboren in 1855 in Snikzwaag.

3  Tjitze Hendriks de Jong is geboren op zondag 1 september 1839 in Bovenknijpe.

Hij trouwt op zondag 15 mei 1864 in Haskerland op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Kiers Nijmeyer, dochter van Kier Barteles Nijmeyer en Trijntje Abes de Boer. Hendrikje is geboren in 1841 in Oudehaske.

4  Lijsbeth Hendriks de Jong is geboren op zaterdag 26 augustus 1843 in Oudehaske.

Zij trouwt op vrijdag 13 mei 1870 in Doniawerstal op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Feike Hoogland, zoon van Siebren Annes Hoogland en Fim Jelles Hoekstra. Feike is geboren in 1844 in Idskenhuizen.

5  Neltje Hendriks de Jong is geboren op zaterdag 3 december 1853 in Oudehaske.

Zij trouwt op zondag 25 mei 1884 in Haskerland op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Nuttert Keimpes Gouma, zoon van Keimpe Nutterts Gouma en Dieuwke Tymens Ekkelboom. Nuttert is geboren in 1851 in Joure.

VI-P  Hans Willems de Jong, zoon van Willem Hanses de Jong (V-G) en Trijntje Folkerts van Wallinga, is geboren in 1808 in Kortezwaag, overleden op woensdag 3 maart 1869 in Opsterland (FR). Hij werd 61 jaar.

Hij trouwt op dinsdag 9 april 1844 in Opsterland (FR) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Willems Koopman, dochter van Willem Koopman en Antje de Boer. Jantje is geboren in 1821 in Amsterdam (NH).

Van hen is een kind bekend:

1  Willem Hanzes de Jong is geboren op zaterdag 11 maart 1843 in Kortezwaag, zie VII-X.

VI-Q  Hans Klazes de Jong, zoon van Klaas Hanzes de Jong (V-H) en Gaitske Tjeerds de Haan, is geboren in 1809 in Kortezwaag, overleden op zaterdag 20 juni 1868 in Hoornsterzwaag. Hij werd 59 jaar.

Hij trouwt op maandag 21 mei 1838 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Jeltje Baukes Boelens, dochter van Bauke Gaukes Boelens en Rintske Taekes. Jeltje is geboren op donderdag 8 februari 1810 in Bakkeveen, overleden op vrijdag 18 april 1890 in Hoornsterzwaag. Zij werd 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Hanzes de Jong is geboren op vrijdag 6 maart 1840 in Wijnjeterp, zie VII-Y.

2  Rinskjen Hanzes de Jong is geboren op donderdag 15 juli 1841 in Wijnjeterp, overleden op zaterdag 6 augustus 1881 in Drachten. Zij werd 40 jaar en 22 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 20 mei 1871 in Smallingerland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerrit Johannes van der Heide, zoon van Johannes.Gerrits van der Heide en Jinke Aukes Edema. Gerrit is geboren op donderdag 31 augustus 1843 in Rottevalle, overleden op dinsdag 13 juli 1920 in Drachten. Hij werd 76 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

3  Bauke Hanzes DeYoung (Bert) is geboren op donderdag 8 augustus 1844 in Wijnjeterp, zie VII-Z.

4  Gaitske DeYoung (Grace) ook genaamd Gaitske de Jong is geboren op maandag 13 oktober 1851 in Hoornsterzwaag, overleden op zaterdag 14 januari 1911 in Byron Center, begraven in Byron Center (Boynton Cemetery), is op vrijdag 16 maart 1883 vertrokken van Smallingerland (FR) naar Grand Rapids (Michigan) in Noord-Amerika of in 1884 heeft (Gaitske), Grace als nieuwe roepnaam aangenomen omdat (Gaitske) of in 1885 is de oorspronkelijk achternaam (de Jong) gewijzigd in DeYOUNG. Zij werd 59 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Zij trouwt op zaterdag 29 september 1877 in Smallingerland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Auke Sjoerds Edema (August), zoon van Sjoerd Aukes Edema en Jantje Popes van Eik. Auke (August) is geboren op zondag 25 september 1842 in Drachten, overleden op zondag 3 oktober 1926 in Byron Center, begraven in 1926 in Byron Center (Boynton Cemetery), is op donderdag 30 november 1882 vertrokken van Smallingerland (FR) naar New York in Noord-Amerika. Hij werd 84 jaar en 8 dagen.

Hij was eerder gehuwd (1) met Sijpkjen Geerts Stoker (Siepkje).


Generatie VII

(van 1823 tot 1959)

In deze generatie zijn 26 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 137 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1850 en 1923. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oranjewoud (14x), Duurswoude (11x), Gorredijk (11x), Langezwaag (10x), Amsterdam (NH) (7x), Kortezwaag (7x), Sint Johannesga (7x), Nijehaske (6x), Donkerbroek (6x), Hoornsterzwaag (5x), Oldeboorn (4x), Ureterp (4x), Stiens (4x), Roordahuizum (3x), Wolvega (3x), Oudkerk (3x), Appelscha (2x), Arnhem (GD) (2x), Burum (2x), Central Lake Township (2x), Forest Grove (2x), Hemrik (2x), Heerenveen (FR) (2x), Makkinga, Stavoren, Makkum, Drachten, Middelburg (ZL), Deventer (OV), De Wilp, Ooststellingwerf (FR), Opsterland (FR), Baarle-Nassau (NL), Oudehaske en Oudeschoot.

VII-A  Wiebe Klazes de Boer, zoon van Klaas Wiebes de Boer (VI-A) en Rintske Jacobs Bloemhof, is geboren op maandag 17 juli 1837 in Oranjewoud, overleden op maandag 20 maart 1916 in Schoterland. Hij werd 78 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt op zondag 10 mei 1868 in Schoterland op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Wiebigje Kelder, dochter van Vrouwkje Jelles Kelder. Wiebigje, wonende in Rottum, is geboren op woensdag 21 oktober 1835 in Nijelamer, als geboren aangegeven op vrijdag 23 oktober 1835, overleden op zaterdag 24 februari 1917 in Schoterland. Zij werd 81 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas de Boer is geboren op dinsdag 31 augustus 1869 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op woensdag 1 september 1869 in Schoterland, zie VIII-A.

2  Douwe de Boer is geboren op donderdag 8 augustus 1872 in Oranjewoud, zie VIII-B.

3  Froukje de Boer is geboren op zaterdag 22 juli 1876 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op zaterdag 22 juli 1876 in Schoterland, overleden op vrijdag 15 juli 1881 in, als overleden aangegeven op vrijdag 15 juli 1881 in Schoterland. Zij werd 4 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

VII-B  Jacob de Boer, zoon van Klaas Wiebes de Boer (VI-A) en Rintske Jacobs Bloemhof, is geboren op woensdag 19 maart 1845 in Oudeschoot, als geboren aangegeven op woensdag 19 maart 1845 in Schoterland, overleden op woensdag 28 januari 1920 in Heerenveen (FR), als overleden aangegeven op woensdag 28 januari 1920 in Schoterland. Hij werd 74 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op zondag 21 april 1872 in Schoterland op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Klazes Soeten, dochter van Klaas Jans Soeten en Blijke Jans van der Woude. Trijntje Klazes is geboren op dinsdag 21 september 1847 in Nijehaske, overleden op donderdag 3 december 1914 in Nijehaske. Zij werd 67 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Reinskjen de Boer is geboren op maandag 12 mei 1873 in Nijehaske, overleden op donderdag 2 mei 1878 in Nijehaske. Zij werd 4 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

2  Klaas de Boer is geboren op vrijdag 3 juli 1874 in Nijehaske, zie VIII-C.

3  Jetse de Boer is geboren op vrijdag 6 juli 1877 in Nijehaske, zie VIII-D.

4  Rinskje de Boer is geboren op dinsdag 17 augustus 1880 in Nijehaske, overleden op maandag 25 september 1882 in Nijehaske. Zij werd 2 jaar, 1 maand en 8 dagen.

5  Anne de Boer is geboren op vrijdag 31 augustus 1883 in Nijehaske, overleden op maandag 28 januari 1952 in Heerenveen (FR). Hij werd 68 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 21 mei 1909 in Haskerland op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Ykje Jonker, dochter van Anne Jonker en Gepke Brouwer. Ykje is geboren op vrijdag 4 mei 1883 in Jubbega-Schurega, overleden op vrijdag 19 maart 1943 in Heerenveen (FR). Zij werd 59 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

6  Grietje de Boer is geboren op maandag 9 mei 1887 in Nijehaske, overleden op zondag 27 juli 1969 in. Zij werd 82 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt op donderdag 1 februari 1912 in Schoterland op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Iebele Jonker, zoon van Anne Jonker en Gepke Brouwer. Iebele is geboren op maandag 28 oktober 1889 in Jubbega-Schurega, overleden op vrijdag 19 mei 1972 in. Hij werd 82 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

VII-C  Douwe de Boer, zoon van Klaas Wiebes de Boer (VI-A) en Rintske Jacobs Bloemhof, is geboren op dinsdag 12 december 1848 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op donderdag 14 december 1848 in Schoterland, overleden op zaterdag 15 maart 1930 in Sint Johannesga. Hij werd 81 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt op zondag 11 augustus 1878 in Schoterland op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Neenskje Bosma. Neenskje is geboren op donderdag 24 maart 1853, overleden op woensdag 2 april 1930 in Sint Johannesga. Zij werd 77 jaar en 9 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Rinske de Boer, wonende in Haskerhorne, is geboren op zaterdag 13 september 1879 in Oranjewoud, overleden op zaterdag 12 augustus 1950 in Heerenveen (FR). Zij werd 70 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 9 mei 1908 in Doniawerstal op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Sietze Obbes Boonstra, zoon van Obbe Johannes Boonstra en Hendrikje Durks Hartkamp. Sietze is geboren op woensdag 24 september 1879 in Oldeouwer.

2  Grietje de Boer is geboren in 1881, overleden in 1975 in. Zij werd 94 jaar.

Zij trouwt op donderdag 9 november 1911 in Schoterland op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Romke de Jong, zoon van Lieuwe Romkes de Jong en Sjoukje Rienks Bos. Romke is geboren op donderdag 7 augustus 1884 in Nijega, overleden op woensdag 26 maart 1958 in. Hij werd 73 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Klaas de Boer is geboren in 1882, overleden in 1883 in. Hij werd 1 jaar.

4  Jacobje de Boer, wonende in Nijeholtpade, is geboren in 1883, overleden op donderdag 19 november 1959 in Heerenveen (FR), als overleden aangegeven op zaterdag 21 november 1959 in Heerenveen (FR). Zij werd 76 jaar.

Zij trouwt op donderdag 12 mei 1910 in Schoterland op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik de Vries, zoon van Sietze Hendriks de Vries en Klaaske Andries Heida. Hendrik is geboren op donderdag 12 juli 1883 in Mildam, overleden op woensdag 6 november 1918 in. Hij werd 35 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

5  Klaasje de Boer is geboren in 1885, overleden in 1886 in. Zij werd 1 jaar.

6  Klaasje de Boer is geboren in 1887, overleden in 1962 in. Zij werd 75 jaar.

Zij trouwt op donderdag 4 augustus 1910 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Koop van der Wal, zoon van Willem van der Wal en Zijtje Koops Kooij. Koop is geboren op vrijdag 1 april 1887 in Rotsterhaule, overleden op dinsdag 1 februari 1972 in. Hij werd 84 jaar en 10 maanden.

7  Oene de Boer is geboren op zaterdag 30 maart 1889 in Oranjewoud.

8  Wiebe de Boer is geboren op woensdag 14 januari 1891 in Oranjewoud, zie VIII-E.

VII-D  Jetze de Boer, zoon van Klaas Wiebes de Boer (VI-A) en Rintske Jacobs Bloemhof, wonende in Oranjewoud, is geboren op zondag 5 februari 1854 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op maandag 6 februari 1854 in Schoterland, overleden op maandag 8 oktober 1906 in Oranjewoud, als overleden aangegeven op maandag 8 oktober 1906 in Schoterland. Hij werd 52 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Hij trouwt op zondag 16 mei 1880 in Schoterland op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Gatske Leemburg. Gatske is geboren op dinsdag 29 augustus 1854 in Oldeholtwolde, overleden op donderdag 14 januari 1937 in Heerenveen (FR). Zij werd 82 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Klaas de Boer, wonende in Nieuweschoot, is geboren op zondag 5 juni 1881 in Oranjewoud, overleden op woensdag 16 augustus 1950 in Heerenveen (FR). Hij werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Hij trouwt op donderdag 17 mei 1906 in Schoterland op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Annigje Oosterhof, dochter van Hendrik Oosterhof en Antje de Vries. Annigje is geboren in 1883 in Oudeschoot.

2  Anne de Boer, wonende in Oranjewoud, is geboren op maandag 30 oktober 1882 in Oranjewoud, overleden op maandag 5 november 1888 in Oranjewoud. Hij werd 6 jaar en 6 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 29 november 1924 in Schoterland op 42-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrikje van der Wal, dochter van Willem van der Wal en Sijtje Kooy. Hendrikje is geboren op maandag 16 juli 1894 in Rotsterhaule.

3  Rinske de Boer is geboren op dinsdag 9 december 1884 in Oranjewoud, overleden op woensdag 15 april 1953 in Oranjewoud. Zij werd 68 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op donderdag 17 september 1903 in Schoterland op 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 28-jarige Jacob van der Wolf, zoon van Gerrit van der Wolf en Grietje Huisman. Jacob is geboren rond 1875 in Langezwaag, overleden op maandag 18 november 1918 in Oranjewoud. Hij werd ongeveer 43 jaar. Zij trouwt op donderdag 7 mei 1925 in Schoterland op 40-jarige leeftijd (2) met Sjoerd Amoraal.

4  Klaske de Boer is geboren op donderdag 27 januari 1887 in Oranjewoud.

Zij trouwt op donderdag 10 november 1910 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Meester, zoon van Marten Meester en Grietje Jacobs Stuiver. Jacob is geboren in 1886 in Terband.

5  doodgeboren dochter de Boer is doodgeboren op donderdag 4 oktober 1888 in Oranjewoud.

6  Antje de Boer is geboren op zondag 29 september 1889 in Oranjewoud, overleden op zaterdag 9 februari 1963 in Heerenveen (FR). Zij werd 73 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Zij was gehuwd (1) met Sytse Riemersma. Zij trouwt op donderdag 25 mei 1911 in Schoterland op 21-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Anne Boonstra, zoon van Jacob Aukes Boonstra en Tjitske Bijlsma. Anne is geboren op vrijdag 25 juni 1886 in Terband.

7  Siebrigje de Boer is geboren op donderdag 29 september 1892 in Oranjewoud, overleden op zaterdag 29 december 1923 in Smallingerland (FR). Zij werd 31 jaar en 3 maanden.

Zij trouwt op donderdag 9 november 1916 in Utingeradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerben Ruurds Balsma, zoon van Wietze Balsma en Teetske Gerbens Slottje. Gerben Ruurds is geboren op zaterdag 25 juli 1891 in Oldeboorn, overleden op woensdag 22 september 1976 in Oldeboorn. Hij werd 85 jaar, 1 maand en 28 dagen.

8  Anne de Boer is geboren op zondag 24 maart 1895 in Oranjewoud.

Hij trouwt op zaterdag 29 november 1924 in Schoterland op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrikje van der Wal, dochter van Willem van der Wal en Sijtje Kooy. Hendrikje is geboren op maandag 16 juli 1894 in Rotsterhaule.

VII-E  Tjalle Tammes de Jong, zoon van Tamme Tjalles de Jong (VI-D) en Jeltje Geerts de Jong, is geboren op zaterdag 30 oktober 1830 in Kortezwaag.

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1859 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Menke Kornelis Bosma, dochter van Kornelis Gooitzens Bosma en Aukjen Jans Stoker. Menke is geboren op donderdag 1 november 1832 in Kortezwaag.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Tamme de Jong is geboren op donderdag 31 mei 1860 in Opsterland (FR).

2  Kornelis de Jong is geboren op vrijdag 6 december 1861 in Kortezwaag, zie VIII-F.

3  Jeltje Tjalles de Jong is geboren op maandag 3 augustus 1863 in Kortezwaag, overleden op woensdag 14 juli 1943 in Kortezwaag. Zij werd 79 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Zij trouwt op donderdag 16 mei 1889 in Opsterland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Luitzen Arends van der Sluis, zoon van Arend Wytzes van der Sluis en Hylkjen Jacobs Velde. Luitzen is geboren op maandag 25 juli 1859 in Terwispel.

4  Jan de Jong is geboren op zondag 18 november 1866 in Kortezwaag, zie VIII-G.

VII-F  Lambertus de Boer, zoon van Jan Alberts de Boer (VI-E) en Jacoba Johanna Christina Lamers, is geboren op woensdag 22 januari 1879 in Arnhem (GD), overleden op woensdag 15 februari 1922 in Arnhem (GD). Hij werd 43 jaar en 24 dagen.

Hij trouwt op woensdag 14 november 1906 in Arnhem (GD) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Grada Johanna van Mierlo, dochter van N.N. van Mierlo en Gerdina Christina van der Elst. Grada Johanna is geboren in 1881.

Van hen is een kind bekend:

1  Carolina Christina Everdina de Boer is geboren op maandag 14 december 1908 in Arnhem (GD).

VII-G  Karel de Boer, zoon van Jan Alberts de Boer (VI-E) en Jacoba Johanna Christina Lamers, is geboren op zondag 25 september 1881 in Arnhem (GD), overleden op maandag 24 oktober 1938 in Arnhem (GD). Hij werd 57 jaar en 29 dagen.

Hij trouwt op woensdag 1 november 1905 in Arnhem (GD) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Theodora Philomena Berends, dochter van Philippus Berends en Johanna Rikken. Theodora Philomena is geboren rond 1877, overleden op vrijdag 13 april 1956 in Middelburg (ZL). Zij werd ongeveer 79 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Johanna Jacoba Theodora de Boer is geboren op dinsdag 18 december 1906 in Arnhem (GD), overleden op zaterdag 9 oktober 1971 in Middelburg (ZL). Zij werd 64 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Zij trouwt op woensdag 14 augustus 1935 in Middelburg (ZL) op 28-jarige leeftijd met de 47-jarige Carel Andries van der Koorde, zoon van Cornelis Pieter van der Koorde en Jacoba Adriana Petersen. Carel Andries is geboren op zondag 24 juni 1888 in Middelburg (ZL), overleden op zaterdag 30 december 1961 in Middelburg (ZL). Hij werd 73 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

VII-H  Nicolaas de Boer, zoon van Jan Alberts de Boer (VI-E) en Jacoba Johanna Christina Lamers, is geboren op vrijdag 29 augustus 1884 in Arnhem (GD), overleden op maandag 11 mei 1959 in Middelburg (ZL). Hij werd 74 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Hij trouwt op woensdag 29 oktober 1913 in Middelburg (ZL) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacoba Johanna Kraamer, dochter van Karel Johannes Kraamer en Jacoba Adriana Petersen. Jacoba Johanna is geboren op maandag 21 oktober 1889 in Middelburg (ZL), overleden op vrijdag 3 december 1965 in Middelburg (ZL). Zij werd 76 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter de Boer is doodgeboren op donderdag 20 april 1922 in Middelburg (ZL).

2  André Nicolaas de Boer is geboren in 1923.

VII-I  Hans Klazes de Boer, zoon van Klaas Hanzes de Boer (VI-G) en Aukje Poppes Buitenhof, is geboren op maandag 17 augustus 1846 in Kortezwaag, overleden op zondag 4 oktober 1914 in Langezwaag. Hij werd 68 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Hij trouwt op donderdag 20 maart 1873 in Opsterland (FR) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerbrig Gerbens Dijkstra, dochter van Gerben Pieters Dijkstra en Antje Hendriks van der Wal. Gerbrig is geboren op zondag 2 juni 1850 in Sijbrandaburen.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Aukje de Boer is geboren op zaterdag 10 januari 1874 in Langezwaag.

Zij trouwt op donderdag 19 mei 1904 in Renkum op 30-jarige leeftijd met Albertus Kleinrensink.

2  Antje de Boer is geboren op donderdag 16 maart 1876 in Langezwaag.

Zij trouwt op zaterdag 12 november 1898 in Renkum op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Lammers. Willem is geboren in 1875 in Oosterbeek.

3  Klaas de Boer is geboren op zaterdag 6 oktober 1877 in Langezwaag.

4  Jantje de Boer is geboren op dinsdag 4 november 1879 in Langezwaag.

Zij trouwt op vrijdag 3 juli 1903 in Opsterland (FR) op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Jan Holstege, zoon van Gijsbert Karel Derk Holstege en Cornelia Schuilenburg. Hendrik Jan is geboren in 1874 in Renkum.

5  Gerbrig de Boer is geboren op zaterdag 11 maart 1882 in Langezwaag, overleden op zondag 4 juni 1944 in Zutphen (GD). Zij werd 62 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

6  Aaltje de Boer is geboren op woensdag 5 maart 1884 in Langezwaag, overleden op woensdag 13 juni 1951 in Amsterdam (NH). Zij werd 67 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Zij trouwt op donderdag 4 juli 1912 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Klaassen. Harm is geboren op woensdag 3 juni 1885 in Amsterdam (NH), overleden op woensdag 9 juni 1971 in Amsterdam (NH). Hij werd 86 jaar en 6 dagen.

7  Ottje de Boer is geboren op woensdag 24 maart 1886 in Langezwaag, overleden op vrijdag 12 december 1947 in Shalersville, begraven op maandag 15 december 1947 in Ravenna (Maple Grove Cemetery), is op woensdag 24 november 1915 vertrokken van Nijehorne naar Noord-Amerika in USA. Zij werd 61 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt op donderdag 20 november 1913 in Schoterland op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Roelof de Vos (Rudolph). Roelof (Rudolph) is geboren op maandag 15 januari 1883 in Bovenknijpe, begraven op woensdag 29 juni 1966 in Ravenna (Maple Grove Cemetery), is op woensdag 24 november 1915 vertrokken van Nijehorne naar Noord-Amerika in USA. Hij werd 83 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

8  Poppe de Boer is geboren op vrijdag 17 mei 1889 in Langezwaag.

Hij trouwt op woensdag 16 mei 1917 in Amsterdam (NH) op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Everdina Christina Termeulen, dochter van Hendrik Termeulen en Adriana van Os. Everdina Christina is geboren op woensdag 19 maart 1890 in Baarn (UT), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 4 mei 1890 in Eemnes (UT).

9  Pietertje de Boer (Pietje) is geboren op zaterdag 16 april 1892 in Langezwaag, overleden op zaterdag 23 april 1983 in. Zij werd 91 jaar en 7 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 4 september 1920 in Sliedrecht (ZH) op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Huibert Bot, zoon van Jan Bot en Maaike Nederlof. Huibert is geboren op woensdag 16 oktober 1895 in Sliedrecht (ZH), overleden op woensdag 15 november 1972 in Sliedrecht (ZH). Hij werd 77 jaar en 30 dagen.

10  Hansje de Boer is geboren op maandag 8 april 1895 in Langezwaag, overleden na 1980 in. Zij werd minstens 85 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Zij trouwt op woensdag 28 september 1921 in Amsterdam (NH) op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Cornelis Adrianus Filius. Cornelis Adrianus is geboren op donderdag 10 september 1891 in Haarlemmermeer (NH), overleden op donderdag 22 mei 1980 in Eerbeek. Hij werd 88 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

VII-J  Jan Hanzes de Boer, zoon van Hans Hanzes de Boer (VI-H) en Jantje Hates Stelma, is geboren op woensdag 15 september 1858 in Oosterwolde, overleden op zaterdag 4 februari 1939 in Rotterdam (ZH). Hij werd 80 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt op donderdag 23 juli 1885 in Alkmaar (NH) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Petronella Clara Lijbering, dochter van Willem Lijbering en Cornelia Croll. Petronella Clara is geboren op zaterdag 20 oktober 1860 in Alkmaar (NH), overleden op maandag 30 oktober 1922 in Steenwijk. Zij werd 62 jaar en 10 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelia de Boer is geboren op maandag 24 juni 1889 in Wolvega, overleden op zondag 7 januari 1973 in Rotterdam (ZH), begraven in Rotterdam (ZH) (Rotterdam Hofwijk). Zij werd 83 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Zij trouwt op donderdag 21 december 1922 in Steenwijk op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Johan Hendrik Aarsen, zoon van Johan Hendrik Aarsen en Margot Rijkmans. Johan Hendrik is geboren op zondag 30 juli 1893 in Zwolle (OV), overleden op maandag 12 augustus 1963 in Rotterdam (ZH), begraven in Rotterdam (ZH) (Rotterdam Hofwijk). Hij werd 70 jaar en 13 dagen.

2  Jantje de Boer is geboren op donderdag 13 oktober 1892 in Wolvega.

Zij trouwt op woensdag 16 oktober 1918 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Maarten Jacobus Penning, zoon van Antonij Geertruidus Penning en Adriana van der Vliet. Maarten Jacobus is geboren in 1892 in Dirksland.

3  Jelle Hans de Boer is geboren op woensdag 9 november 1898 in Wolvega.

Hij trouwt op vrijdag 2 december 1927 in Beertha op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Eiltje Reinders, dochter van Beno Reinders en Heika Onnes. Eiltje is geboren op woensdag 1 maart 1899 in Beertha.

VII-K  Jelle de Boer, zoon van Hans Hanzes de Boer (VI-H) en Jantje Hates Stelma, wonende in Gorredijk, is geboren op zondag 11 november 1860 in Oosterwolde, overleden op zaterdag 24 september 1898 in Leeuwarden (FR). Hij werd 37 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt op zondag 23 mei 1886 in Opsterland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Rinske van Rozen, dochter van Andries Sjoerds van Roosen en Minke Luitzens Tasma. Rinske is geboren op zaterdag 5 april 1862 in Gorredijk, overleden op vrijdag 9 februari 1940 in Gorredijk. Zij werd 77 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltje de Boer is geboren op zondag 22 augustus 1886 in Gorredijk.

2  Andries de Boer is geboren op zaterdag 3 maart 1888 in Gorredijk, zie VIII-H.

3  Hans de Boer is geboren op donderdag 7 mei 1891 in Gorredijk, overleden op zondag 8 december 1963 in Gorredijk. Hij werd 72 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Hij trouwt op maandag 19 juli 1920 in Schoterland op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Jitske de Jong, dochter van Jan de Jong en Romkje de Vries. Jitske is geboren op woensdag 15 augustus 1894 in Heerenveen (FR).

VII-L  Roelof Alberts de Boer, zoon van Albert Hanzes de Boer (VI-I) en Johanna Jacoba Somer, is geboren op dinsdag 7 november 1854 in Ooststellingwerf (FR), overleden op donderdag 20 november 1924 in Amsterdam (NH). Hij werd 70 jaar en 13 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 24 april 1880 in Barradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Elisabeth Wopkes van der Hoop, dochter van Wopke Willems van der Hoop en Hendrikje Elias Nauta. Elisabeth is geboren op donderdag 12 februari 1852 in Joure.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrikje de Boer is geboren op woensdag 4 mei 1881 in Makkinga.

Zij trouwt op zaterdag 18 december 1909 in Leeuwarden (FR) op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Wopke Kreger, zoon van Dirk Christiaan Kreger en Wijbrigje Wopkes van der Hoop. Wopke is geboren op donderdag 30 augustus 1883 in Leeuwarden (FR).

2  Johanna Jacoba de Boer is geboren op donderdag 9 juni 1887 in Makkum.

Hij trouwt op donderdag 2 november 1893 in Amsterdam (NH) op 38-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Geertje Bergsma, dochter van Dirk Alberts Bergsma en Aaltje Jans Brouwer. Geertje is geboren op dinsdag 22 november 1864 in Appelscha, overleden op dinsdag 13 juli 1954 in Utrecht (UT). Zij werd 89 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

3  Aaltje de Boer is geboren op donderdag 4 oktober 1894 in Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 5 juli 1935 in. Zij werd 40 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4  Albert de Boer is geboren op woensdag 10 augustus 1898 in Amsterdam (NH), zie VIII-I.

5  Dirkje de Boer is geboren op zaterdag 13 september 1902 in Amsterdam (NH), overleden op woensdag 18 februari 1903 in. Zij werd 5 maanden en 5 dagen.

VII-M  Hans Alberts de Boer, zoon van Albert Hanzes de Boer (VI-I) en Johanna Jacoba Somer, is geboren op dinsdag 27 oktober 1857 in Ooststellingwerf (FR), overleden op dinsdag 25 maart 1941 in Blaricum (NH). Hij werd 83 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Hij was gehuwd met Johanna Maria van Beckum, dochter van Hendrik van Beckum en Adriana Maria Jansen. Johanna Maria is geboren op zaterdag 19 oktober 1861 in Baarle-Nassau (NL), overleden op vrijdag 6 juli 1934 in. Zij werd 72 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Hans de Boer is geboren op vrijdag 25 maart 1887 in Baarle-Nassau (NL), zie VIII-J.

2  Roelof de Boer is geboren op maandag 14 juli 1890 in Heerenveen (FR), overleden voor december 1892 in. Hij werd hoogstens 2 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

3  Roelof de Boer is geboren op woensdag 18 januari 1893 in Heerenveen (FR).

4  Johan de Boer is geboren op dinsdag 16 maart 1897 in Stavoren, zie VIII-K.

5  Johanna Maria Jacoba de Boer is geboren op dinsdag 1 oktober 1901 in Deventer (OV), overleden op woensdag 2 april 1902 in Deventer (OV). Zij werd 6 maanden en 1 dag.

VII-N  Jelle de Boer, zoon van Albert Hanzes de Boer (VI-I) en Johanna Jacoba Somer, is geboren op zaterdag 10 mei 1862 in Appelscha, overleden op zondag 9 maart 1947 in Zeist (UT). Hij werd 84 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 18 mei 1888 in Ooststellingwerf (FR) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Korneliske Bergsma, dochter van Dirk Alberts Bergsma en Aaltje Jans Brouwer. Korneliske is geboren op dinsdag 22 mei 1866 in Appelscha, overleden op donderdag 15 juli 1954 in Amsterdam (NH). Zij werd 88 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Johanna Jacoba de Boer is geboren op zondag 7 oktober 1888 in Ooststellingwerf (FR).

2  Aaltje de Boer is geboren op vrijdag 19 september 1890 in Appelscha, overleden op woensdag 14 februari 1979 in Amsterdam (NH). Zij werd 88 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op woensdag 21 augustus 1918 in Amsterdam (NH) (is gescheiden op donderdag 24 oktober 1935 in Amsterdam (NH)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Douwe Cornelis de Jong. Douwe Cornelis is geboren op vrijdag 14 augustus 1885 in Amsterdam (NH), overleden op zaterdag 29 april 1967 in Amsterdam (NH). Hij werd 81 jaar, 8 maanden en 15 dagen. Zij trouwt op woensdag 17 september 1941 in Amsterdam (NH) op 50-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Samuël Leonard de Goede. Samuël Leonard is geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Amsterdam (NH), overleden op woensdag 25 augustus 1971 in Amsterdam (NH). Hij werd 87 jaar, 1 maand en 7 dagen.

3  Albert de Boer is geboren op zaterdag 30 januari 1892 in Appelscha, zie VIII-L.

4  Kornelia de Boer is geboren op donderdag 4 maart 1897 in Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 5 april 1974 in Amsterdam (NH). Zij werd 77 jaar, 1 maand en 1 dag.

Zij trouwt op woensdag 17 maart 1920 in Amsterdam (NH) (is gescheiden (Arrondissements Rechtbank) op vrijdag 16 december 1921) op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Bartholomeus Jacobus Grommé, zoon van Hendrik Grommé en Klasina Stijger. Bartholomeus Jacobus is geboren op donderdag 22 oktober 1896 in Amsterdam (NH). Zij trouwt op donderdag 26 april 1923 in Amsterdam (NH) op 26-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jan Johannes Bosma, zoon van Wiebe Bosma en Margaretha Adriana van Heek. Jan Johannes is geboren op zaterdag 25 juli 1896 in Amsterdam (NH), overleden op donderdag 18 februari 1988 in Amsterdam (NH). Hij werd 91 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

5  Dirk de Boer is geboren op maandag 26 februari 1900 in Amsterdam (NH), zie VIII-M.

6  Frederika de Boer is geboren op zaterdag 1 februari 1902 in Amsterdam (NH), overleden op woensdag 11 oktober 1978 in Amsterdam (NH). Zij werd 76 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Zij trouwt op donderdag 19 oktober 1922 in Amsterdam (NH) (is gescheiden (Arrondissements Rechtbank) op woensdag 9 november 1955 in Amsterdam (NH)) op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Pierre Henri den Tonkelaar, zoon van Johannes Gerrit den Tonkelaar en Johanna Petronella van der Kaaij. Pierre Henri is geboren op zondag 21 oktober 1900 in Leiden (ZH), overleden op zondag 30 maart 1975 in Amsterdam (NH). Hij werd 74 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

7  Martha de Boer is geboren op zondag 2 oktober 1904 in Amsterdam (NH).

Zij trouwt op donderdag 10 januari 1929 in Amsterdam (NH) (is gescheiden (Arrondissements Rechtbank) op donderdag 20 oktober 1955 in Alkmaar (NH)) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Michiel Bruno. Johannes Michiel is geboren op zaterdag 18 februari 1905 in Amsterdam (NH).

VII-O  Jacob Sybes de Boer, zoon van Sybe Hanzes de Boer (Siebe) (VI-J) en Korneliske Jacobs van den Bosch (Tjitske), is geboren op donderdag 2 oktober 1856 in Kortezwaag, overleden op zondag 24 juni 1945 in Kortezwaag. Hij werd 88 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Hij trouwt op donderdag 16 juni 1881 in Opsterland (FR) op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Wijke van Wallinga, dochter van Freerk van Wallinga en Hiltje Jelkes van der Duim. Wijke is geboren op zondag 11 maart 1860 in Ureterp, overleden op dinsdag 22 april 1952 in Kortezwaag. Zij werd 92 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Siebe de Boer is geboren op donderdag 4 mei 1882 in Kortezwaag, zie VIII-N.

2  Freerk Jacobs de Boer is geboren op vrijdag 21 september 1883 in Kortezwaag, zie VIII-O.

VII-P  Otte Hanzes de Jong, zoon van Hans Jans de Jong (VI-K) en Tjipkjen Jeens Lageveen, is geboren op donderdag 22 april 1830 in Lippenhuizen, overleden op zondag 10 juli 1904 in Duurswoude. Hij werd 74 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 13 november 1858 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Sytske Hendriks van Seyen, dochter van Hendrik Sytzes van Seyen en Eisje Tjidsgers Meetsma. Sytske is geboren in 1839 in Hemrik, overleden op donderdag 13 mei 1920 in Lippenhuizen. Zij werd 81 jaar.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Tjipkjen de Jong is geboren op vrijdag 4 februari 1859 in Hemrik, overleden op vrijdag 30 april 1920 in Jubbega-Schurega. Zij werd 61 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 23 januari 1885 in Opsterland (FR) (is gescheiden (Arrondissements Rechtbank) op donderdag 15 november 1917 in Heerenveen (FR)) op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Jacob Ymes Buiteveld. Jacob, wonende in Wijnjeterp, is geboren op woensdag 6 februari 1850 in Poppengawier, overleden op donderdag 11 maart 1920 in Langezwaag. Hij werd 70 jaar, 1 maand en 5 dagen.

2  Hendrik de Jong is geboren op dinsdag 3 juli 1860 in Duurswoude, zie VIII-P.

3  Eiske de Jong is geboren op donderdag 24 april 1862 in Duurswoude, overleden op dinsdag 25 oktober 1904 in Duurswoude. Zij werd 42 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Zij trouwt op donderdag 22 mei 1890 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 34-jarige Lieuwe Hylkema. Lieuwe is geboren in 1856 in Duurswoude.

4  Grietje Ottes de Jong is geboren op dinsdag 8 maart 1864 in Duurswoude, overleden op dinsdag 26 oktober 1937 in Haulerwijk. Zij werd 73 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt op donderdag 16 mei 1895 in Opsterland (FR) op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Sipke Jans Jongstra, zoon van Jan Jans Jongstra en Engeltje Luitzens Boersma. Sipke is geboren in 1862 in Bakkeveen, overleden op woensdag 17 oktober 1945 in Haulerwijk. Hij werd 83 jaar.

5  Hans de Jong is geboren op zaterdag 10 maart 1866 in Duurswoude, overleden op woensdag 1 maart 1871 in Duurswoude. Hij werd 4 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

6  Hendrikje de Jong is geboren op donderdag 6 februari 1868 in Duurswoude, overleden op vrijdag 17 september 1937 in. Zij werd 69 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 28 december 1894 in Opsterland (FR) op 26-jarige leeftijd met de 36-jarige Harmen Jans Blom, zoon van Jan Hendriks Blom en Aafke Harmens Aldershof. Harmen is geboren op donderdag 23 september 1858 in Haulerwijk, overleden op dinsdag 15 januari 1946 in Ureterp. Hij werd 87 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

7  Geeske de Jong is geboren op zondag 23 januari 1870 in Duurswoude, overleden op donderdag 26 november 1891 in Duurswoude. Zij werd 21 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

8  Hanske de Jong is geboren op zaterdag 24 augustus 1872 in Duurswoude, overleden op zondag 28 januari 1945 in Nieuwehorne. Zij werd 72 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 10 mei 1901 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Wietze de Vries, zoon van Kornelis Foppes de Vries en Antje Douwes Bouma. Wietze is geboren op zondag 25 april 1869 in Lippenhuizen, overleden op woensdag 19 april 1950 in Nieuwehorne. Hij werd 80 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

9  doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op vrijdag 7 augustus 1874 in Duurswoude.

10  Hans de Jong is geboren op donderdag 11 november 1875 in Duurswoude, zie VIII-Q.

11  Lykele de Jong is geboren op zaterdag 22 maart 1879 in Duurswoude, zie VIII-R.

VII-Q  Jeen de Jong, zoon van Hans Jans de Jong (VI-K) en Tjipkjen Jeens Lageveen, is geboren op donderdag 20 juni 1833 in Lippenhuizen, overleden op zaterdag 15 april 1905 in Oosterwolde. Hij werd 71 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op donderdag 9 mei 1867 in Opsterland (FR) op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Baukjen Aardema, dochter van Wiebe Andries Aardema en Antje Sierds Kooistra. Baukjen is geboren op donderdag 3 augustus 1837 in Terwispel, overleden op zaterdag 27 september 1902 in Ooststellingwerf (FR). Zij werd 65 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Tjipkjen de Jong is geboren op donderdag 22 juli 1869 in Hemrik, overleden op maandag 31 juli 1944 in Oosterwolde. Zij werd 75 jaar en 9 dagen.

Zij was gehuwd met Albert Egberts Dol, zoon van Egbert Egberts Dol en Grietje Jans Veenstra. Albert is geboren op maandag 23 januari 1865 in Oosterwolde, overleden op zondag 18 februari 1912 in Oosterwolde. Hij werd 47 jaar en 26 dagen.

VII-R  Jan de Jong, zoon van Willem Jans de Jong (VI-M) en Grietje Roels van Velden, is geboren op donderdag 15 februari 1838 in Olterterp.

Hij trouwt op zaterdag 11 januari 1868 in Smallingerland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Jantje van der Heide, dochter van Jan Jacobs van der Heide en Sjoerdtje Franzes van Manen. Jantje is geboren in 1842 in Drachten, overleden op vrijdag 5 maart 1920 in Leeuwarden (FR). Zij werd 78 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Willem de Jong is geboren op maandag 3 september 1866 in Drachten, zie VIII-S.

VII-S  Roel Willems de Jong, zoon van Willem Jans de Jong (VI-M) en Grietje Roels van Velden, is geboren op donderdag 15 juli 1841 in Olterterp, overleden op woensdag 12 juli 1893 in Opsterland (FR). Hij werd 51 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 15 mei 1869 in Smallingerland (FR) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Wytzes van der Lei, dochter van Wietze Wilts van der Lei en Jantje Gerrits De Vries. Trijntje is geboren op zaterdag 26 november 1842 in Drachten, overleden op maandag 2 januari 1905 in Opsterland (FR). Zij werd 62 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Willem de Jong is geboren op donderdag 10 maart 1870 in Ureterp, overleden op zaterdag 25 september 1954 in. Hij werd 84 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 19 mei 1899 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Lamkje Huitema, dochter van Homme Jans Huitema en Margjen Velthuizen. Lamkje is geboren in 1872 in Ureterp.

2  Jantje de Jong is geboren op maandag 18 maart 1872 in Ureterp.

3  Wytze de Jong is geboren op dinsdag 6 mei 1873 in Ureterp, zie VIII-T.

4  Jan de Jong is geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Ureterp, zie VIII-U.

5  Jantje de Jong is geboren op woensdag 11 augustus 1880 in De Wilp, overleden op maandag 4 april 1977 in Marum (GR), begraven in Siegerswoude. Zij werd 96 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op donderdag 11 mei 1905 in Opsterland (FR) op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Freerk Huizinga, zoon van Minne Huizinga en Roelofke Veenstra. Freerk is geboren op dinsdag 22 augustus 1876 in Siegerswoude, overleden op maandag 9 juli 1951 in. Hij werd 74 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

6  Grietje de Jong is geboren op maandag 19 juli 1886 in Duurswoude.

VII-T  Hans Hanses de Jong, zoon van Hans Hanses de Jong (VI-N) en Hiltje Sjerps van der Meulen, is geboren op donderdag 4 maart 1824 in Oranjewoud, overleden op dinsdag 10 mei 1881 in Idaarderadeel. Hij werd 57 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hij heeft toestemming voor huwelijk verkregen op maandag 16 april 1849 in Heerenveen (FR) of huwelijksvoorwaarden opgemaakt op vrijdag 13 april 1849 in Grouw, trouwt op zaterdag 28 april 1849 in Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Jeltje Jacobs Sipsma, dochter van Jacob Johannes Sipsma en Martha Klazes Hempius. Jeltje is geboren op zondag 31 januari 1819 in Idaard, overleden op dinsdag 23 april 1895 in Leeuwarden (FR). Zij werd 76 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob de Jong is geboren op vrijdag 1 maart 1850 in Oudeschoot, zie VIII-V.

2  Hiltje de Jong is geboren op dinsdag 21 september 1852 in Roordahuizum.

Zij trouwt op donderdag 13 mei 1875 in Franeker op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Sipke Jeltes van Sipma, zoon van Jelte Sipkes van Sipma en Antje Minnes Laversma. Sipke is geboren op zaterdag 26 april 1851 in Oenkerk, begraven op dinsdag 19 januari 1926 in Chicago. Hij werd 74 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

3  Geert de Jong is geboren op maandag 11 februari 1856 in Roordahuizum, overleden op vrijdag 13 maart 1857 in Roordahuizum. Hij werd 1 jaar, 1 maand en 2 dagen.

4  Martha de Jong is geboren op vrijdag 19 augustus 1859 in Roordahuizum, overleden op dinsdag 25 januari 1927 in Leeuwarden (FR). Zij werd 67 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 15 mei 1880 in Idaarderadeel op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Berghaeuser, zoon van Johan Frederik Berghaeuser en Willemke Gerrits Bennema. Hendrik is geboren in 1856 in Stiens.

VII-U  Hendrik Hanzes de Jong, zoon van Hans Hanses de Jong (VI-N) en Hiltje Sjerps van der Meulen, is geboren op donderdag 10 augustus 1826 in Oudeschoot.

Hij trouwt op zaterdag 24 mei 1856 in Tietjerksteradeel (FR) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Romkje Ydes Hamstra, dochter van Yde Sytzess Hamstra en Eelke Sijes Sikma. Romkje is geboren op vrijdag 7 augustus 1829 in Oudkerk, overleden op vrijdag 21 oktober 1898 in Oudkerk. Zij werd 69 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Yde Hendriks de Jong is geboren op vrijdag 7 mei 1858 in Oudkerk, zie VIII-W.

2  Hiltje Hendriks de Jong is geboren op donderdag 10 april 1862 in Oudkerk, overleden op maandag 2 januari 1939 in Oudkerk. Zij werd 76 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 17 mei 1890 in Tietjerksteradeel (FR) op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Hotze Keimpes van der Meulen, zoon van Keimpe Hotzess van der Meulen en Harmke Gerrits Faber. Hotze is geboren in 1862 in Oudkerk.

3  Hans Hendriks de Jong is geboren op woensdag 3 augustus 1864 in Oudkerk, zie VIII-X.

VII-V  Pier Hanzes de Jong, zoon van Hans Hanses de Jong (VI-N) en Hiltje Sjerps van der Meulen, is geboren op vrijdag 31 maart 1843 in Bovenknijpe, overleden op maandag 20 juni 1887 in Stiens. Hij werd 44 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Hij trouwt op zondag 9 juni 1867 in Utingeradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jitske Atzes Jager, dochter van Atze Harmens Jager en Geertje Johannes Talman. Jitske is geboren op maandag 29 augustus 1842 in Oldeboorn, overleden op vrijdag 16 januari 1903 in Winterswijk (GD). Zij werd 60 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Hiltje Piers de Jong is geboren op zaterdag 15 juni 1867 in Oldeboorn, overleden op zondag 19 maart 1950 in Winterswijk (GD). Zij werd 82 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Zij trouwt op zondag 14 mei 1893 in Sloten (FR) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Foeke Pieter van der Wal. Foeke Pieter is geboren op zaterdag 4 augustus 1866 in Koudum, overleden op donderdag 22 november 1951 in Winterswijk (GD). Hij werd 85 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

2  Geertje Piers de Jong is geboren op zaterdag 31 oktober 1868 in Oldeboorn, overleden op donderdag 19 oktober 1950 in Doetinchem (GD). Zij werd 81 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 4 mei 1889 in Wolvega op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Buisman, zoon van Dubbelt Jans Buisman en Judikje Luiten van Dijk. Jan is geboren op woensdag 7 oktober 1857 in Spanga, overleden op vrijdag 2 december 1938 in Winterswijk (GD). Hij werd 81 jaar, 1 maand en 25 dagen.

3  Hans Piers de Jong is geboren op zaterdag 5 november 1870 in Oldeboorn, overleden op maandag 15 juli 1872 in Oldeboorn. Hij werd 1 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

4  Hans Piers de Jong is geboren op donderdag 17 oktober 1872 in Oldeboorn, overleden op maandag 24 juni 1940 in Driebergen. Hij werd 67 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 29 november 1895 in Winterswijk (GD) op 23-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Johanna Peters, dochter van Johannes Bernardus Peters en Johanna Hendrika Nuijs. Johanna is geboren in 1856 in Winterswijk (GD), overleden op donderdag 4 juni 1908 in Winterswijk (GD). Zij werd 52 jaar. Hij trouwt op donderdag 8 februari 1917 in Rheden op 44-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jantje Tuinman, dochter van Hendrik Tuinman en Jantje Roelofsen. Jantje is geboren in 1891 in Velp.

5  Mintje Piers de Jong is geboren op woensdag 30 september 1874 in Stiens, overleden op dinsdag 23 oktober 1877 in Stiens. Zij werd 3 jaar en 23 dagen.

6  Atje Piers de Jong is geboren op maandag 8 november 1875 in Burum, overleden op donderdag 23 december 1875 in Utingeradeel. Zij werd 1 maand en 15 dagen.

7  Atze Piers de Jong is geboren op maandag 13 november 1876 in Burum, overleden op maandag 5 maart 1877 in Utingeradeel. Hij werd 3 maanden en 20 dagen.

8  Mintje de Jong is geboren op maandag 4 maart 1878 in Stiens, overleden op zaterdag 6 juli 1878 in Stiens. Zij werd 4 maanden en 2 dagen.

9  Atze de Jong is geboren op woensdag 1 oktober 1879 in Stiens, overleden op dinsdag 12 november 1907 in Winterswijk (GD). Hij werd 28 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 18 augustus 1905 in Winterswijk (GD) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Harmina Colenbrander, dochter van Cornelis Hendrikus Colenbrander en Dersken Lovink. Johanna Harmina is geboren op donderdag 10 november 1881 in Wisch.

10  Mintje de Jong is geboren op vrijdag 29 mei 1885 in Stiens.

Zij trouwt op donderdag 13 mei 1909 in Rheden op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Marinus Cornelis Tuinman, zoon van Hendrik Tuinman en Jantje Roelofsen. Marinus Cornelis is geboren in 1886 in Velp.

VII-W  Hans Hendriks de Jong, zoon van Hendrik Hanses de Jong (VI-O) en Antje Alles Spiekholt, is geboren op zondag 22 juli 1832 in Oranjewoud, overleden op donderdag 2 december 1915 in Schoterland. Hij werd 83 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op zondag 15 mei 1859 in Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaye Willems Dam, dochter van Willem Willems Dam en Aaltje Harmens de Wilde. Aaye is geboren in 1839 in Luinjeberd, overleden op zondag 14 maart 1909 in Schoterland. Zij werd 70 jaar.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik de Jong is geboren op dinsdag 15 mei 1860 in Oudehaske, zie VIII-Y.

2  Aaltje de Jong is geboren op zondag 7 september 1862 in Sint Johannesga.

Zij trouwt op zondag 14 februari 1886 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jochum de Jong. Jochum is geboren in 1862 in Baard.

3  Antje de Jong is geboren op woensdag 23 augustus 1865 in Sint Johannesga.

Zij trouwt op donderdag 8 mei 1890 in Schoterland op 24-jarige leeftijd met de 32-jarige Uilke Hoogeveen, zoon van Harmen Thymens Hoogeveen en Jeltje Jelles Hornstra. Uilke is geboren in 1858 in Sint Johannesga.

4  doodgeboren zoon de Jong is doodgeboren op donderdag 27 augustus 1868 in Sint Johannesga.

5  Annigje de Jong is geboren op vrijdag 4 maart 1870 in Sint Johannesga.

Zij trouwt op donderdag 10 mei 1906 in Schoterland op 36-jarige leeftijd met de 39-jarige Klaas Helffrich, zoon van Johan Hendrikus Helfferich en Ytje Friskes Hepkema. Klaas is geboren in 1867 in Delfstrahuizen.

6  Willem de Jong is geboren op woensdag 3 september 1873 in Sint Johannesga.

Hij trouwt op donderdag 7 juni 1900 in Schoterland op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietertje Taconis, dochter van Dirk Sipkes Taconis en Aukje Jacobs Kersma. Pietertje is geboren in 1876 in Boornzwaag.

7  Alle de Jong is geboren op woensdag 20 december 1876 in Sint Johannesga.

Hij trouwt op donderdag 22 mei 1902 in Schoterland op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geertje Maat, dochter van Jouke Maat en Jantje de Vries. Geertje is geboren in 1877 in Rotsterhaule.

8  Harm de Jong is geboren op donderdag 17 juni 1880 in Sint Johannesga, zie VIII-Z.

VII-X  Willem Hanzes de Jong, zoon van Hans Willems de Jong (VI-P) en Jantje Willems Koopman, is geboren op zaterdag 11 maart 1843 in Kortezwaag.

Hij trouwt op woensdag 3 september 1873 in Opsterland (FR) op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Geiske Sytzes de Groot, dochter van Sytze Hessels de Groot en Froukjen Jacobs Beenen. Geiske is geboren in 1852 in Gorredijk.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Hans de Jong is geboren op zondag 2 november 1873 in Kortezwaag.

2  Sytze de Jong is geboren op zondag 14 november 1875 in Gorredijk.

3  Jan de Jong is geboren op donderdag 5 juli 1877 in Gorredijk.

4  Jantje de Jong is geboren op zaterdag 1 maart 1879 in Gorredijk, overleden op donderdag 31 juli 1958 in Gorredijk. Zij werd 79 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

5  Jacob de Jong is geboren op donderdag 7 oktober 1880 in Gorredijk.

6  Anne de Jong is geboren op donderdag 5 juli 1883 in Gorredijk.

7  Anne de Jong is geboren op zaterdag 31 oktober 1885 in Gorredijk.

8  Antje de Jong is geboren op vrijdag 3 augustus 1888 in Gorredijk.

Zij trouwt op donderdag 29 juli 1920 in Opsterland (FR) op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan de Jong, zoon van Jelmer Kornelis de Jong en Anna van der Vegt. Jan is geboren in 1891 in Appelscha.

9  Rinskje de Jong is geboren op maandag 4 januari 1892 in Gorredijk.

Zij trouwt op donderdag 13 mei 1915 in Opsterland (FR) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Sytze Annema, zoon van Hendrik Fokkes Annema en Trijntje Bijlsma. Sytze is geboren in 1890 in Beetsterzwaag.

10  Anne de Jong is geboren op maandag 16 juli 1894 in Kortezwaag.

Hij trouwt op donderdag 26 september 1918 in Opsterland (FR) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Jantje Kuipers, dochter van Klaas Kuipers en Akke Popma. Jantje is geboren in 1896 in Terwispel.

VII-Y  Klaas Hanzes de Jong, zoon van Hans Klazes de Jong (VI-Q) en Jeltje Baukes Boelens, is geboren op vrijdag 6 maart 1840 in Wijnjeterp, overleden op zondag 11 april 1909 in Hoornsterzwaag, begraven in Hemrik. Hij werd 69 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Hij trouwt op dinsdag 11 april 1871 in Opsterland (FR) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Loltje Tjeerds de Haan, dochter van Tjeerd Siebes de Haan en Korneliske Hayes Wiegersma (Rinske). Loltje is geboren op dinsdag 22 december 1840 in Hemrik, overleden op vrijdag 3 november 1916 in Hoornsterzwaag, begraven in Hemrik. Zij werd 75 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Jeltje Klazes de Jong is geboren op zaterdag 22 februari 1873 in Hoornsterzwaag, overleden op zondag 24 oktober 1954 in Hemrik. Zij werd 81 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 11 mei 1900 in Smallingerland (FR) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Wopke Jans Edema, zoon van Jan Edema en Gaitske Veenstra. Wopke is geboren op woensdag 18 maart 1874 in Drachten, overleden op woensdag 15 mei 1968 in. Hij werd 94 jaar, 1 maand en 27 dagen.

2  Tjeerd de Jong is geboren op zondag 11 oktober 1874 in Hoornsterzwaag, zie VIII-AA.

3  Hans de Jong is geboren op zaterdag 29 januari 1876 in Hoornsterzwaag, zie VIII-AB.

4  Korneliske de Jong is geboren op woensdag 31 juli 1878 in Hoornsterzwaag, overleden op donderdag 29 januari 1959 in Kollum. Zij werd 80 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Zij trouwt op donderdag 12 mei 1904 in Schoterland op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Tjeerd de Boer, zoon van Melle Tjeerds de Boer en Geeske Sietzes Boek. Tjeerd is geboren op woensdag 23 februari 1876 in Kortezwaag, overleden op zaterdag 23 april 1955 in Donkerbroek. Hij werd 79 jaar en 2 maanden.

5  doodgeboren zoon de Jong is doodgeboren op donderdag 22 januari 1880 in Hoornsterzwaag.

VII-Z  Bauke Hanzes DeYoung (Bert) ook genaamd Bauke Hanzes de Jong, zoon van Hans Klazes de Jong (VI-Q) en Jeltje Baukes Boelens, wonende in Michigan (USA), is geboren op donderdag 8 augustus 1844 in Wijnjeterp, overleden op donderdag 1 september 1927 in Ellsworth (Apoplexy), begraven in 1927 in Ellsworth (Atwood Cemetery), in 1889 is de oorspronkelijk achternaam (de Jong) gewijzigd in DeYOUNG. Hij werd 83 jaar en 24 dagen.

Hij trouwt op woensdag 5 mei 1875 in Opsterland (FR) op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Durks Bethlehem, dochter van Durk Pieters Bethlehem en Geertje Bonnes de Jong. Johanna Durks is geboren op maandag 24 september 1849 in Bakkeveen, overleden op zaterdag 1 april 1911 in Central Lake Township, begraven in 1911 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 61 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Van hen zijn tien kinderen bekend:

1  Hans DeYoung is geboren op vrijdag 24 maart 1876 in Donkerbroek, zie VIII-AC.

2  Geertje DeYoung (Gertie) ook genaamd Geertje de Jong is geboren op maandag 21 januari 1878 in Donkerbroek, overleden op donderdag 28 september 1961 in Holly, begraven in 1961 in Ellsworth (Atwood Cemetery), is de oorspronkelijk achternaam (de Jong) gewijzigd in DeYOUNG. Zij werd 83 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Zij trouwt op donderdag 3 december 1896 in Norwood (MI) op 18-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Dokter (John), zoon van Lammert Dokter en Dirkje van der Ven (Dora). Jan (John) is geboren op donderdag 31 december 1868 in Doornspijk (GD), overleden op zaterdag 19 juni 1937 in Ellsworth, begraven in 1937 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 68 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

3  Dirk DeYoung (Richard) is geboren op maandag 15 maart 1880 in Donkerbroek, zie VIII-AD.

4  Jeltje DeYoung (Jennie) ook genaamd Jeltje de Jong is geboren op zaterdag 6 mei 1882 in Donkerbroek, overleden op dinsdag 25 november 1952 in Muskegon County (MI) (Myocardial insufficiency with failure), begraven in 1952 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 70 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Zij trouwt op woensdag 5 november 1902 in Atwood op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan DeGroot (John), zoon van Harke de Groot en Antje Dijkstra. Jan (John) is geboren op woensdag 8 januari 1873 in Ureterp, overleden op dinsdag 2 januari 1945 in Michigan (USA), begraven in 1945 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 71 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

5  Harmke de Jong is geboren op vrijdag 6 juni 1884 in Donkerbroek, overleden op zaterdag 16 januari 1886 in Donkerbroek. Zij werd 1 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

6  Harmke de Jong is geboren op maandag 10 mei 1886 in Donkerbroek, overleden op donderdag 3 mei 1888 in Somewhere (USA). Zij werd 1 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

7  Nicholas DeYoung (Nick) is geboren op donderdag 26 juli 1888 in Central Lake Township, zie VIII-AE.

8  Harmke DeYoung (Hattie) is geboren op dinsdag 6 mei 1890 in Forest Grove, overleden op woensdag 17 mei 1944 in Central Lake Township, begraven in 1944 (Atwood Cemetery). Zij werd 54 jaar en 11 dagen.

Zij trouwt op donderdag 30 maart 1911 in Ellsworth op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Alexander John. Klooster, zoon van Jacob Sanders Klooster en Barbara Gerrits Keizer. Alexander John. is geboren op maandag 19 september 1887 in Central Lake Township, overleden op zondag 18 december 1966 in Charlevoix, begraven in 1966 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 79 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

9  Geesje DeYoung (Grace) ook genaamd Grace DeYoung is geboren op vrijdag 5 februari 1892 in Forest Grove, overleden op dinsdag 21 december 1954 in Zeeland Township. Zij werd 62 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Zij trouwt op maandag 5 februari 1912 op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Nickolas Zylstra, zoon van Lambert Zylstra en Teuntje van der Slik (Tina). Nickolas is geboren op maandag 3 maart 1884 in Jamestown, overleden op donderdag 7 juni 1973 in Michigan (USA), begraven in 1973 in Zeeland Township (Zeeland Cemetery). Hij werd 89 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

10  Bertha DeYoung is geboren op donderdag 19 november 1896 in Central Lake Township, overleden op maandag 11 november 1912 in Central Lake Township, begraven in 1912 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 15 jaar, 11 maanden en 23 dagen.


Generatie VIII

(van 1850 tot 1983)

In deze generatie zijn 31 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1882 en 1936. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (NH) (15x), Sint Johannesga (10x), Duurswoude (9x), Leeuwarden (FR) (8x), Banks Township (7x), Oranjewoud (5x), Jubbega-Schurega (5x), Nieuweschoot (4x), Hoornsterzwaag (4x), Ellsworth (4x), Schoterland (3x), Kortezwaag (3x), Utrecht (UT) (3x), AEngwirden (3x), Lippenhuizen (2x), Donkerbroek (2x), Central Lake Township (2x), Follega (2x), Oudkerk (2x), Oudehaske (2x), Rottum (2x), Wijnaldum (2x), Akkrum, USA, Ureterp, Boornzwaag, Tjalleberd, Terband, Rotsterhaule, Michigan (USA), Hardegarijp, Heerenveen (FR), Het Meer, Oudeschoot, Katlijk, Opsterland (FR), Mildam, Midlum en Goingarijp. Er zijn momenteel nog 7 van de 123 kinderen in leven.

VIII-A  Klaas de Boer, zoon van Wiebe Klazes de Boer (VII-A) en Wiebigje Kelder, wonende in Haskerdijken, is geboren op dinsdag 31 augustus 1869 in Oranjewoud, als geboren aangegeven op woensdag 1 september 1869 in Schoterland, overleden op maandag 5 januari 1953 in Haskerland. Hij werd 83 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Hij trouwt op zondag 21 mei 1893 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Jantje Oosterdijk, dochter van Hiltje Jans Oosterdijk. Jantje is geboren op dinsdag 5 augustus 1862 in Oldeholtpade, als geboren aangegeven op woensdag 6 augustus 1862 in Weststellingwerf (FR), overleden op vrijdag 5 juli 1929 in Weststellingwerf (FR). Zij werd 66 jaar en 11 maanden.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Wiebe de Boer is geboren op maandag 14 mei 1894 in Oranjewoud, overleden op woensdag 10 september 1980 in Drachten. Hij werd 86 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Hij trouwt op donderdag 18 mei 1922 in Utingeradeel op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Jantje Comello, dochter van Harmen Willems Comello en Akke Bakker. Jantje, wonende in Wijnaldum, is geboren op dinsdag 15 januari 1895 in Tjalleberd, overleden op zondag 23 maart 1952 in Harlingen (FR). Zij werd 57 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

2  Roelof de Boer is geboren op vrijdag 20 december 1895 in Oranjewoud.

Hij trouwt op zaterdag 7 februari 1920 in Weststellingwerf (FR) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Tetje Blokstra, dochter van Feike Blokstra en Jantje Koenen. Tetje is geboren op vrijdag 9 juli 1897 in Nieuwehorne.

3  doodgeboren zoon de Boer is doodgeboren op zaterdag 15 januari 1898 in Nieuweschoot.

4  Wiebigje de Boer is geboren op zondag 18 december 1898 in Nieuweschoot, overleden op dinsdag 4 augustus 1981 in. Zij werd 82 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Zij trouwt op donderdag 7 september 1922 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Harrit Kingma, zoon van Marten Kingma en Aukje Dijkstra. Harrit is geboren op woensdag 22 april 1896 in Oosterzee, overleden op woensdag 5 maart 1986 in, begraven in Wolvega (Algemene begraafplaats). Hij werd 89 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

5  Hiltje de Boer, wonende in Utingeradeel, is geboren op zondag 6 januari 1901 in Nieuweschoot, overleden op dinsdag 10 mei 1960 in, begraven in Akkrum. Zij werd 59 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Zij trouwt op donderdag 15 mei 1924 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Eldert van der Molen. Eldert is geboren op maandag 28 oktober 1901 20:00 uur in Rohel, overleden op zaterdag 25 april 1970 in Akkrum, begraven in Akkrum. Hij werd 68 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

6  Grietje Froukje de Boer, wonende in Oudega, is geboren op vrijdag 5 mei 1905 in Nieuweschoot.

Zij trouwt op vrijdag 18 mei 1928 in Haskerland op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelof Mast, zoon van Ruurd Mast en Tjitske Haringsma. Roelof, wonende in Wommels en in Oudega, is geboren op zaterdag 25 april 1903 in Oldelamer.

VIII-B  Douwe de Boer, zoon van Wiebe Klazes de Boer (VII-A) en Wiebigje Kelder, wonende in Oudeschoot, is geboren op donderdag 8 augustus 1872 in Oranjewoud, overleden op vrijdag 25 juli 1919 in Sint Nicolaasga, als overleden aangegeven op zaterdag 26 juli 1919 in Doniawerstal. Hij werd 46 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Hij trouwt op zondag 7 mei 1893 in Schoterland op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje de Vries, dochter van Dirk Jelles de Vries (Durk) en Margje Hendriks Kroes. Antje is geboren op woensdag 26 oktober 1870 in Mildam, overleden op maandag 27 september 1948 in Sneek (FR), als overleden aangegeven op dinsdag 28 september 1948 (aangever overlijden was Eelse Haagsma). Zij werd 77 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van hen zijn elf kinderen bekend:

1  Wiebe de Boer, wonende in Langweer, is geboren op donderdag 22 september 1892 in Katlijk, als geboren aangegeven op donderdag 22 september 1892 in Schoterland, overleden op zondag 22 juli 1917 in. Hij werd 24 jaar en 10 maanden.

2  Dirk de Boer is geboren op maandag 3 september 1894 21:30 uur in Oranjewoud, als geboren aangegeven op dinsdag 4 september 1894 in Schoterland (aangever geboorte was Douwe de Boer (vader) (zie VIII-B); getuige aangifte geboorte was Romke de Vries (veldwachter)), zie IX-A.

3  Klaas de Boer is geboren op zondag 2 augustus 1896 in Mildam, zie IX-B.

4  Margje de Boer is geboren op woensdag 20 maart 1901 in Oranjewoud, overleden op dinsdag 19 januari 1988 in. Zij werd 86 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Zij trouwt op woensdag 14 juni 1922 in Leeuwarden (FR) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Weijert Switters, zoon van Gerben Switters en Aaltje Dijkstra. Weijert is geboren op vrijdag 10 maart 1899 in Leeuwarden (FR), overleden op zondag 7 maart 1976 in. Hij werd 76 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

5  Jelle de Boer is geboren op woensdag 29 oktober 1902 23:45 uur in Oranjewoud, als geboren aangegeven op donderdag 30 oktober 1902 in Schoterland (aangever geboorte was Douwe de Boer (zie VIII-B); getuigen aangifte geboorte waren Willem de Vries en Egbert de Vries).

6  doodgeboren zoon de Boer is doodgeboren op donderdag 2 februari 1905 in Schoterland, overleden op donderdag 2 februari 1905 in.

7  Hendrik de Boer is geboren op maandag 15 januari 1906 in Het Meer.

Hij trouwt op donderdag 25 september 1941 in Haskerland op 35-jarige leeftijd met de 35-jarige Froukje de Jong, dochter van Pieter de Jong en Harmke Smink. Froukje is geboren op donderdag 2 november 1905 in Oudehaske.

8  Wieberen de Boer is geboren op zaterdag 7 december 1907 in Schoterland, overleden op maandag 5 januari 1914 in Schoterland. Zij werd 6 jaar en 29 dagen.

9  Romke de Boer, wonende in Oudeschoot, is geboren op woensdag 27 april 1910 07:00 uur in Oudeschoot.

Hij trouwt op zaterdag 20 mei 1939 in Sneek (FR) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Hotske van der Heide, dochter van Rintje van der Heide en Richtje Lolkes Hoekstra. Hotske is geboren op dinsdag 4 mei 1909 in Wirdum.

10  doodgeboren dochter de Boer is doodgeboren op zaterdag 15 juni 1912 in Schoterland, overleden op zaterdag 15 juni 1912 in.

11  Wiebigje de Boer (Wiek) is geboren op woensdag 29 november 1916 in Boornzwaag, overleden op vrijdag 13 juni 1997 in Zaandijk. Zij werd 80 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 28 mei 1937 in Doniawerstal Gemeentehuis op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Siebe Terband, zoon van Job Terband en Wietske Brandsma. Siebe, wonende in Alkmaar (NH), is geboren op zondag 19 mei 1912 in Langweer, overleden op donderdag 20 augustus 1992 in Zaanstad (NH). Hij werd 80 jaar, 3 maanden en 1 dag.

VIII-C  Klaas de Boer, zoon van Jacob de Boer (VII-B) en Trijntje Klazes Soeten, is geboren op vrijdag 3 juli 1874 in Nijehaske, overleden op dinsdag 16 mei 1944 in Alkmaar (NH). Hij werd 69 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 19 mei 1900 in AEngwirden op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje Dijkstra, dochter van Jacob Jans Dijkstra en RoelkeYmkes de Boer. Geertje is geboren op zaterdag 14 september 1872 in Haskerdijken, overleden op dinsdag 23 mei 1933 in Barsingerhorn. Zij werd 60 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob de Boer is geboren op vrijdag 8 maart 1901 in Terband.

Hij trouwt op zaterdag 3 juni 1933 in Appingedam (GR) op 32-jarige leeftijd met Roelfien Ruiter, dochter van Jan Ruiter en Roelfien Scheltens. Roelfien is geboren in Appingedam (GR).

2  Roelofje de Boer is geboren op dinsdag 24 mei 1904 in AEngwirden, overleden op zondag 28 mei 1905 in AEngwirden. Zij werd 1 jaar en 4 dagen.

3  Roelofje de Boer is geboren op maandag 22 mei 1905 in AEngwirden, overleden op dinsdag 9 januari 1990 in Joure. Zij werd 84 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Zij trouwt op donderdag 28 februari 1935 in Alkmaar (NH) op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Binne de Jong. Binne is geboren op woensdag 14 december 1910 in Dantumadeel (FR), overleden op zondag 18 januari 1976 in Joure. Hij werd 65 jaar, 1 maand en 4 dagen.

4  IJmke de Boer is geboren op donderdag 18 februari 1909 in AEngwirden.

VIII-D  Jetse de Boer, zoon van Jacob de Boer (VII-B) en Trijntje Klazes Soeten, is geboren op vrijdag 6 juli 1877 in Nijehaske.

Hij trouwt op zaterdag 14 mei 1904 in AEngwirden op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrikje Bakker, dochter van Abraham Thijsses Bakker en Antje Egberts Vonk. Hendrikje is geboren op zondag 6 januari 1878 in Luinjeberd.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  David de Boer ook genaamd David Bakker is geboren op dinsdag 7 april 1903 in Tjalleberd.

Hij trouwt op donderdag 10 december 1936 in Haskerland op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Afke Smid, dochter van Ane Smid en Klara Kleefstra. Afke is geboren in 1908 in Joure.

2  Trijntje de Boer is geboren in 1905 in Heerenveen (FR).

Zij trouwt op donderdag 4 juli 1929 in Haskerland op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Hetebrij. Jan is geboren in 1903 in Zwolle (OV).

3  Antje de Boer is geboren op dinsdag 7 mei 1907 in Oudehaske.

4  Jacob de Boer is geboren op maandag 9 mei 1910 in Oudehaske.

Hij trouwt op woensdag 15 juli 1942 in Leeuwarderadeel (FR) op 32-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirkje de Boer, dochter van Age de Boer en Neeltje Hiemstra. Dirkje is geboren in 1920 in Huizum.

5  Grietje de Boer is geboren op vrijdag 16 mei 1913 in Follega, overleden op zondag 2 december 1962 in Heerenveen (FR). Zij werd 49 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Zij trouwt op donderdag 17 februari 1938 in Haskerland op 24-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan van der Weide, zoon van Jentje van der Weide en Geertje Bakker. Jan is geboren in 1904 in Jubbega-Schurega.

6  Lamke de Boer is geboren op vrijdag 16 mei 1913 in Follega.

Zij trouwt op donderdag 12 augustus 1937 in Haskerland op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Klaas Zondervan, zoon van Homme Zondervan en Akke Bijlsma. Klaas is geboren in 1910 in Leeuwarden (FR).

7  Ike de Boer is geboren in 1917 in Goingarijp.

Zij trouwt op donderdag 6 augustus 1936 in Haskerland op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Hotze Smid, zoon van Ane Smid en Klara Kleefstra. Hotze is geboren in 1907 in Joure.

VIII-E  Wiebe de Boer, zoon van Douwe de Boer (VII-C) en Neenskje Bosma, is geboren op woensdag 14 januari 1891 in Oranjewoud, overleden op maandag 9 september 1974 in. Hij werd 83 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Hij trouwt op donderdag 6 mei 1915 in Schoterland op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke de Jong. Janke is geboren op vrijdag 19 oktober 1894 in Rohel, overleden op vrijdag 6 augustus 1993 in. Zij werd 98 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Neenskje de Boer is geboren in 1918 in Rotsterhaule.

Zij trouwt op donderdag 5 november 1942 in Haskerland op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Thijs Pieters de Jong, zoon van Pieter de Jong en Hiltje de Heij. Thijs is geboren op maandag 5 februari 1917 in Rotsterhaule, overleden op donderdag 24 februari 1983 in Vierhuis, begraven op maandag 28 februari 1983 in Sint Johannesga. Hij werd 66 jaar en 19 dagen.

VIII-F  Kornelis de Jong, zoon van Tjalle Tammes de Jong (VII-E) en Menke Kornelis Bosma, is geboren op vrijdag 6 december 1861 in Kortezwaag.

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1892 in Opsterland (FR) op 30-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Antje van der Wagen, dochter van Abe Jelkes van der Wagen en Baukje Sytzes Buitenhof. Antje is geboren in 1868 in Lippenhuizen.

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1898 in Opsterland (FR) op 36-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Minke Woudsma, dochter van Hendrik Ottes Woudsma en Pietje Ottes Hoekstra. Minke is geboren op woensdag 28 juli 1875 in Jubbega-Schurega.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Minke de Jong is geboren op maandag 26 augustus 1907 in Lippenhuizen.

Zij trouwt op donderdag 11 september 1930 in Opsterland (FR) op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelof Brouwer, zoon van Anne Brouwer en Geesje de Vries. Roelof is geboren op vrijdag 4 april 1902 in Sonnega.

2  Tamme Tjalle de Jong is geboren in 1912 in Lippenhuizen.

Hij trouwt op zaterdag 7 mei 1938 in Doniawerstal op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Maaike Faber, dochter van Doeke Faber en Trijntje Hazenberg. Maaike is geboren in 1910 in Hardegarijp.

VIII-G  Jan de Jong, zoon van Tjalle Tammes de Jong (VII-E) en Menke Kornelis Bosma, is geboren op zondag 18 november 1866 in Kortezwaag, overleden op woensdag 20 april 1955 in Opsterland (FR). Hij werd 88 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 22 mei 1896 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Aanke Boersma, dochter van Fokke Hendriks Boersma en Fardouw Jans Boersma. Aanke is geboren op maandag 11 april 1870 in Siegerswoude, overleden op dinsdag 5 april 1955 in Kortezwaag. Zij werd 84 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Tjalle Tamme de Jong is geboren op woensdag 24 februari 1897 in Opsterland (FR), overleden op vrijdag 18 januari 1963 in, begraven in Kortezwaag. Hij werd 65 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Hij trouwt op donderdag 18 mei 1922 in Opsterland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Lutske Jousma, dochter van Tjerk Jousma en Wytske Rijpma. Lutske is geboren op woensdag 1 juli 1896 in Nijkerkt, overleden op zondag 23 juli 1989 in, begraven in Kortezwaag. Zij werd 93 jaar en 22 dagen.

2  Fardouw de Jong is geboren op vrijdag 15 april 1898 in Kortezwaag.

Zij trouwt op donderdag 7 juni 1923 in Opsterland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Tjalke Elzinga, zoon van Durk Elzinga en Jitske Werkman. Tjalke is geboren op zondag 13 oktober 1895 in Jubbega-Schurega.

3  Minke de Jong is geboren op woensdag 15 augustus 1900 in Kortezwaag.

Zij trouwt op woensdag 25 juli 1923 in Opsterland (FR) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jurjen Visser, zoon van Jeen Visser en Johanna Schneider. Jurjen is geboren op donderdag 24 augustus 1899 in Vlagtwedde (GR), overleden op donderdag 7 februari 1957 in Naarden. Hij werd 57 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

VIII-H  Andries de Boer, zoon van Jelle de Boer (VII-K) en Rinske van Rozen, is geboren op zaterdag 3 maart 1888 in Gorredijk, overleden op vrijdag 13 april 1945 in Wolterdingen (D), is op maandag 30 oktober 1922 vertrokken van Noordwolde naar onbekende plaats in Zuid-Afrika. Hij werd 57 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Hij trouwt op woensdag 13 mei 1914 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelofje Siebenga, dochter van Hendrik Andries Siebenga en Trijntje de Boer. Roelofje is geboren op woensdag 6 mei 1891 in 't Meer, overleden op vrijdag 3 maart 1972 in, begraven in Bovenknijpe. Zij werd 80 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Catharina Hendrika Jet de Boer (Tiny) is geboren op dinsdag 30 november 1915 in Akkrum, overleden op woensdag 9 juni 2010 in Oudemirdum, begraven op donderdag 15 juli 2010 in Zwolle (OV) (Verenigings begraafplaats Bergklooster). Zij werd 94 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 27 juni 1950 in Opsterland (FR) op 34-jarige leeftijd met de 36-jarige Herminus Jacobus Bernardus Valken, zoon van Karel Valken en Alberta Johanna van Vilsteren. Herminus Jacobus Bernardus is geboren op vrijdag 6 februari 1914 in 's-Gravenhage (ZH), overleden op zondag 10 oktober 1999 in Opsterland (FR), begraven in Zwolle (OV) (Verenigings begraafplaats Bergklooster). Hij werd 85 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

VIII-I  Albert de Boer, zoon van Roelof Alberts de Boer (VII-L) en Geertje Bergsma, is geboren op woensdag 10 augustus 1898 in Amsterdam (NH).

Hij trouwt op donderdag 25 april 1929 in Amsterdam (NH) op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Gepkina Antina Engels. Gepkina Antina is geboren op zaterdag 18 april 1896 in Bellingwolde, overleden op dinsdag 10 augustus 1971 in. Zij werd 75 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VIII-J  Albert Hans de Boer, zoon van Hans Alberts de Boer (VII-M) en Johanna Maria van Beckum, is geboren op vrijdag 25 maart 1887 in Baarle-Nassau (NL), overleden op zondag 10 januari 1971 in Amsterdam (NH). Hij werd 83 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op donderdag 12 september 1912 in Amsterdam (NH) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieternella Gerardina Kraal, dochter van Pieter Gerrit Kraal en Aaltje Muijs. Pieternella Gerardina is geboren op vrijdag 22 oktober 1886 in Amsterdam (NH), overleden op maandag 10 juli 1967 in Amsterdam (NH), begraven op vrijdag 14 juli 1967 in Amsterdam (NH). Zij werd 80 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Hans Albert de Boer is geboren op maandag 21 juli 1913 in Amsterdam (NH), zie IX-C.

2  Albert de Boer is geboren op donderdag 26 november 1914 in Amsterdam (NH), overleden op maandag 12 april 1915 in Amsterdam (NH). Hij werd 4 maanden en 17 dagen.

3  Hendrik de Boer is geboren op vrijdag 13 april 1917 in Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 15 november 1918 in Amsterdam (NH). Hij werd 1 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

4  Pieternella Gerardina de Boer is geboren in Amsterdam (NH).

Zij trouwt op donderdag 16 januari 1947 in Amsterdam (NH) met J A Voorloop.

5  Johannes Frederikus de Boer is geboren op dinsdag 18 april 1922 in Amsterdam (NH), zie IX-D.

6  Roelof de Boer is geboren in Amsterdam (NH).

VIII-K  Johan de Boer, zoon van Hans Alberts de Boer (VII-M) en Johanna Maria van Beckum, is geboren op dinsdag 16 maart 1897 in Stavoren, overleden op vrijdag 20 oktober 1972 in Amsterdam (NH). Hij werd 75 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Hij trouwt op donderdag 29 januari 1925 in Amsterdam (NH) op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Lina Cornelia Cobussen, dochter van Willem Cobussen en Maria Everdina Willemse. Lina Cornelia is geboren in 1899 in Nijmegen, overleden op zaterdag 21 november 1964 in Amsterdam (NH). Zij werd 65 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-L  Albert de Boer, zoon van Jelle de Boer (VII-N) en Korneliske Bergsma, is geboren op zaterdag 30 januari 1892 in Appelscha, overleden op maandag 13 november 1961 in Amsterdam (NH). Hij werd 69 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 7 juli 1916 in Amsterdam (NH) op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Cornelia Valentina de Boer, dochter van Lucas de Boer en Cornelia Sia van Noppen. Cornelia Valentina is geboren op zondag 28 maart 1897 in Amsterdam (NH).

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerard de Boer is geboren in Amsterdam (NH).

2  Albert de Boer is geboren op zondag 27 augustus 1916 in Amsterdam (NH).

3  Cornelis de Boer is geboren op donderdag 13 december 1917 in Amsterdam (NH), zie IX-E.

4  Bob de Boer is geboren in 1923 in Amsterdam (NH).

VIII-M  Dirk de Boer, zoon van Jelle de Boer (VII-N) en Korneliske Bergsma, is geboren op maandag 26 februari 1900 in Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 23 september 1977 in. Hij werd 77 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op woensdag 24 januari 1923 in Amsterdam (NH) op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Alida Hendrika Bethume. Alida Hendrika is geboren op vrijdag 13 februari 1903 in Amsterdam (NH), overleden op woensdag 26 december 1973 in Amsterdam (NH). Zij werd 70 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

VIII-N  Siebe de Boer, zoon van Jacob Sybes de Boer (VII-O) en Wijke van Wallinga, is geboren op donderdag 4 mei 1882 in Kortezwaag, overleden op zaterdag 21 juni 1958 in Kortezwaag. Hij werd 76 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Hij trouwt op donderdag 9 juli 1908 in Utingeradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaaske Hofstra, dochter van Hotse Harmens Hofstra en Wytske Atses Dijkstra. Klaaske is geboren op donderdag 29 december 1881 in Baarderadeel (FR), overleden op dinsdag 28 november 1933 in Opsterland (FR), begraven in Kortezwaag. Zij werd 51 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Jacob de Boer is geboren op maandag 13 december 1909 in Kortezwaag, overleden op zondag 28 juli 1991 in Driebergen, begraven in Driebergen (Driebergen Nieuwe Algemene Begraafplaats). Hij werd 81 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op maandag 16 juni 1941 in Smallingerland (FR) op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Rienkje Cornelia de Boer, dochter van Cornelis Rienk de Boer en Saakje van Kammen. Rienkje Cornelia is geboren op vrijdag 21 december 1917 in Drachten, overleden op vrijdag 30 januari 2004 in Zeist (UT), begraven in Zeist (UT) (Driebergen Nieuwe Algemene Begraafplaats). Zij werd 86 jaar, 1 maand en 9 dagen.

VIII-O  Freerk Jacobs de Boer, zoon van Jacob Sybes de Boer (VII-O) en Wijke van Wallinga, is geboren op vrijdag 21 september 1883 in Kortezwaag, overleden op woensdag 31 oktober 1956 in. Hij werd 73 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 16 juni 1911 in Opsterland (FR) op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Elisabeth van der Zwaag, dochter van Geert Lourens van der Zwaag en Catharina Gabriëls Faber. Elisabeth is geboren op donderdag 25 maart 1886 in Gorredijk, overleden op zaterdag 29 oktober 1977 in. Zij werd 91 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Wijke de Boer is geboren op maandag 6 november 1911 in Leeuwarden (FR).

Zij trouwt op dinsdag 16 juni 1936 in Wolvega op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Wiebo Marten Westerhof, zoon van Pieter Westerhof en Henderika Talens. Wiebo Marten is geboren op donderdag 30 april 1908 in Wolvega, overleden op zaterdag 8 oktober 1977 in. Hij werd 69 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

2  Geert de Boer is geboren op vrijdag 22 november 1912 in Leeuwarden (FR).

Hij trouwt op donderdag 25 november 1943 in Franeker op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelia Maria Meindersma, dochter van Jan Meindersma en Maria Catharina Grootes. Cornelia Maria is geboren in 1920 in Franeker.

3  Jacob de Boer is geboren in 1916, overleden op dinsdag 23 september 1919 in Schiermonnikoog. Hij werd 3 jaar.

VIII-P  Hendrik de Jong, zoon van Otte Hanzes de Jong (VII-P) en Sytske Hendriks van Seyen, is geboren op dinsdag 3 juli 1860 in Duurswoude, overleden op zaterdag 28 juli 1923 in Duurswoude. Hij werd 63 jaar en 25 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 13 mei 1887 in Opsterland (FR) op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje van den Bos. Geertje is geboren in 1860 in Wijnjeterp, overleden op dinsdag 6 februari 1951 in Westermeer. Zij werd 91 jaar.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Sytske de Jong is geboren op woensdag 7 maart 1888 in Duurswoude.

Zij trouwt op vrijdag 3 mei 1912 in Opsterland (FR) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Jannes Bosma. Jannes is geboren in 1886 in Ureterp.

2  Barteld de Jong is geboren op zondag 15 november 1891 in Duurswoude, zie IX-F.

VIII-Q  Hans de Jong, zoon van Otte Hanzes de Jong (VII-P) en Sytske Hendriks van Seyen, is geboren op donderdag 11 november 1875 in Duurswoude, overleden op donderdag 2 november 1933 in Wijnjeterp. Hij werd 57 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 11 mei 1906 in Opsterland (FR) of trouwt op vrijdag 11 mei 1906 in Opsterland (FR) op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Antje Lammerts Oosterloo, dochter van Lammert Lefferts Oosterloo en Annegien Riekend Steunebrink. Antje is geboren op zondag 24 november 1878 in Appelscha, overleden op donderdag 24 september 1942 in Oosterwolde, begraven in Wijnjeterp. Zij werd 63 jaar en 10 maanden.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Otte de Jong is geboren op zondag 4 augustus 1907 in Duurswoude, ongehuwd overleden op vrijdag 3 juni 1927 in Wijnjeterp. Hij werd 19 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

2  Annegien de Jong is geboren op zaterdag 2 juli 1910 in Duurswoude, overleden op maandag 17 maart 1969 in, begraven in 1969 in Oosterwolde (Oosterwolde). Zij werd 58 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Zij trouwt op donderdag 28 maart 1935 in Opsterland (FR) op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Lucas van der Veen, zoon van Johannes van der Veen en Aaltje Bouma. Lucas is geboren op donderdag 25 juli 1907 in Oosterwolde, overleden op woensdag 14 oktober 1987 in, begraven in 1987 in Oosterwolde (Oosterwolde). Hij werd 80 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

3  Lammert de Jong is geboren op dinsdag 29 oktober 1912 in Duurswoude, zie IX-G.

VIII-R  Lykele de Jong, zoon van Otte Hanzes de Jong (VII-P) en Sytske Hendriks van Seyen, is geboren op zaterdag 22 maart 1879 in Duurswoude, overleden op zondag 23 augustus 1908 in Groningen (GR). Hij werd 29 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Hij trouwt op vrijdag 11 mei 1906 in Opsterland (FR) op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Kornelia van der Mei, dochter van Jan Durks van der Mei en Trijntje Tjeerds Walda. Kornelia is geboren op zaterdag 25 juli 1874 in Bakkeveen, overleden op zaterdag 27 december 1924 in Groningen (GR). Zij werd 50 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Zij was later gehuwd (2) met Sietse de Boer.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje de Jong is geboren op donderdag 9 mei 1907 in Donkerbroek, overleden op vrijdag 5 mei 1989 in, begraven in 1989 in Haule (Haule). Zij werd 81 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 29 augustus 1930 in Ooststellingwerf (FR) op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Euverman, zoon van Jan Euverman en Pietje Haaisma. Hendrik is geboren in 1905 in Haule, overleden op dinsdag 9 december 1986 in, begraven in 1986 in Haule (Haule). Hij werd 81 jaar.

2  Sytske de Jong is geboren op donderdag 23 april 1908 in Donkerbroek.

VIII-S  Willem de Jong, zoon van Jan de Jong (VII-R) en Jantje van der Heide, is geboren op maandag 3 september 1866 in Drachten, overleden op donderdag 17 maart 1938 in Leeuwarden (FR). Hij werd 71 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 6 mei 1892 in Smallingerland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjitske van der Velde. Tjitske is geboren op donderdag 8 augustus 1867 in Surhuisterveen, overleden op vrijdag 16 juni 1950 in Leeuwarden (FR). Zij werd 82 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Jan de Jong is geboren op zondag 12 maart 1893 in Leeuwarden (FR).

2  Koop de Jong is geboren op donderdag 20 december 1900 in Leeuwarden (FR).

VIII-T  Wytze de Jong, zoon van Roel Willems de Jong (VII-S) en Trijntje Wytzes van der Lei, is geboren op dinsdag 6 mei 1873 in Ureterp.

Hij trouwt op donderdag 7 mei 1908 in Opsterland (FR) op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Antje Donker, dochter van Anne Jeens Donker en Janke Roels van Houten. Antje, wonende in Frieschepalen, is geboren in 1877 in Duurswoude, overleden op woensdag 14 mei 1958 in Drachten. Zij werd 81 jaar.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Janke de Jong is geboren op vrijdag 23 juli 1909 in Duurswoude.

2  Janke de Jong is geboren op donderdag 16 juni 1910 in Duurswoude.

Zij trouwt op vrijdag 15 mei 1936 in Smallingerland (FR) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Sjoerd Veenstra, zoon van Jan Veenstra en Ymkje Dupon. Sjoerd is geboren in 1910 in Opeinde.

3  Roelof de Jong is geboren op zondag 28 januari 1912 in Duurswoude.

4  Trijntje de Jong is geboren in 1915 in Ureterp.

Zij trouwt op vrijdag 15 mei 1936 in Smallingerland (FR) op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Ate de Jong, zoon van Minte de Jong en Froukje van der Bij. Ate is geboren in 1911 in Drachten.

VIII-U  Jan de Jong, zoon van Roel Willems de Jong (VII-S) en Trijntje Wytzes van der Lei, is geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Ureterp.

Hij trouwt op donderdag 19 mei 1910 in Opsterland (FR) op 34-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrikje Plantinga, dochter van Anne Wiebes Plantinga en Martje Aizes Leffering. Hendrikje is geboren in 1881 in Lippenhuizen, overleden op maandag 3 juni 1963 in Gorredijk. Zij werd 82 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter de Jong is doodgeboren op maandag 8 april 1912 in Duurswoude.

VIII-V  Jacob de Jong, zoon van Hans Hanses de Jong (VII-T) en Jeltje Jacobs Sipsma, is geboren op vrijdag 1 maart 1850 in Oudeschoot, is op vrijdag 27 mei 1892 vertrokken van Wijnaldum naar Chicago in Noord-Amerika.

Hij trouwt op zondag 27 april 1879 in Franekeradeel (FR) op 29-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dirkje Weissenbach, dochter van Pieter Klazes Weissenbach en Pietertje Theunis van der Zee. Dirkje is geboren op vrijdag 6 januari 1854 in Midlum, overleden op vrijdag 3 februari 1882 in Midlum. Zij werd 28 jaar en 28 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Pietje de Jong is geboren op woensdag 25 januari 1882 in Midlum.

Hij trouwt op zaterdag 8 november 1884 in Franekeradeel (FR) op 34-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Fokeltje Bakker, dochter van Doede Doedes Bakker en Doetje Franses Ypma. Fokeltje is geboren op zondag 13 maart 1859 in Oosterbierum.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

2  Hans de Jong is geboren op woensdag 12 mei 1886 in Wijnaldum.

3  Hendrik de Jong is geboren op donderdag 5 april 1888 in Wijnaldum.

4  Doetje de Jong is geboren op woensdag 29 mei 1889 in Leeuwarden (FR).

5  Jeltje de Jong is geboren op vrijdag 11 december 1891 in Leeuwarden (FR).

VIII-W  Yde Hendriks de Jong, zoon van Hendrik Hanzes de Jong (VII-U) en Romkje Ydes Hamstra, is geboren op vrijdag 7 mei 1858 in Oudkerk, overleden op vrijdag 22 mei 1942 in Leeuwarden (FR). Hij werd 84 jaar en 15 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 28 januari 1882 in Tietjerksteradeel (FR) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Sjieuwke Martens ook genaamd Sjieuwke Annes Martens, dochter van Anne Harmens Martens en Sjieuwke Sjoerds Terpstra. Sjieuwke is geboren op zondag 4 augustus 1861 in Hallum, overleden op dinsdag 7 mei 1935 in Leeuwarden (FR). Zij werd 73 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Ydes de Jong is geboren op donderdag 11 mei 1882 in Hardegarijp, overleden op zondag 13 mei 1951 in Leeuwarden (FR), begraven in Leeuwarden (FR) (Leeuwarder Noorder). Hij werd 69 jaar en 2 dagen.

Hij trouwt op woensdag 3 augustus 1932 in Leeuwarden (FR) op 50-jarige leeftijd met de 38-jarige Liebrig Piersma, dochter van Sietze Piersma en Taetske Bergsma. Liebrig is geboren op maandag 26 februari 1894 in Lutkewierum.

2  Anne Ydes de Jong is geboren op woensdag 7 mei 1884 in Utrecht (UT), ongehuwd overleden op maandag 18 september 1905 in Leeuwarden (FR). Hij werd 21 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

3  Romkje Sjieuwke de Jong, wonende in Ede (GD), is geboren op zaterdag 7 augustus 1886 in Utrecht (UT), overleden op vrijdag 21 februari 1969 in, begraven op woensdag 21 juni 1972 in Amsterdam (NH) (de Nieuwe Ooster). Zij werd 82 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Zij trouwt op dinsdag 14 september 1915 in Leeuwarden (FR) op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Bernardus Jan Mengelder, zoon van Jannes Mengelder en Maria Everdina Spork. Bernardus Jan is geboren op donderdag 23 oktober 1884 in Arnhem (GD).

4  Sjieuwke Hiltje de Jong is geboren op dinsdag 17 januari 1888 in Utrecht (UT).

Zij trouwt op zaterdag 22 mei 1915 in Leeuwarden (FR) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Hemmo Edzard de Groot, zoon van Pieter Geerts de Groot en Johanna Catharina Edzards. Pieter Hemmo Edzard, wonende in Den Helder (NH), is geboren in 1887 in Groningen (GR).

5  Pieter Herman de Jong is geboren op donderdag 25 september 1890 in Leeuwarden (FR).

Hij trouwt op donderdag 3 augustus 1922 in Groningen (GR) op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Derkien Bakema, dochter van Geert Bakema en Eltje Muller. Derkien is geboren op zondag 8 mei 1898 in Groningen (GR).

6  doodgeboren zoon de Jong is doodgeboren op dinsdag 12 februari 1895 in Leeuwarden (FR).

VIII-X  Hans Hendriks de Jong, zoon van Hendrik Hanzes de Jong (VII-U) en Romkje Ydes Hamstra, is geboren op woensdag 3 augustus 1864 in Oudkerk, overleden op dinsdag 18 juli 1944 in Oudkerk, begraven in Oudkerk (Aldtsjerk). Hij werd 79 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 13 mei 1899 in Tietjerksteradeel (FR) op 34-jarige leeftijd met de 28-jarige Wytske de Boer, dochter van Keimpe Tammes de Boer en Maaike Sjoerds Wiersma. Wytske is geboren op vrijdag 17 maart 1871 in Driesum, overleden op zondag 2 oktober 1949 in Leeuwarden (FR), begraven in Oudkerk (Aldtsjerk). Zij werd 78 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Keimpe de Jong is geboren op woensdag 7 november 1900 in Oudkerk, overleden op dinsdag 13 september 1949 in Oudkerk. Hij werd 48 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Hij trouwt op zaterdag 23 mei 1925 in Tietjerksteradeel (FR) op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Eelkje van der Meer, dochter van Symen Sytzes van der Meer en Rigtje Gerrits van der Veen. Eelkje is geboren op dinsdag 10 juni 1902 in Roodkerk, overleden op dinsdag 13 augustus 1968 in Oudkerk. Zij werd 66 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

2  Romkje de Jong is geboren op zaterdag 9 augustus 1902 in Oudkerk, overleden op dinsdag 12 januari 1971 in Oudkerk, begraven in Oudkerk (Aldtsjerk). Zij werd 68 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 30 augustus 1924 in Tietjerksteradeel (FR) op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Rinze Visser, zoon van Sjoerd Visser en Jeltje Pieters Rypkema. Rinze is geboren op zondag 12 augustus 1900 in Hardegarijp, overleden op dinsdag 23 oktober 1979 in Oudkerk, begraven in Oudkerk (Aldtsjerk). Hij werd 79 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

VIII-Y  Hendrik de Jong, zoon van Hans Hendriks de Jong (VII-W) en Aaye Willems Dam, is geboren op dinsdag 15 mei 1860 in Oudehaske, overleden op maandag 12 april 1943 in Sint Johannesga. Hij werd 82 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Hij trouwt op zondag 18 mei 1884 in Schoterland op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jikke van Wouden, dochter van Sjoerd Hendriks van Wouden en Sietske Bouwes van der Laan. Jikke is geboren op zaterdag 11 februari 1860 in Het Meer, overleden op donderdag 4 juni 1891 in Sint Johannesga. Zij werd 31 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje de Jong is geboren op woensdag 11 februari 1885 in Sint Johannesga.

Zij trouwt op donderdag 28 mei 1908 in Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sietze Sietzema, zoon van Kerst Sietzema en Geeske van der Zwaag. Sietze, wonende in Heerenveen (FR), is geboren op dinsdag 1 januari 1884 in Nieuweschoot.

2  Sietske de Jong is geboren op zondag 26 december 1886 in Sint Johannesga, overleden op woensdag 22 maart 1961 in Heerenveen (FR). Zij werd 74 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 18 april 1908 in AEngwirden op 21-jarige leeftijd met de 32-jarige Marten Kuperus, zoon van Goffe Martens Kuperus en Jeltje Sytzes van der Laan. Marten is geboren in 1876 in Luinjeberd.

3  Hans de Jong is geboren op maandag 7 januari 1889 in Sint Johannesga, overleden op woensdag 23 mei 1962 in Heerenveen (FR). Hij werd 73 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op donderdag 3 juni 1920 in Gaasterland op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Hoekstra, dochter van Meine Hoekstra en Mieke de Boer. Grietje is geboren in 1895 in Doniaga.

4  Sjoerd de Jong is geboren op donderdag 15 mei 1890 in Sint Johannesga.

Hij trouwt op donderdag 14 maart 1895 in Schoterland op 34-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Froukje Goffes Kuperus, dochter van Goffe Martens Kuperus en Jeltje Sytzes van der Laan. Froukje is geboren op zaterdag 5 oktober 1867 in Terband, overleden op maandag 10 april 1944 in Sint Johannesga. Zij werd 76 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

5  Jeltje de Jong is geboren op zaterdag 22 februari 1896 in Sint Johannesga, jong overleden.

6  Willem de Jong is geboren op dinsdag 21 juni 1898 in Sint Johannesga, overleden voor 1900 in. Hij werd hoogstens 1 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

7  Willem de Jong is geboren op donderdag 15 maart 1900 in Sint Johannesga.

Hij trouwt op donderdag 9 juni 1921 in Weststellingwerf (FR) op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Folkertina Meester, dochter van Tjitske Meester. Folkertina is geboren op donderdag 4 december 1902 in Wolvega.

8  Jeltje de Jong is geboren op woensdag 25 juni 1902 in Sint Johannesga, overleden op zaterdag 16 september 1989 in Heerenveen (FR). Zij werd 87 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Zij trouwt op donderdag 16 mei 1929 in Hemelumer Oldeferd op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Johannes Schram, zoon van Eibert Schram en Wesseltje van der Kamp. Johannes is geboren op vrijdag 8 maart 1901 in Balk, overleden op woensdag 8 januari 1964 in Heerenveen (FR). Hij werd 62 jaar en 10 maanden.

9  Alle de Jong is geboren op donderdag 6 april 1905 in Sint Johannesga.

Hij trouwt op zaterdag 16 mei 1931 in Weststellingwerf (FR) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Booy, dochter van Meine Booy en Iebeltje Oosterdijk. Anna is geboren op woensdag 21 april 1909 in Wolvega.

VIII-Z  Harm de Jong, zoon van Hans Hendriks de Jong (VII-W) en Aaye Willems Dam, is geboren op donderdag 17 juni 1880 in Sint Johannesga, overleden op donderdag 26 oktober 1967 in Sint Johannesga. Hij werd 87 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op donderdag 17 mei 1906 in Schoterland op 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Saakje Maat. Saakje is geboren in 1882 in Rohel, overleden op dinsdag 20 maart 1917 in. Zij werd 35 jaar.

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje de Jong is geboren op zaterdag 23 februari 1907 in Rottum.

2  Jouke de Jong is geboren op maandag 30 november 1908 in Rottum, overleden op maandag 20 oktober 1975 in Sint Johannesga. Hij werd 66 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Hij was gehuwd met Luitje Bosma. Luitje is geboren op zaterdag 7 december 1907, overleden op woensdag 17 oktober 1990 in. Zij werd 82 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

3  Hans de Jong is geboren op vrijdag 17 februari 1911 in Sint Johannesga.

Hij trouwt op donderdag 17 juni 1937 in Haskerland op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Blijke Schokker. Blijke is geboren in 1916 in Rotsterhaule.

4  Jantje de Jong is geboren op vrijdag 10 januari 1913.

5  Geertje de Jong is geboren op zondag 14 maart 1915.

Hij trouwt op donderdag 6 mei 1920 in Schoterland op 39-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Leentje Hoekstra. Leentje is geboren in 1885 in Katlijk.

Van hen is een kind bekend:

6  Jeltje de Jong is geboren op zaterdag 14 mei 1921.

VIII-AA  Tjeerd de Jong, zoon van Klaas Hanzes de Jong (VII-Y) en Loltje Tjeerds de Haan, is geboren op zondag 11 oktober 1874 in Hoornsterzwaag, overleden op zondag 9 januari 1966 in Haule. Hij werd 91 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Hij trouwt op donderdag 11 mei 1905 in Opsterland (FR) op 30-jarige leeftijd (1) met de 40-jarige Roelofke Smid, dochter van Sipke Hendriks Smid en Antje Roels van Houten. Roelofke is geboren op woensdag 18 januari 1865 in Duurswoude, overleden op zondag 9 maart 1930 in Wijnjeterp. Zij werd 65 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  doodgeboren kind de Jong is doodgeboren op zaterdag 15 september 1906 in Hoornsterzwaag.

Hij trouwt op donderdag 31 maart 1932 op 57-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Jebbigje Staphorst, dochter van Koene Staphorst en Matze Taekes Butstra. Jebbigje is geboren op zondag 7 februari 1875 in Oldeholtpade, overleden op woensdag 18 december 1935 in Ooststellingwerf (FR). Zij werd 60 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

VIII-AB  Hans de Jong, zoon van Klaas Hanzes de Jong (VII-Y) en Loltje Tjeerds de Haan, is geboren op zaterdag 29 januari 1876 in Hoornsterzwaag, overleden op woensdag 6 april 1955 in Hoornsterzwaag. Hij werd 79 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Hij trouwt op donderdag 11 mei 1905 in Opsterland (FR) op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Doutzen Bosma, dochter van Willem Bosma en Antje van der Veen. Doutzen is geboren op vrijdag 25 april 1884 in Jubbega-Schurega, overleden op woensdag 20 december 1961 in Hemrik. Zij werd 77 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Antje de Jong is geboren op vrijdag 2 maart 1906 in Jubbega-Schurega.

Zij trouwt op donderdag 27 september 1928 in Schoterland op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Fopke Koerten, zoon van Bouwe Koerten en Dirkje van der Werf. Fopke is geboren op vrijdag 14 april 1899 in Heeg, overleden op zondag 27 december 1964 in Heeg. Hij werd 65 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

2  Klaas de Jong is geboren op maandag 9 december 1907 in Jubbega-Schurega.

Hij trouwt op donderdag 4 mei 1933 in Ooststellingwerf (FR) op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jetske Koopmans, dochter van Ede Koopmans en Afke Reyenga. Jetske is geboren in 1908 in IJlst.

3  Willemke de Jong is geboren op donderdag 5 mei 1910 in Jubbega-Schurega.

Zij trouwt op donderdag 4 juni 1931 in Schoterland op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirk Middendorp, zoon van Jan Middendorp en Martje van der Honing. Dirk is geboren op woensdag 30 september 1908 in Bovenknijpe.

4  Loltje de Jong is geboren op dinsdag 20 mei 1913 in Jubbega-Schurega, overleden op vrijdag 23 maart 1990 in Hemrik. Zij werd 76 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Zij trouwt op donderdag 9 mei 1935 in Heerenveen (FR) op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Jongsma, zoon van Hendrik Jongsma en Tjitske Bosma. Hendrik is geboren op maandag 5 mei 1913 in Hoornsterzwaag, overleden op zondag 26 maart 1972 in Hemrik. Hij werd 58 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

5  Annigje de Jong is geboren op maandag 23 augustus 1915 in Hoornsterzwaag, overleden op zondag 21 juli 2002 in Hemrik. Zij werd 86 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Zij trouwt op donderdag 11 mei 1944 in Opsterland (FR) op 28-jarige leeftijd met de 38-jarige Lolke Friso, zoon van Klaas Friso en Sijke Postma. Lolke is geboren op zaterdag 3 februari 1906 in Hemrik, overleden op zondag 8 april 1984 in Hemrik. Hij werd 78 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

6  Cornelia de Jong is geboren op donderdag 13 september 1917 in Jubbega-Schurega, overleden op maandag 12 februari 1923 in Jubbega-Schurega. Zij werd 5 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

7  Jitske de Jong is geboren op donderdag 3 maart 1921 in Hoornsterzwaag.

Zij trouwt op donderdag 6 mei 1943 in Smallingerland (FR) op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik de Boer, zoon van Johannes de Boer en Geeske Bruinsma. Hendrik is geboren in 1918 in Donkerbroek.

8  Jeltje de Jong is geboren op dinsdag 17 december 1929 in Hoornsterzwaag, overleden op vrijdag 17 januari 1930 in Hoornsterzwaag. Zij werd 1 maand.

VIII-AC  Hans DeYoung ook genaamd Hans de Jong, zoon van Bauke Hanzes DeYoung (Bert) (VII-Z) en Johanna Durks Bethlehem, is geboren op vrijdag 24 maart 1876 in Donkerbroek, overleden op donderdag 16 juni 1938 in Ellsworth, begraven op maandag 20 juni 1938 in Ellsworth (Atwood Cemetery), is de oorspronkelijk achternaam DE JONG gewijzigd in DeYOUNG. Hij werd 62 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Hij trouwt op donderdag 6 maart 1902 in Charlevoix op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Heeres, dochter van Hendrik Heeres (Henry) en Theodora Maria van der Heide. Elisabeth is geboren op zaterdag 25 mei 1878 in Dedemsvaart, Gereformeerd gedoopt op zondag 16 juni 1878 in Lutten, overleden op woensdag 23 december 1964 in Bellaire (afther a two year illness) in Meadowbrook Hospital, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 86 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Dora DeYoung is geboren op zaterdag 4 juli 1903 in Ellsworth, overleden op zondag 13 mei 1979 in Southfield, begraven op woensdag 16 mei 1979 10:00 uur in Livonia (Glen Eden Memorial Park), is de oorspronkelijk achternaam DE JONG gewijzigd in DeYOUNG. Zij werd 75 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Zij trouwt in 1923 in Chicago op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Gratus Petter, zoon van John Petter en Hendrika Stoevelaar. Gratus is geboren op dinsdag 31 mei 1898 in Avereest, overleden op vrijdag 8 oktober 1982 in Pontiac, begraven in 1982 in Livonia (Glen Eden Memorial Park). Hij werd 84 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

2  Bernie DeYoung is geboren op zaterdag 2 september 1911, zie IX-H.

3  Josie DeYoung is geboren op donderdag 10 september 1914 in Ellsworth, overleden op woensdag 5 februari 1997 in Kalamazoo County (MI) in Bronson Methodist Hospital. Zij werd 82 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Zij trouwt op vrijdag 18 maart 1938 in Ellsworth op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Charles Rubingh. Charles is geboren in 1912, overleden in 1939 in, begraven in Ellsworth (Ellsworth Cemetery). Hij werd 27 jaar. Zij trouwt op dinsdag 6 juli 1943 in San Luis Obispo (CA) op 28-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Clarence Ellery Eckloff. Clarence Ellery is geboren in 1917, overleden in 1973 in, begraven in Mattawan (Maple Grove Cemetery). Hij werd 56 jaar.

4  Alice DeYoung is geboren op zaterdag 29 juni 1918 in Banks Township, overleden op zaterdag 15 november 2003 in in Boulder Park Terrace Nursing Center, begraven in 2003 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 85 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Zij trouwt op donderdag 6 april 1939 op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob K. Vanderberg, zoon van Cornelius Vanderberg en Anna Klooster. Jacob K. is geboren op zondag 6 augustus 1911, overleden op vrijdag 31 oktober 2008 in Charlevoix. Hij werd 97 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

VIII-AD  Dirk DeYoung (Richard), zoon van Bauke Hanzes DeYoung (Bert) (VII-Z) en Johanna Durks Bethlehem, is geboren op maandag 15 maart 1880 in Donkerbroek, overleden op maandag 14 april 1947 in Banks Township, begraven in 1947 in Ellsworth (Atwood Cemetery), in 1888 is de oorspronkelijk achternaam DE JONG gewijzigd in DeYOUNG. Hij werd 67 jaar en 30 dagen.

Hij trouwt in 1901 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje VandenBerg (Alice), dochter van John VandenBerg en Effie Sprick. Aaltje (Alice) is geboren op woensdag 8 augustus 1877 in Saugatuck, overleden op zaterdag 19 februari 1938 in Banks Township, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 60 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van hen zijn acht kinderen bekend:

1  Bernard R DeYoung (Bernie) is geboren op maandag 10 februari 1902 in Banks Township, overleden op zaterdag 14 maart 1936 in Ellsworth, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 34 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  John DeYoung is geboren op donderdag 22 december 1904 in Banks Township, zie IX-I.

3  Josie DeYoung is geboren op vrijdag 18 januari 1907 in Banks Township, overleden op zondag 15 juli 1984 in Bellaire, begraven in 1984 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 77 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Zij trouwt op woensdag 22 september 1926 in Ellsworth op 19-jarige leeftijd met de 28-jarige Henry H. Wassenaar. Henry H. is geboren op maandag 6 juni 1898 in Antrim County (MI), overleden op zaterdag 6 september 1986 in Petoskey, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 88 jaar en 3 maanden.

4  Effie DeYoung is geboren op zaterdag 27 november 1909 in Ellsworth, overleden op maandag 5 oktober 1981 in Traverse City (MI), begraven in Atwood (Atwood Cemetery). Zij werd 71 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Zij trouwt op zaterdag 1 september 1934 in Atwood op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Harvey J Essenburg, zoon van Jan G Essenburg en Lammigje Lucy Kuipers. Harvey J is geboren op zaterdag 24 augustus 1907 in Banks Township, overleden op zondag 21 september 1975 in Banks Township, begraven in Atwood (Atwood Cemetery). Hij werd 68 jaar en 28 dagen.

5  Hans DeYoung is geboren op maandag 15 januari 1912 in Ellsworth, overleden op maandag 15 maart 1982 in Michigan (USA), begraven in 1982 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 70 jaar en 2 maanden.

Hij trouwt op dinsdag 21 november 1939 in Ellsworth op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Geneva M. Ruis. Geneva M. is geboren op woensdag 6 maart 1918 in Michigan (USA), overleden op vrijdag 6 december 1996 in Petoskey, begraven in 1996 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 78 jaar en 9 maanden.

6  Henry DeYoung is geboren op maandag 11 mei 1914 in Banks Township, overleden op maandag 11 mei 1914 in Ellsworth, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery).

7  Hattie DeYoung is geboren op maandag 11 mei 1914 in Banks Township, overleden op dinsdag 12 augustus 2003 in Bellaire in Meadowbrook Medical Care Facility, begraven in Atwood (Atwood Cemetery). Zij werd 89 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Zij trouwt op zaterdag 24 oktober 1936 in Banks Township op 22-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige William J. Goeman (Bill). William J. (Bill) is geboren op zondag 25 april 1909 in Ellsworth, overleden in 1961 in, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 52 jaar. Zij trouwt op zaterdag 4 september 1965 in Banks Township op 51-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Walter Shooks. Walter is geboren op donderdag 14 december 1911 in Central Lake Township, overleden op woensdag 19 juni 1996 in Kearney Township, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 84 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

8  Edward DeYoung is geboren op zaterdag 18 september 1915 in Banks Township, zie IX-J.

VIII-AE  Nicholas DeYoung (Nick) ook genaamd Klaas de Jong, zoon van Bauke Hanzes DeYoung (Bert) (VII-Z) en Johanna Durks Bethlehem, is geboren op donderdag 26 juli 1888 in Central Lake Township, overleden op zondag 12 mei 1963 in Charlevoix, begraven in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 74 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Hij trouwt op woensdag 29 oktober 1913 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Annie Klooster (Anna). Annie (Anna) is geboren op woensdag 9 januari 1889 in Central Lake Township, overleden op dinsdag 8 januari 1974 in Charlevoix, begraven in 1974 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Zij werd 84 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  Lucy Johanna DeYoung is geboren in 1914 in USA, overleden in 2006 in, begraven in 2006 in Tucson Pima County (AZ) (East Lawn Palms Cemetery and Mortuary). Zij werd 92 jaar.

Zij was gehuwd met Marvin Christian Roesch. Marvin Christian is geboren in 1915, overleden in 1992 in, begraven in 1992 in Tucson Pima County (AZ) (East Lawn Palms Cemetery and Mortuary). Hij werd 77 jaar.

2  Harold Burton DeYoung is geboren op donderdag 6 september 1917 in Central Lake Township, overleden op dinsdag 17 december 1918 in Banks Township, begraven in 1918 in Ellsworth (Atwood Cemetery). Hij werd 1 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

3  Harold DeYoung is geboren op vrijdag 6 september 1918 in Central Lake Township, overleden op woensdag 17 december 1919 in Banks Township (Plura Pneumonia). Hij werd 1 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

4  Jeanette DeYoung is geboren in 1922 in Michigan (USA), overleden op woensdag 14 januari 2015 in Charlevoix, begraven op maandag 19 januari 2015 in Charlevoix (Barnard Cemetery). Zij werd 93 jaar.

Zij trouwt op zaterdag 14 april 1945 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Lawrence Boss, zoon van Arjen Boss (Ed) en Grietje E. Klooster (Grace). Lawrence is geboren op zondag 2 juni 1918 in Michigan (USA), overleden op donderdag 17 maart 2011 in Charlevoix, begraven in 2011 in Charlevoix (Barnard Cemetery). Hij werd 92 jaar, 9 maanden en 15 dagen.


Generatie IX

(van 1882 tot heden)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1922 en 1961. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Amsterdam (NH) (7x), Michigan (USA) (4x), Diemen (NH) (2x), Charlevoix (2x), Sint Nicolaasga en Broek in Waterland (NH). Er zijn momenteel nog 11 van de 31 kinderen in leven.

IX-A  Dirk de Boer, zoon van Douwe de Boer (VIII-B) en Antje de Vries, wonende in Amsterdam (NH) en in Weesperkarspel (Stammerdijk), is geboren op maandag 3 september 1894 21:30 uur in Oranjewoud, als geboren aangegeven op dinsdag 4 september 1894 in Schoterland (aangever geboorte was Douwe de Boer (vader) (zie VIII-B); getuige aangifte geboorte was Romke de Vries (veldwachter)), overleden op vrijdag 28 oktober 1949 wonende Vaalrivierstraat 14 in Amsterdam (NH) (TBC), als overleden aangegeven op maandag 31 oktober 1949 in Amsterdam (NH) (aangever overlijden was Pieter van Loo (Aangever)), begraven op woensdag 2 november 1949 14:00 uur in Uitdam (Algemene begraafplaats). Hij werd 55 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Hij trouwt op donderdag 24 mei 1928 in Broek in Waterland (NH) Stadhuis op 33-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertje Pronk, dochter van Hendrik Pronk en Geertje de Oude. Geertje is geboren op donderdag 19 april 1906 in Broek in Waterland (NH), overleden op dinsdag 25 mei 1999 in Amsterdam (NH). Zij werd 93 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Zij was eerder partner (1) van Jacob Karel Boon (Ome Jaap). Zij was later gehuwd (3) met Antonius Arie van Spronsen (Arie).

Van hen zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerard de Boer is geboren op woensdag 22 april 1925 in Broek in Waterland (NH), zie X-A.

2  N.N.

3  Geertje de Boer (Greet) is geboren op dinsdag 3 februari 1931 in Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 9 maart 2007 in Rotterdam (ZH). Zij werd 76 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Zij trouwt rond 1951 op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jan Bastiaan Groenendijk. Jan Bastiaan is geboren op vrijdag 13 september 1918 in Poortugaal, overleden op maandag 2 mei 1983 in Capelle aan den IJssel (ZH). Hij werd 64 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

4  Douwe de Boer is geboren op zondag 21 mei 1933 in Diemen (NH), zie X-B.

5  Hendrik de Boer is geboren op zondag 21 oktober 1934 in Diemen (NH), vermist in 1945. Hij werd 11 jaar.

IX-B  Klaas de Boer, zoon van Douwe de Boer (VIII-B) en Antje de Vries, is geboren op zondag 2 augustus 1896 in Mildam.

Hij trouwt op vrijdag 27 mei 1921 in Doniawerstal op 24-jarige leeftijd met de 35-jarige Elisabeth Oenema, dochter van Bartele Klazes Oenema en Antje Jans Roskamp. Elisabeth is geboren op woensdag 14 april 1886 in Sint Nicolaasga, overleden op zondag 27 januari 1946 in Sint Nicolaasga. Zij werd 59 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Zij was eerder gehuwd (1) met Jan Postma.

Van hen is een kind bekend:

1  Douwe de Boer is geboren op vrijdag 7 april 1922 in Sint Nicolaasga, zie X-C.

IX-C  Hans Albert de Boer, zoon van Albert Hans de Boer (VIII-J) en Pieternella Gerardina Kraal, is geboren op maandag 21 juli 1913 in Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 20 november 1992 in. Hij werd 79 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Hij was sinds donderdag 10 augustus 1950 gehuwd met N.N.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Wim de Boer.

2  Hans de Boer.

3  Johanna de Boer.

IX-D  Johannes Frederikus de Boer, zoon van Albert Hans de Boer (VIII-J) en Pieternella Gerardina Kraal, is geboren op dinsdag 18 april 1922 in Amsterdam (NH).

Hij was sinds zaterdag 28 juli 1951 gehuwd met N.N.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

IX-E  Cornelis de Boer, zoon van Albert de Boer (VIII-L) en Cornelia Valentina de Boer, is geboren op donderdag 13 december 1917 in Amsterdam (NH).

Hij was sinds woensdag 26 maart 1947 gehuwd met N.N.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

IX-F  Barteld de Jong, zoon van Hendrik de Jong (VIII-P) en Geertje van den Bos, is geboren op zondag 15 november 1891 in Duurswoude, overleden op zaterdag 25 maart 1978 in Bakkeveen. Hij werd 86 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Hij trouwt op donderdag 31 mei 1923 in Opsterland (FR) op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Imkjen Vegelin. Imkjen is geboren op zaterdag 4 september 1897 in Bakkeveen, overleden op zondag 3 juli 1983 in Drachten. Zij werd 85 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Zij hebben samen drie kinderen, onder wie:

1  Aukje de Jong is geboren op woensdag 14 mei 1924, overleden op vrijdag 15 mei 1998 in. Zij werd 74 jaar en 1 dag.

IX-G  Lammert de Jong, zoon van Hans de Jong (VIII-Q) en Antje Lammerts Oosterloo, is geboren op dinsdag 29 oktober 1912 in Duurswoude, overleden op zondag 29 oktober 1989 in, begraven in 1989 in Wijnjeterp (Wijnjeterp). Hij werd 77 jaar.

Hij trouwt op vrijdag 17 mei 1940 in Ooststellingwerf (FR) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Antje Tiesinga, dochter van Andries Tiesinga en Eltje Koops. Antje is geboren in 1911 in Haule, overleden op vrijdag 20 mei 1988 in, begraven in 1988 in Wijnjeterp (Wijnjeterp). Zij werd 77 jaar.

Van hen is een kind bekend:

1  Eltje de Jong is geboren op zondag 26 september 1943, overleden op zaterdag 15 april 1944 in, begraven in 1944 in Wijnjeterp (Wijnjeterp). Zij werd 6 maanden en 20 dagen.

IX-H  Bernie DeYoung, zoon van Hans DeYoung (VIII-AC) en Elisabeth Heeres, is geboren op zaterdag 2 september 1911, overleden op zondag 11 november 2001 in Kent City, begraven in Ellsworth (Ellsworth Cemetery). Hij werd 90 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Hij trouwt op vrijdag 14 april 1939 op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Henrietta Rubingh. Henrietta is geboren in 1915.

Van hen zijn negen kinderen bekend:

1  Charlene Nelle DeYoung.

2  Henry Gordon DeYoung.

3  Esther Faye DeYoung.

4  Doris Day DeYoung.

5  Helen Bernice DeYoung.

6  John Allen DeYoung.

Hij was gehuwd met Cinthia Joy VanWijk.

7  Karen Lynn DeYoung.

8  Norma Elizabeth DeYoung is geboren op zondag 18 februari 1945 in Charlevoix, overleden op zondag 22 december 1963 in Charlevoix, begraven in 1963 in Ellsworth (Ellsworth Cemetery). Zij werd 18 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

9  George B. DeYoung is geboren op zaterdag 31 januari 1948 in Charlevoix, overleden op donderdag 20 januari 1949 in Charlevoix, begraven in 1949 in Ellsworth (Ellsworth Cemetery). Hij werd 11 maanden en 20 dagen.

IX-I  John DeYoung, zoon van Dirk DeYoung (Richard) (VIII-AD) en Aaltje VandenBerg (Alice), is geboren op donderdag 22 december 1904 in Banks Township, overleden in 1971 in Melbourne, begraven in Melbourne (Melbourne Cemetery). Hij werd 67 jaar.

Hij trouwt op donderdag 22 juni 1933 in Atwood op 28-jarige leeftijd met de 18-jarige Marguerita Eliza Gibbard, dochter van George Almer Gibbard en Vivian Willson. Marguerita Eliza is geboren op maandag 7 december 1914 in Echo Township, overleden op zaterdag 14 maart 1998 in Jacksonville (Duval Coubty Florida), begraven in Melbourne (Brevard County (Florida)) (Melbourne Cemetery). Zij werd 83 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie X-D.

2  N.N., zie X-E.

3  N.N., zie X-F.

4  N.N.

IX-J  Edward DeYoung, zoon van Dirk DeYoung (Richard) (VIII-AD) en Aaltje VandenBerg (Alice), is geboren op zaterdag 18 september 1915 in Banks Township, overleden op zaterdag 22 maart 1958 in, begraven in 1958 in Okemos (Glendale Cemetery). Hij werd 42 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Hij was gehuwd met Rose Essenberg. Rose is geboren op maandag 29 maart 1920, overleden op zondag 18 januari 2015 in Florida (USA), begraven in 2015 in Okemos (Glendale Cemetery). Zij werd 94 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van hen is een kind bekend:

1  Alvin Ray DeYoung is geboren op vrijdag 18 september 1942, overleden op maandag 8 mei 2017 in, begraven in 2017 in Bushnell (Florida National Cemetery). Hij werd 74 jaar, 7 maanden en 20 dagen.


Generatie X

(van 1922 tot heden)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1947 en 1969. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sint Nicolaasga (3x), Duitsland (3x), Scharsterbrug en Geleen. Er zijn momenteel nog 11 van de 18 kinderen in leven.

X-A  Gerard de Boer, zoon van Dirk de Boer (IX-A) en Geertje Pronk, wonende in Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 22 april 1925 in Broek in Waterland (NH), overleden op donderdag 9 april 2009 in Amsterdam (NH), gecremeerd op woensdag 15 april 2009 14:30 uur in Zaandam (Crematorium Zaanstad). Hij werd 83 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Hij trouwt op donderdag 29 juli 1948 in Amsterdam (NH) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerda Willemina Mol (Gerda), dochter van Willem Mol en Dina Frederika Floors. Gerda Willemina (Gerda) is geboren op maandag 29 juni 1925 in Eibergen, overleden op vrijdag 21 februari 2014 in Amsterdam (NH). Zij werd 88 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van hen zijn vier kinderen bekend:

1  N.N., zie XI-A.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N., zie XI-B.

X-B  Douwe de Boer, zoon van Dirk de Boer (IX-A) en Geertje Pronk, is geboren op zondag 21 mei 1933 in Diemen (NH), overleden op woensdag 19 januari 2005 in Beienrode (D), gecremeerd op maandag 24 januari 2005 in Dieren (Crematorium Dieren). Hij werd 71 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Hij was sinds 1965 gehuwd met N.N.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

X-C  Douwe de Boer, zoon van Klaas de Boer (IX-B) en Elisabeth Oenema, is geboren op vrijdag 7 april 1922 in Sint Nicolaasga, overleden op maandag 25 januari 1982 in Scharsterbrug, gecremeerd op donderdag 28 januari 1982 in Goutum. Hij werd 59 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Hij trouwt op zondag 27 januari 1946 in Langweer op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Maaike Schippers, dochter van Harmen Jans Schippers (Harm) en Grietje Sakes de Glee (Grietsje). Maaike is geboren op woensdag 11 februari 1925 in Oldeouwer, overleden op vrijdag 6 november 2015 in Joure, gecremeerd op donderdag 12 november 2015 in Heerenveen (FR). Zij werd 90 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Zij hebben samen vier kinderen:

1  N.N.

2  N.N., zie XI-C.

3  N.N., zie XI-D.

4  N.N.

X-D  N.N.

X-E  N.N.

X-F  N.N.


Generatie XI

(van 1947 tot heden)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1972 en 1990. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (FR) (2x), Joure (2x) en Amsterdam (NH). Er zijn momenteel nog 6 van de 13 kinderen in leven.

XI-A  N.N.

XI-B  N.N.

XI-C  N.N.

XI-D  N.N.

XI-E  Jeffery John DeYoung, zoon van N.N. (X-E) en Earline Bobbette Langford.

Hij was gehuwd met Jodie DeHaan.

Van hen zijn zes kinderen bekend:

1  Jessica Rose DeYoung.

2  Luann Jeanette DeYoung.

3  Jeffrey John DeYoung.

4  Quinn Peter DeYoung.

5  Benjamin Charles DeYoung.

6  Kelsey DeYoung is geboren in juli 1990, overleden in 1991 in. Zij werd 1 jaar.


Index

"deBoer"

N.N. (1734-1825) IV-A

"deJongh"

N.N. (1735-1808) IV-B; N.N. (1767-1842) IV-B.3

Aardema

Baukjen (1837-1902) VII-Q; Wiebe Andries (?-?) VII-Q

Aarsen

Johan Hendrik (?-?) VII-J.1; Johan Hendrik (1893-1963) VII-J.1

Aldershof

Aafke Harmens (?-?) VII-P.6

Alstein

Mettjen Hendriks (?-?) VI-I.1

Amoraal

Sjoerd (?-?) VII-D.3

Annema

Hendrik Fokkes (?-?) VII-X.9; Sytze (1890-?) VII-X.9

Bakema

Derkien (1898-?) VIII-W.5; Geert (?-?) VIII-W.5

Bakker

Abraham Thijsses (?-?) VIII-D; Akke (?-?) VIII-A.1; David (1903-?) VIII-D.1; Doede Doedes (?-?) VIII-V; Fokeltje (1859-?) VIII-V; Geertje (?-?) VIII-D.5; Hendrikje (1878-?) VIII-D

Balsma

Gerben Ruurds (1891-1976) VII-D.7; Wietze (?-?) VII-D.7

Beckum, van

Hendrik (?-?) VII-M; Johanna Maria (1861-1934) VII-M

Beenen

Froukjen Jacobs (?-?) VII-X

Bennema

Willemke Gerrits (?-?) VII-T.4

Berends

Philippus (?-?) VII-G; Theodora Philomena (1877-1956) VII-G

Berg, van der

Hendrikje Sieuwes (?-?) VI-F.1

Berghaeuser

Hendrik (1856-?) VII-T.4; Johan Frederik (?-?) VII-T.4

Bergsma

Dirk Alberts (?-?) VII-L, VII-N; Geertje (1864-1954) VII-L; Korneliske (1866-1954) VII-N; Taetske (?-?) VIII-W.1

Bethlehem

Durk Pieters (1809-?) VII-Z; Johanna Durks (1849-1911) VII-Z

Bethume

Alida Hendrika (1903-1973) VIII-M

Bij, van der

Froukje (?-?) VIII-T.4

Bijlsma

Akke (?-?) VIII-D.6; Geeske Jans (?-?) V-H.4; Tjitske (?-?) VII-D.6; Trijntje (?-?) VII-X.9

Bijlstra

Geert Reitzes (?-?) V-H.4; Wieger Geerts (1814-1905) V-H.4

Bloemhof

Jacob Botes (1767-1822) V-A.6, VI-A; Jetze Jacobs (1807-1879) V-A.6; Rintske Jacobs (1809-1899) VI-A

Blokstra

Feike (?-?) VIII-A.2; Tetje (1897-?) VIII-A.2

Blom

Harmen Jans (1858-1946) VII-P.6; Jan Hendriks (?-?) VII-P.6

Boek

Geeske Sietzes (?-?) VII-Y.4

Boelens

Bauke Gaukes (?-?) VI-Q; Jeltje Baukes (1810-1890) VI-Q

Boer, de

Aaltje Alberts (1853-1945) VI-I.1; Aaltje (1853-1893) VI-G.5; Aaltje (1884-1951) VII-I.6; Aaltje (1886-?) VII-K.1; Aaltje (1890-1979) VII-N.2; Aaltje (1894-1935) VII-L.3; Aaltje Hanzes (1854-1893) VI-H.3; Aaltje Jans (1838-1897) VI-F.1; Aaltje Klazes (1842-1849) VI-G.1; Age (?-?) VIII-D.4; Albert (1892-1961) VIII-L; Albert (1898-?) VIII-I; Albert (1914-1915) VIII-J.2; Albert (1916-?) VIII-L.2; Albert Hans (1887-1971) VIII-J; Albert Hanzes (1820-1917) VI-I; Albert Klases (1776-1859) V-C; André Nicolaas (1923-?) VII-H.2; Andries (1888-1945) VIII-H; Anne (1882-1888) VII-D.2; Anne (1883-1952) VII-B.5; Anne (1895-?) VII-D.8; Antje (?-?) VI-P; Antje (1876-?) VII-I.2; Antje (1889-1963) VII-D.6; Antje (1907-?) VIII-D.3; Antje Wiebes (1802-1843) V-A.3; Arnoldus Jans (1839-1840) VI-B.1; Aukje (1874-?) VII-I.1; Binne (1836-1917) VI-K.6; Bob (1923-?) VIII-L.4; Carolina Christina (1866-?) VI-E.1; Carolina Christina Everdina (1908-?) VII-F.1; Catharina Hendrika Jet (1915-2010) VIII-H.1; Cornelia (1889-1973) VII-J.1; Cornelia Valentina (1897-?) VIII-L; Cornelis (1917-?) IX-E; Cornelis Rienk (?-?) VIII-N.1; David (1903-?) VIII-D.1; de Boer (1905-1905) VIII-B.6; de Boer (1912-1912) VIII-B.10; de Boer (1922-?) VII-H.1; Dirk (1894-1949) IX-A; Dirk (1900-1977) VIII-M; Dirkje (1902-1903) VII-L.5; Dirkje (1920-?) VIII-D.4; Douwe (1827-1908) V-D.6; Douwe (1848-1930) VII-C; Douwe (1872-1919) IX-A, VIII-B.2, VIII-B.5, VIII-B; Douwe (1922-1982) X-C; Douwe (1933-2005) X-B; Douwe Klases (1782-1823) IV-A.5; Douwe Wiebe (1812-1813) V-A.8; Douwe Wiebes (1814-1880) V-A.9; Egbert (1863-1882) VI-H.7; Frederika (1902-1978) VII-N.6; Freerk Jacobs (1883-1956) VIII-O; Froukje (1876-1881) VII-A.3; Geert (1912-?) VIII-O.2; Geertje (1931-2007) IX-A.3; Geesje Sytzes (1777-1846) VI-K; Gerard (?-?) VIII-L.1; Gerard (1925-2009) X-A; Gerbrig (1882-1944) VII-I.5; Grietje (1881-1975) VII-C.2; Grietje (1887-1969) VII-B.6; Grietje (1913-1962) VIII-D.5; Grietje Froukje (1905-?) VIII-A.6; Hans Albert (1913-1992) IX-C; Hans Alberts (1857-1941) VII-M; Hans (?-?) IX-C.2; Hans (1891-1963) VII-K.3; Hans Hanzes (1818-1868) VI-H; Hans Hanzes (1851-1925) VI-H.1; Hans Klases (1779-1848) V-D; Hans Klazes (1846-1914) VII-I; Hans Sybes (1855-1855) VI-J.1; Hansje (1895-1980) VII-I.10; Hendrik (1906-?) VIII-B.7; Hendrik (1917-1918) VIII-J.3; Hendrik (1918-?) VIII-AB.7; Hendrik (1934-1945) IX-A.5; Hendrikje (1881-?) VII-L.1; Hette Hanzes (1852-1921) VI-H.2; Hiltje (1901-1960) VIII-A.5; Hylkjen Wiebes (1808-1885) V-A.6; IJmke (1909-?) VIII-C.4; Ike (1917-?) VIII-D.7; Jacob (1845-1920) VII-B; Jacob (1901-?) VIII-C.1; Jacob (1909-1991) VIII-N.1; Jacob (1910-?) VIII-D.4; Jacob (1916-1919) VIII-O.3; Jacob Sybes (1856-1945) VII-O; Jacobje (1883-1959) VII-C.4; Jan Alberts (1835-1844) V-C.1; Jan Alberts (1846-1917) VI-E; Jan Hanzes (1812-1894) VI-F; Jan Hanzes (1858-1939) VII-J; Jan Wiebes (1810-1855) VI-B; Janke Jans (1843-1883) VI-B.3; Janke Wiebes (1799-1890) V-A.1; Janke Wiebes (1820-1899) V-A.11; Jantje (1851-?) VI-G.4; Jantje (1879-?) VII-I.4; Jantje (1892-?) VII-J.2; Jantje Klazes (1850-1850) VI-G.3; Jelle Alberts (1859-1861) VI-I.4; Jelle (1860-1898) VII-K; Jelle (1862-1947) VII-N; Jelle (1902-?) VIII-B.5; Jelle Hans (1898-?) VII-J.3; Jelle Hanzes (1830-1852) V-D.7; Jetse (1877-?) VIII-D; Jetske Wiebes (1804-1863) V-A.4; Jetze (1854-1906) VII-D; Johan (1897-1972) VIII-K; Johanna (?-?) IX-C.3; Johanna Hanzes (1867-1871) VI-H.8; Johanna Hendrica (1874-1925) VI-E.2; Johanna Jacoba (1887-?) VII-L.2; Johanna Jacoba (1888-?) VII-N.1; Johanna Jacoba Theodora (1906-1971) VII-G.1; Johanna Maria Jacoba (1901-1902) VII-M.5; Johannes (?-?) VIII-AB.7; Johannes Frederikus (1922-?) IX-D; Karel (1881-1938) VII-G; Keimpe Tammes (?-?) VIII-X; Klaas Alberts (1849-1849) V-C.3; Klaas (1869-1953) VIII-A; Klaas (1874-1944) VIII-C; Klaas (1877-?) VII-I.3; Klaas (1881-1950) VII-D.1; Klaas (1882-1883) VII-C.3; Klaas (1896-?) IX-B; Klaas Hanzes (1816-1896) VI-G; Klaas Wiebes (1806-1870) VI-A; Klaasje (1885-1886) VII-C.5; Klaasje (1887-1962) VII-C.6; Klaske (1887-?) VII-D.4; Kornelia (1897-1974) VII-N.4; Lambertus (1879-1922) VII-F; Lamke (1913-?) VIII-D.6; Lucas (1851-?) VIII-L; Luitzen Jans (?-?) VI-K.6; Margje (1901-1988) VIII-B.4; Martha (1904-?) VII-N.7; Martha Hanzes (1856-1875) VI-H.4; Melle Tjeerds (?-?) VII-Y.4; Mieke (?-?) VIII-Y.3; N.N. (1888-?) VII-D.5; N.N. (1898-?) VIII-A.3; Neenskje (1918-?) VIII-E.1; Nicolaas (1884-1959) VII-H; Oene (1889-?) VII-C.7; Ottje (1886-1947) VII-I.7; Pieternella Gerardina (?-?) VIII-J.4; Pietertje (1892-1983) VII-I.9; Pope Buitenhof (1856-1883) VI-G.6; Poppe (1889-?) VII-I.8; Reinskjen (1873-1878) VII-B.1; Reinskjen Klazes (1842-1844) VI-A.3; Rienkje Cornelia (1917-2004) VIII-N.1; Rika (1871-1874) VI-I.6; Rinske (1879-1950) VII-C.1; Rinske (1884-1953) VII-D.3; Rinske Jans (1841-1920) VI-B.2; Rinskje (1880-1882) VII-B.4; RoelkeYmkes (?-?) VIII-C; Roelof Alberts (1854-1924) VII-L; Roelof (?-?) VIII-J.6; Roelof (1890-1892) VII-M.2; Roelof (1893-?) VII-M.3; Roelof (1895-?) VIII-A.2; Roelofje (1904-1905) VIII-C.2; Roelofje (1905-1990) VIII-C.3; Romke (1910-?) VIII-B.9; Siebe (1882-1958) VIII-N; Siebrigje (1892-1923) VII-D.7; Siebrigjen Klazes (1839-1856) VI-A.2; Sietse (1883-1948) VIII-R; Sjoerdje Klazes (1772-1836) V-B; Sjoerdje Wiebes (1817-1898) V-A.10; Sybe Hanzes (1824-1916) VI-J; Tamme Tjalles (1803-1876) VI-D; Tietje Jans (1842-1901) VI-F.2; Tjeerd (1876-1955) VII-Y.4; Trijntje Abes (?-?) VI-O.3; Trijntje (?-?) VIII-H; Trijntje (1905-?) VIII-D.2; Wiebe (1891-1974) VIII-E; Wiebe (1892-1917) VIII-B.1; Wiebe (1894-1980) VIII-A.1; Wiebe Klazes (1769-1827) V-A; Wiebe Klazes (1837-1916) VII-A; Wieberen (1907-1914) VIII-B.8; Wiebigje (1898-1981) VIII-A.4; Wiebigje (1916-1997) VIII-B.11; Wijke (1911-?) VIII-O.1; Wim (?-?) IX-C.1; Wytske (1871-1949) VIII-X; Yke Jans (1845-1920) VI-B.4; Yke Wiebes (1800-1834) V-A.2

Boerdam

Arendina (1817-1897) VI-E

Boersma

Aanke (1870-1955) VIII-G; Engeltje Luitzens (?-?) VII-P.4; Fardouw Jans (?-?) VIII-G; Fokke Hendriks (?-?) VIII-G

Boon

Jacob Karel (1897-1977) IX-A

Boonstra

Anne (1886-?) VII-D.6; Jacob Aukes (?-?) VII-D.6; Obbe Johannes (?-?) VII-C.1; Sietze Obbes (1879-?) VII-C.1

Booy

Anna (1909-?) VIII-Y.9; Meine (?-?) VIII-Y.9

Bos

Sjoukje Rienks (?-?) VII-C.2

Bos, van den

Geertje (1860-1951) VIII-P; Molle Tammes (1760-1818) IV-B.3

Bosch, van den

Jacob Feddes (1788-1863) VI-J; Korneliske Jacobs (1822-1899) VI-J

Bosma

Doutzen (1884-1961) VIII-AB; Jan Johannes (1896-1988) VII-N.4; Jannes (1886-?) VIII-P.1; Kornelis Gooitzens (?-?) VII-E; Luitje (1907-1990) VIII-Z.2; Menke Kornelis (1832-?) VII-E; Neenskje (1853-1930) VII-C; Tjitske (?-?) VIII-AB.4; Wiebe (1855-?) VII-N.4; Willem (?-?) VIII-AB

Boss

Arjen (1878-1970) VIII-AE.4; Lawrence (1918-2011) VIII-AE.4

Bot

Huibert (1895-1972) VII-I.9; Jan (?-?) VII-I.9

Bouma

Aaltje (?-?) VIII-Q.2; Antje Douwes (?-?) VII-P.8

Brand, van de

Gerrit (1867-1911) VI-E.1; Willem (?-?) VI-E.1

Brandsma

Wietske (1881-1970) VIII-B.11

Brouwer

Aaltje Jans (?-?) VII-L, VII-N; Anne (?-?) VIII-F.1; Berendtje (1855-?) VI-O.2; Gepke (?-?) VII-B.5, VII-B.6; Roelof (1902-?) VIII-F.1; Thomas Hotzes (?-?) VI-O.2; Wytske Geerts (?-?) VI-M.1

Brüggeman

Uilkje Ruurds (?-?) V-F.1

Bruinsma

Geeske (?-?) VIII-AB.7; Oepke Sjoukes (1804-?) V-G.3; Sjoekjen Hayes (?-?) V-F.1; Sjouke Oepkes (?-?) V-G.3

Bruno

Johannes Michiel (1905-?) VII-N.7

Buisman

Dubbelt Jans (?-?) VII-V.2; Jan (1857-1938) VII-V.2

Buitenhof

Aukje Poppes (1814-1875) VI-G; Baukje Sytzes (?-?) VIII-F; Poppe Jolles (1785-?) VI-G

Buiteveld

Jacob Ymes (1850-1920) VII-P.1

Butstra

Matze Taekes (?-?) VIII-AA

Cobussen

Lina Cornelia (1899-1964) VIII-K; Willem (?-?) VIII-K

Colenbrander

Cornelis Hendrikus (?-?) VII-V.9; Johanna Harmina (1881-?) VII-V.9

Comello

Harmen Willems (?-?) VIII-A.1; Jantje (1895-1952) VIII-A.1

Croll

Cornelia (?-?) VII-J

Dam

Aaye Willems (1839-1909) VII-W; Willem Willems (?-?) VII-W

deBoer

N.N. (1734-1825) IV-A

DeGroot

Jan (1873-1945) VII-Z.4

DeHaan

Jodie (?-?) XI-E

deJongh

N.N. (1735-1808) IV-B; N.N. (1767-1842) IV-B.3

DeYoung

Alice (1918-2003) VIII-AC.4; Alvin Ray (1942-2017) IX-J.1; Bauke Hanzes (1844-1927) VII-Z; Benjamin Charles (?-?) XI-E.5; Bernard R (1902-1936) VIII-AD.1; Bernie (1911-2001) IX-H; Bertha (1896-1912) VII-Z.10; Charlene Nelle (?-?) IX-H.1; Dirk (1880-1947) VIII-AD; Dora (1903-1979) VIII-AC.1; Doris Day (?-?) IX-H.4; Edward (1915-1958) IX-J; Effie (1909-1981) VIII-AD.4; Esther Faye (?-?) IX-H.3; Gaitske (1851-1911) VI-Q.4; Geertje (1878-1961) VII-Z.2; Geesje (1892-1954) VII-Z.9; George B. (1948-1949) IX-H.9; Grace (1892-1954) VII-Z.9; Hans (1876-1938) VIII-AC; Hans (1912-1982) VIII-AD.5; Harmke (1890-1944) VII-Z.8; Harold Burton (1917-1918) VIII-AE.2; Harold (1918-1919) VIII-AE.3; Hattie (1914-2003) VIII-AD.7; Helen Bernice (?-?) IX-H.5; Henry (1914-1914) VIII-AD.6; Henry Gordon (?-?) IX-H.2; Jeanette (1922-2015) VIII-AE.4; Jeffery John (?-?) XI-E; Jeffrey John (?-?) XI-E.3; Jeltje (1882-1952) VII-Z.4; Jessica Rose (?-?) XI-E.1; John Allen (?-?) IX-H.6; John (1904-1971) IX-I; Josie (1907-1984) VIII-AD.3; Josie (1914-1997) VIII-AC.3; Karen Lynn (?-?) IX-H.7; Kelsey (1990-1991) XI-E.6; Luann Jeanette (?-?) XI-E.2; Lucy Johanna (1914-2006) VIII-AE.1; Nicholas (1888-1963) VIII-AE; Norma Elizabeth (1945-1963) IX-H.8; Quinn Peter (?-?) XI-E.4

Dijk, van

Judikje Luiten (?-?) VII-V.2

Dijkstra

Aaltje (1870-1965) VIII-B.4; Antje (?-?) VII-Z.4; Aukje (?-?) VIII-A.4; Geertje (1872-1933) VIII-C; Gerben Pieters (?-?) VII-I; Gerbrig Gerbens (1850-?) VII-I; Gialt Jans (1742-1817) V-E; Jacob Jans (?-?) VIII-C; Wytske Atses (?-?) VIII-N; Wytske Thomas (?-?) VI-N

Dokter

Aukjen Hinkes (?-?) VI-D.2; Jan (1868-1937) VII-Z.2; Lammert (1833-1872) VII-Z.2

Dol

Albert Egberts (1865-1912) VII-Q.1; Egbert Egberts (?-?) VII-Q.1

Donker

Anne Jeens (?-?) VIII-T; Antje (1877-1958) VIII-T

Duim, van der

Hiltje Jelkes (?-?) VII-O

Dupon

Ymkje (?-?) VIII-T.2

Duren, van

Albert (1810-1862) VI-E; Hermina (1849-1933) VI-E

Eckloff

Clarence Ellery (1917-1973) VIII-AC.3

Edema

Auke Sjoerds (1842-1926) VI-Q.4; Jan (?-?) VII-Y.1; Jinke Aukes (?-?) VI-Q.2; Sjoerd Aukes (1806-1872) VI-Q.4; Wopke Jans (1874-1968) VII-Y.1

Edzards

Johanna Catharina (?-?) VIII-W.4

Eik, van

Jantje Popes (1815-1903) VI-Q.4

Ekkelboom

Dieuwke Tymens (?-?) VI-O.5

Elst, van der

Gerdina Christina (?-?) VII-F

Elzinga

Durk (?-?) VIII-G.2; Tjalke (1895-?) VIII-G.2

Engels

Gepkina Antina (1896-1971) VIII-I

Essenberg

Rose (1920-2015) IX-J

Essenburg

Harvey J (1907-1975) VIII-AD.4; Jan G (?-?) VIII-AD.4

Euverman

Hendrik (1905-1986) VIII-R.1; Jan (?-?) VIII-R.1

Faber

Catharina Gabriëls (?-?) VIII-O; Doeke (?-?) VIII-F.2; Harmke Gerrits (?-?) VII-U.2; Maaike (1910-?) VIII-F.2

Filius

Cornelis Adrianus (1891-1980) VII-I.10

Floors

Dina Frederika (1897-1938) X-A

Friso

Klaas (?-?) VIII-AB.5; Lolke (1906-1984) VIII-AB.5

Geertsma

Andries Geerts (?-?) VI-G.4; Hendrik (1842-?) VI-G.4

Geldmaker

Catharina Maria (?-?) VI-B.2

Gerritsen

Dirk Willem (1846-?) VI-G.5; Hermen (?-?) VI-G.5

Gibbard

George Almer (?-?) IX-I; Marguerita Eliza (1914-1998) IX-I

Glee, de

Grietje Sakes (?-?) X-C

Goede, de

Samuël Leonard (1884-1971) VII-N.2

Goeman

William J. (1909-1961) VIII-AD.7

Gouma

Keimpe Nutterts (?-?) VI-O.5; Nuttert Keimpes (1851-?) VI-O.5

Groen

Ettje Jans (1781-1822) VI-G

Groenendijk

Jan Bastiaan (1918-1983) IX-A.3

Grommé

Bartholomeus Jacobus (1896-?) VII-N.4; Hendrik (?-?) VII-N.4

Groot, de

Geiske Sytzes (1852-?) VII-X; Harke (?-?) VII-Z.4; Pieter Geerts (?-?) VIII-W.4; Pieter Hemmo Edzard (1887-?) VIII-W.4; Sytze Hessels (?-?) VII-X

Grootes

Maria Catharina (?-?) VIII-O.2

Haagsma

Eelse (?-?) VIII-B

Haaisma

Pietje (?-?) VIII-R.1

Haan, de

Gaitske Tjeerds (1781-1851) V-H; Loltje Tjeerds (1840-1916) VII-Y; Tjeerd Siebes (?-?) VII-Y; Tjeerd Sybes (1754-1814) V-H

Haarsma

Tettje Jeens (1770-1845) VI-M

Haisma

Fokjen Jelkes (?-?) VI-K.6

Hamstra

Romkje Ydes (1829-1898) VII-U; Yde Sytzess (?-?) VII-U

Haringsma

Tjitske (1878-1956) VIII-A.6

Hartkamp

Hendrikje Durks (?-?) VII-C.1

Hartmans

Loltje Cornelis (1787-?) V-A.9

Hazenberg

Trijntje (?-?) VIII-F.2

Heek, van

Margaretha Adriana (1866-?) VII-N.4

Heeres

Elisabeth (1878-1964) VIII-AC; Hendrik (1846-1933) VIII-AC

Heida

Klaaske Andries (?-?) VII-C.4

Heide, van der

Gerrit Johannes (1843-1920) VI-Q.2; Hotske (1909-?) VIII-B.9; Jan Jacobs (?-?) VII-R; Jantje (1842-1920) VII-R; Johannes.Gerrits (?-?) VI-Q.2; Rintje (1878-1945) VIII-B.9; Theodora Maria (1844-1933) VIII-AC

Heij, de

Hiltje (?-?) VIII-E.1

Helfferich

Johan Hendrikus (?-?) VII-W.5

Helffrich

Klaas (1867-?) VII-W.5

Hempius

Martha Klazes (?-?) VII-T

Hepkema

Ytje Friskes (?-?) VII-W.5

Hes

Hendrik Jans (?-?) V-F.2; Jan Hendriks (1792-?) V-F.2

Hetebrij

Jan (1903-?) VIII-D.2

Hiemstra

Neeltje (?-?) VIII-D.4

Hoek, van den

Aukje Marcus (?-?) VI-O.2

Hoekstra

Fim Jelles (?-?) VI-O.4; Grietje (1895-?) VIII-Y.3; Jacob Piers (1762-1816) IV-B.2; Leentje (1885-?) VIII-Z; Meine (?-?) VIII-Y.3; Pietje Ottes (?-?) VIII-F; Richtje Lolkes (1879-?) VIII-B.9

Hofstra

Hotse Harmens (?-?) VIII-N; Klaaske (1881-1933) VIII-N

Holstege

Gijsbert Karel Derk (?-?) VII-I.4; Hendrik Jan (1874-?) VII-I.4

Honing, van der

Martje (?-?) VIII-AB.3

Hoogeveen

Harmen Thymens (?-?) VII-W.3; Uilke (1858-?) VII-W.3

Hoogland

Feike (1844-?) VI-O.4; Siebren Annes (?-?) VI-O.4

Hoop, van der

Elisabeth Wopkes (1852-?) VII-L; Wijbrigje Wopkes (?-?) VII-L.1; Wopke Willems (?-?) VII-L

Hornstra

Jeltje Jelles (?-?) VII-W.3

Horst, van der

Evert Frankes (1845-1935) VI-F.1; Franke Everts (?-?) VI-F.1

Hospes

Eeltje Roels (1817-1903) V-A.10; Roel Jacobs (?-?) V-A.10

Houten, van

Antje Roels (?-?) VIII-AA; Janke Roels (?-?) VIII-T

Houwman

Evert Josephs (1838-1918) VI-B.3

Huisman

Grietje (?-?) VII-D.3

Huitema

Homme Jans (?-?) VII-S.1; Lamkje (1872-?) VII-S.1

Huizinga

Aaltje Jans (1787-1860) V-D; Freerk (1876-1951) VII-S.5; Jan Klases (?-1812) V-D; Minne (?-?) VII-S.5

Hylkema

Lieuwe (1856-?) VII-P.3

Jager

Atze Harmens (?-?) VII-V; Jitske Atzes (1842-1903) VII-V

Jansen

Adriana Maria (?-?) VII-M

Jaspers

Albertje Jannes (?-?) VI-F.2

Jong, de

Aaltje (1858-1877) VI-N.8; Aaltje (1862-?) VII-W.2; Aaltje (1885-?) VIII-Y.1; Aaltje (1907-?) VIII-Z.1; Aaltje Hanzes (1838-?) VI-N.6; Aaltje Jans (1815-1870) V-E.6; Alle (1876-?) VII-W.7; Alle (1905-?) VIII-Y.9; Alle Hendriks (1835-?) VI-O.2; Anne (1883-?) VII-X.6; Anne (1885-?) VII-X.7; Anne (1894-?) VII-X.10; Anne Ydes (1884-1905) VIII-W.2; Annegien (1910-1969) VIII-Q.2; Annigje (1870-?) VII-W.5; Annigje (1915-2002) VIII-AB.5; Antje (1865-?) VII-W.3; Antje (1888-?) VII-X.8; Antje (1906-?) VIII-AB.1; Antje Hanses (1798-?) V-F.2; Antje Jeens (1778-1829) V-C; Antje Willems (1805-?) V-G.3; Ate (1911-?) VIII-T.4; Atje Piers (1875-1875) VII-V.6; Atze (1879-1907) VII-V.9; Atze Piers (1876-1877) VII-V.7; Aukje (1924-1998) IX-F.1; Aukjen Jans (1823-1827) VI-C.1; Barteld (1891-1978) IX-F; Bauke Hanzes (1844-1927) VII-Z; Binne (1910-1976) VIII-C.3; Cornelia (1917-1923) VIII-AB.6; de Jong (1874-?) VII-P.9; de Jong (1880-?) VII-Y.5; de Jong (1906-?) VIII-AA.1; Doetje (1889-?) VIII-V.4; Douwe Cornelis (1885-1967) VII-N.2; Eiske (1862-1904) VII-P.3; Eltje (1943-1944) IX-G.1; Fardouw (1898-?) VIII-G.2; Femke (1833-1902) VI-D.2; Folkert Willems (1803-?) V-G.2; Freerk (1843-1865) VI-L.2; Froukje (1905-?) VIII-B.7; Gaitske (1851-1911) VI-Q.4; Geert (1856-1857) VII-T.3; Geert Luitzens (?-1824) VI-D; Geertje Bonnes (1806-?) VII-Z; Geertje (1878-1961) VII-Z.2; Geertje (1915-?) VIII-Z.5; Geertje Klazes (1807-1874) V-H.2; Geertje Piers (1868-1950) VII-V.2; Geeske (1840-1907) VI-K.6; Geeske (1870-1891) VII-P.7; Gjalt Jans (1806-1850) VI-L; Grietje (1837-1921) VI-K.5; Grietje (1886-?) VII-S.6; Grietje Ottes (1864-1937) VII-P.4; Hans (1866-1871) VII-P.5; Hans (1873-?) VII-X.1; Hans (1875-1933) VIII-Q; Hans (1876-1955) VIII-AB; Hans (1876-1938) VIII-AC; Hans (1886-?) VIII-V.2; Hans (1889-1962) VIII-Y.3; Hans (1911-?) VIII-Z.3; Hans Hanses (1803-1876) VI-N; Hans Hanses (1824-1881) VII-T; Hans Hendriks (1832-1915) VII-W; Hans Hendriks (1864-1944) VIII-X; Hans Jans (1790-1841) VI-K; Hans Klazes (1809-1868) VI-Q; Hans Piers (1870-1872) VII-V.3; Hans Piers (1872-1940) VII-V.4; Hans Willems (1808-1869) VI-P; Hanske (1872-1945) VII-P.8; Harm (1880-1967) VIII-Z; Harmke (1884-1886) VII-Z.5; Harmke (1886-1888) VII-Z.6; Haye Wiegers (1799-1867) V-F.1; Hendrik (1860-1943) VIII-Y; Hendrik (1860-1923) VIII-P; Hendrik (1888-?) VIII-V.3; Hendrik Hanses (1806-?) VI-O; Hendrik Hanzes (1826-?) VII-U; Hendrik Ydes (1882-1951) VIII-W.1; Hendrikje (1868-1937) VII-P.6; Hiltje (1852-?) VII-T.2; Hiltje Hendriks (1862-1939) VII-U.2; Hiltje Piers (1867-1950) VII-V.1; Jacob (1850-?) VIII-V; Jacob (1880-?) VII-X.5; Jan (?-?) VII-K.3; Jan (1825-1870) VI-K.1; Jan (1838-?) VII-R; Jan (1866-1955) VIII-G; Jan (1875-?) VIII-U; Jan (1877-?) VII-X.3; Jan (1891-?) VII-X.8; Jan (1893-?) VIII-S.1; Jan Hanses (1764-1825) V-E; Jan Hanzes (1835-?) VI-N.5; Jan Tjalles (1800-1824) VI-C; Janke (1894-1993) VIII-E; Janke (1909-?) VIII-T.1; Janke (1910-?) VIII-T.2; Jantje (1872-?) VII-S.2; Jantje (1879-1958) VII-X.4; Jantje (1880-1977) VII-S.5; Jantje (1913-?) VIII-Z.4; Jeen Arends (?-?) V-H.4; Jeen (1833-1905) VII-Q; Jeen Theunis (?-?) V-C; Jelmer Kornelis (?-?) VII-X.8; Jeltje (1882-1952) VII-Z.4; Jeltje (1891-?) VIII-V.5; Jeltje (1896-?) VIII-Y.5; Jeltje (1902-1989) VIII-Y.8; Jeltje (1921-?) VIII-Z.6; Jeltje (1929-1930) VIII-AB.8; Jeltje Geerts (1807-1876) VI-D; Jeltje Klazes (1873-1954) VII-Y.1; Jeltje Tjalles (1863-1943) VII-E.3; Jitske (1894-?) VII-K.3; Jitske (1921-?) VIII-AB.7; Jochum (1862-?) VII-W.2; Jouke (1908-1975) VIII-Z.2; Keimpe (1900-1949) VIII-X.1; Klaas (1888-1963) VIII-AE; Klaas (1907-?) VIII-AB.2; Klaas Hanzes (1778-1822) V-H; Klaas Hanzes (1840-1909) VII-Y; Koop (1900-?) VIII-S.2; Kornelis (1861-?) VIII-F; Kornelis Jeens (1811-1851) V-H.4; Korneliske (1878-1959) VII-Y.4; Lammert (1912-1989) IX-G; Lieuwe Romkes (?-?) VII-C.2; Lijsbeth Hendriks (1843-?) VI-O.4; Loltje (1913-1990) VIII-AB.4; Lykele (1827-1899) VI-K.2; Lykele (1879-1908) VIII-R; Martha (1859-1927) VII-T.4; Minke (1900-?) VIII-G.3; Minke (1907-?) VIII-F.1; Minte (?-?) VIII-T.4; Mintje (1878-1878) VII-V.8; Mintje (1885-?) VII-V.10; Mintje Hanzes (1832-?) VI-N.4; Mintje Piers (1874-1877) VII-V.5; N.N. (1868-?) VII-W.4; N.N. (1895-?) VIII-W.6; N.N. (1912-?) VIII-U.1; Neltje Hendriks (1853-?) VI-O.5; Otte (1907-1927) VIII-Q.1; Otte Hanzes (1830-1904) VII-P; Pier Hanzes (1829-?) VI-N.3; Pier Hanzes (1843-1887) VII-V; Pieter (?-?) VIII-B.7, VIII-E.1; Pieter Herman (1890-?) VIII-W.5; Pietje (1882-?) VIII-V.1; Rinskje (1892-?) VII-X.9; Rinskjen Hanzes (1841-1881) VI-Q.2; Roel Willems (1841-1893) VII-S; Roelof (1912-?) VIII-T.3; Romke (1884-1958) VII-C.2; Romkje (1902-1971) VIII-X.2; Romkje Sjieuwke (1886-1969) VIII-W.3; Sietske (1886-1961) VIII-Y.2; Sietske Hanzes (1770-1827) IV-B.4; Sjieuwke Hiltje (1888-?) VIII-W.4; Sjoerd (1890-?) VIII-Y.4; Sjoerdje Jans (1817-1857) V-E.7; Sytske (1888-?) VIII-P.1; Sytske (1908-?) VIII-R.2; Sytze (1875-?) VII-X.2; Tamme (1860-?) VII-E.1; Tamme Tjalle (1912-?) VIII-F.2; Tamme Tjalles (1803-1876) VI-D; Tettje (1836-?) VI-M.1; Thijs Pieters (1917-1983) VIII-E.1; Tietze Johannes (?-?) VI-K.5; Tinus (1844-1925) VI-M.4; Tjalle Tamme (1897-1963) VIII-G.1; Tjalle Tammes (1830-?) VII-E; Tjeerd (1874-1966) VIII-AA; Tjipkjen (1859-1920) VII-P.1; Tjipkjen (1869-1944) VII-Q.1; Tjitske Klaassens (1811-1866) V-H.4; Tjitze Hendriks (1839-?) VI-O.3; Trijntje (1840-?) VI-L.1; Trijntje (1847-?) VI-M.5; Trijntje (1907-1989) VIII-R.1; Trijntje (1915-?) VIII-T.4; Trijntje Hanses (1797-1880) V-F.1; Trijntje Jans (1792-1865) V-E.2; Trijntje Klazes (1805-1866) V-H.1; Trijntje Willems (1800-?) V-G.1; Uilke Tietzes (1833-1891) VI-K.5; Wieger Roels (?-?) V-F.1; Wietske Jans (1799-1875) V-E.3; Willem (1866-1938) VIII-S; Willem (1870-1954) VII-S.1; Willem (1873-?) VII-W.6; Willem (1898-1900) VIII-Y.6; Willem (1900-?) VIII-Y.7; Willem Hanses (1774-1827) V-G; Willem Hanzes (1843-?) VII-X; Willem Jans (1812-1885) VI-M; Willemke (1910-?) VIII-AB.3; Wytze (1873-?) VIII-T; Yde Hendriks (1858-1942) VIII-W

Jongsma

Hendrik (?-?) VIII-AB.4; Hendrik (1913-1972) VIII-AB.4; Tyttje Paulus (1793-1885) VI-F

Jongstra

Jan Jans (?-?) VII-P.4; Sipke Jans (1862-1945) VII-P.4

Jonker

Anne (?-?) VII-B.5, VII-B.6; Iebele (1889-1972) VII-B.6; Ykje (1883-1943) VII-B.5

Jonkman

Fedde Hendriks (1817-1851) V-A.11; Hendrik Jans (1783-1863) V-A.11

Jousma

Lutske (1896-1989) VIII-G.1; Tjerk (?-?) VIII-G.1

Kaaij, van der

Johanna Petronella (1867-?) VII-N.6

Kammen, van

Saakje (?-?) VIII-N.1

Kamp, van der

Wesseltje (?-?) VIII-Y.8

Keidel

Geeske Jacobs (1813-1905) VI-F; Johan Jakob Karel (1795-1844) VI-F

Keizer

Barbara Gerrits (?-?) VII-Z.8

Kelder

Vrouwkje Jelles (1807-1884) VII-A; Wiebigje (1835-1917) VII-A

Kersma

Aukje Jacobs (?-?) VII-W.6

Kingma

Harrit (1896-1986) VIII-A.4; Marten (?-?) VIII-A.4

Klaassen

Harm (1885-1971) VII-I.6

Kleefstra

Klara (?-?) VIII-D.1, VIII-D.7

Kleinrensink

Albertus (?-?) VII-I.1

Kleizen

Roelofjen (?-?) VI-I

Klooster

Alexander John. (1887-1966) VII-Z.8; Anna (?-?) VIII-AC.4; Annie (1889-1974) VIII-AE; Grietje E. (1884-1939) VIII-AE.4; Jacob Sanders (?-?) VII-Z.8

Kloosterhuis

Korneliske Willems (?-?) VI-B.4

Koenen

Jantje (?-?) VIII-A.2

Koerten

Bouwe (?-?) VIII-AB.1; Fopke (1899-1964) VIII-AB.1

Kolk

Janna Lammerts (1836-?) VI-O.2; Lammert Wiebes (?-?) VI-O.2

Kooij

Zijtje Koops (?-?) VII-C.6

Kooistra

Antje Sierds (?-?) VII-Q

Koopman

Jantje Willems (1821-?) VI-P; Willem (?-?) VI-P

Koopmans

Ede (?-?) VIII-AB.2; Jetske (1908-?) VIII-AB.2

Koops

Eltje (?-?) IX-G

Koorde, van der

Carel Andries (1888-1961) VII-G.1; Cornelis Pieter (?-?) VII-G.1

Kooy

Sijtje (?-?) VII-D.2, VII-D.8

Koster

Maaike (1842-?) VI-N.4; Tamme Sjoerds (?-?) VI-N.4

Kraal

Pieter Gerrit (1856-1912) VIII-J; Pieternella Gerardina (1886-1967) VIII-J

Kraamer

Jacoba Johanna (1889-1965) VII-H; Karel Johannes (?-?) VII-H

Kreger

Dirk Christiaan (?-?) VII-L.1; Wopke (1883-?) VII-L.1

Kroes

Margje Hendriks (1842-1913) VIII-B

Kuipers

Jantje (1896-?) VII-X.10; Klaas (?-?) VII-X.10; Lammigje Lucy (?-?) VIII-AD.4

Kuperus

Froukje Goffes (1867-1944) VIII-Y; Goffe Martens (?-?) VIII-Y.2, VIII-Y; Marten (1876-?) VIII-Y.2

Laan, van der

Jeltje Sytzes (?-?) VIII-Y.2, VIII-Y; Sietske Bouwes (?-?) VIII-Y

Lageveen

Jeen Ates (1769-1844) VI-K; Tjipkjen Jeens (1804-1869) VI-K

Lamers

Carolina Christina (1866-?) VI-E.1; Jacoba Johanna Christina (1839-1899) VI-E; Johanna Hendrica (1874-1925) VI-E.2

Lammers

Willem (1875-?) VII-I.2

Landmeter

Wytske Freerks (1785-1862) VI-J

Langford

Earline Bobbette (?-?) XI-E

Lantinga

Idske Freerks (?-?) VI-N.4

Laversma

Antje Minnes (?-?) VII-T.2

Leemburg

Gatske (1854-1937) VII-D

Leertouwer

Fetje Uilkes (?-?) VI-K.5

Leffering

Martje Aizes (?-?) VIII-U

Lei, van der

Hendrik Tjizes (1803-1835) V-A.3; Tjisse Nicolaas (?-?) V-A.3; Trijntje Wytzes (1842-1905) VII-S; Wietze Wilts (?-?) VII-S

Lijbering

Petronella Clara (1860-1922) VII-J; Willem (?-?) VII-J

Loo, van

Pieter (?-?) IX-A

Lovink

Dersken (?-?) VII-V.9

Maat

Geertje (1877-?) VII-W.7; Jouke (?-?) VII-W.7; Saakje (1882-1917) VIII-Z

Manen, van

Sjoerdtje Franzes (?-?) VII-R

Mantje

Hylkjen Hendriks (?-1814) IV-A.5

Martens

Anne Harmens (?-?) VIII-W; Sjieuwke Annes (1861-1935) VIII-W; Sjieuwke (1861-1935) VIII-W

Mast

Roelof (1903-?) VIII-A.6; Ruurd (1880-1917) VIII-A.6

Medema

Jacob Pieters (?-?) VI-B.4; Menno (1840-1925) VI-B.4

Meer, van der

Eelkje (1902-1968) VIII-X.1; Symen Sytzes (?-?) VIII-X.1

Meester

Folkertina (1902-?) VIII-Y.7; Jacob (1886-?) VII-D.4; Marten (?-?) VII-D.4; Tjitske (?-?) VIII-Y.7

Meetsma

Eisje Tjidsgers (?-?) VII-P

Mei, van der

Jan Durks (?-?) VIII-R; Kornelia (1874-1924) VIII-R

Meibos(ch)

Hendrikjen Hessels (1803-1885) V-C

Meibosch

Hessel Jans (1756-1817) V-C

Meindersma

Cornelia Maria (1920-?) VIII-O.2; Jan (?-?) VIII-O.2

Mengelder

Bernardus Jan (1884-?) VIII-W.3; Jannes (?-?) VIII-W.3

Meulen, van der

Hiltje Sjerps (1801-1856) VI-N; Hotze Keimpes (1862-?) VII-U.2; Keimpe Hotzess (?-?) VII-U.2; Sjerp Hartmans (?-?) VI-N

Middendorp

Dirk (1908-?) VIII-AB.3; Jan (?-?) VIII-AB.3

Mierlo, van

Grada Johanna (1881-?) VII-F; N.N. (?-?) VII-F

Mol

Gerda Willemina (1925-2014) X-A; Willem (1895-?) X-A

Molen, van der

Akke Sibbes (?-?) VI-B.3; Eldert (1901-1970) VIII-A.5

Muijs

Aaltje (1860-1931) VIII-J

Muller

Eltje (?-?) VIII-W.5

Müür, van der

Jelle Klazes (1796-1857) V-A.3

Nauta

Hendrikje Elias (?-?) VII-L

Nederlof

Maaike (?-?) VII-I.9

Nijmeyer

Hendrikje Kiers (1841-?) VI-O.3; Kier Barteles (?-?) VI-O.3

Noppen, van

Cornelia Sia (1854-1969) VIII-L

Nuijs

Johanna Hendrika (?-?) VII-V.4

Oenema

Bartele Klazes (1856-1917) IX-B; Elisabeth (1886-1946) IX-B

Onnes

Heika (?-?) VII-J.3

Oosterbaan

Antje Douwes (1811-1906) V-A.9; Douwe Jans (1783-1839) V-A.9

Oosterdijk

Hiltje Jans (1862-?) VIII-A; Iebeltje (?-?) VIII-Y.9; Jantje (1862-1929) VIII-A

Oosterhof

Annigje (1883-?) VII-D.1; Hendrik (?-?) VII-D.1

Oosterloo

Antje Lammerts (1878-1942) VIII-Q; Lammert Lefferts (?-?) VIII-Q

Oosterwoud

Dieuwke Hotzes (?-?) V-G.1

Os, van

Adriana (?-?) VII-I.8

Osinga

Berend Louwes (?-?) VI-B.2; Frans Berends (1839-1913) VI-B.2

Oude, de

Geertje (1875-1970) IX-A

Penning

Antonij Geertruidus (?-?) VII-J.2; Maarten Jacobus (1892-?) VII-J.2

Peters

Johanna (1856-1908) VII-V.4; Johannes Bernardus (?-?) VII-V.4

Petersen

Jacoba Adriana (?-?) VII-G.1, VII-H

Petter

Gratus (1898-1982) VIII-AC.1; John (1861-1943) VIII-AC.1

Piersma

Liebrig (1894-?) VIII-W.1; Sietze (?-?) VIII-W.1

Planting

Pieter Boukes (?-?) V-H.4; Pieter Pieters (1807-1846) V-H.4

Plantinga

Anne Wiebes (?-?) VIII-U; Hendrikje (1881-1963) VIII-U

Plekker

Sijbrig Stephanus (1769-1813) V-A.6, VI-A

Popma

Akke (?-?) VII-X.10; Rinske Hendriks (?-?) VI-G.4

Post

Berend Jans (1790-1858) V-F.1; Jan Berends (?-?) V-F.1

Postma

Jan (1881-1911) IX-B; Sijke (?-?) VIII-AB.5; Trijntje Annes (?-?) VI-M.5

Pronk

Geertje (1906-1999) IX-A; Hendrik (1876-1960) IX-A

Reinders

Beno (?-?) VII-J.3; Eiltje (1899-?) VII-J.3

Reyenga

Afke (?-?) VIII-AB.2

Riemersma

Sytse (?-?) VII-D.6

Rijkmans

Margot (?-?) VII-J.1

Rijpma

Wytske (?-?) VIII-G.1

Rijpstra

Freerk Johannes (1785-?) VI-L; Trijntje Freerks (1807-?) VI-L

Rikken

Johanna (?-?) VII-G

Roelofsen

Jantje (?-?) VII-V.10, VII-V.4

Roesch

Marvin Christian (1915-1992) VIII-AE.1

Roosen, van

Andries Sjoerds (?-?) VII-K

Roskamp

Antje Jans (1863-?) IX-B

Rozen, van

Rinske (1862-1940) VII-K

Rubingh

Charles (1912-1939) VIII-AC.3; Henrietta (1915-?) IX-H

Ruis

Geneva M. (1918-1996) VIII-AD.5

Ruiter

Jan (?-?) VIII-C.1; Roelfien (?-?) VIII-C.1

Rypkema

Jeltje Pieters (?-?) VIII-X.2

Schaaf, van der

Otte Girbes (1783-1855) V-E.2

Schaap

Johannes Wiegers (1834-?) VI-F.2; Wiecher Jans (?-?) VI-F.2

Scheltens

Roelfien (?-?) VIII-C.1

Schippers

Harmen Jans (?-?) X-C; Maaike (1925-2015) X-C

Schneider

Johanna (?-?) VIII-G.3

Schokker

Blijke (1916-?) VIII-Z.3

Scholtinga

Brugt Hendriks (1747-1809) V-A.1; Hendrik Brugts (1796-1855) V-A.1

Schram

Eibert (?-?) VIII-Y.8; Johannes (1901-1964) VIII-Y.8

Schuilenburg

Cornelia (?-?) VII-I.4

Seyen, van

Hendrik Sytzes (?-?) VII-P; Sytske Hendriks (1839-1920) VII-P

Shooks

Walter (1911-1996) VIII-AD.7

Siebenga

Hendrik Andries (?-?) VIII-H; Roelofje (1891-1972) VIII-H

Sietzema

Kerst (?-?) VIII-Y.1; Sietze (1884-?) VIII-Y.1

Sikma

Eelke Sijes (?-?) VII-U

Sipma, van

Jelte Sipkes (?-?) VII-T.2; Sipke Jeltes (1851-1926) VII-T.2

Sipsma

Jacob Johannes (?-?) VII-T; Jeltje Jacobs (1819-1895) VII-T

Slik, van der

Teuntje (?-?) VII-Z.9

Slottje

Teetske Gerbens (?-?) VII-D.7

Sluis, van der

Arend Wytzes (?-?) VII-E.3; Luitzen Arends (1859-?) VII-E.3

Smid

Afke (1908-?) VIII-D.1; Ane (?-?) VIII-D.1, VIII-D.7; Hotze (1907-?) VIII-D.7; Roelofke (1865-1930) VIII-AA; Sipke Hendriks (?-?) VIII-AA

Smink

Harmke (1876-1953) VIII-B.7

Soeten

Klaas Jans (1813-?) VII-B; Trijntje Klazes (1847-1914) VII-B

Somer

Johanna Jacoba (1827-1910) VI-I; Roelof (?-?) VI-I

Speerstra

Neeltje (?-?) VI-B.3

Spiekholt

Alle Andries (?-?) VI-O; Antje Alles (1809-1887) VI-O

Spork

Maria Everdina (?-?) VIII-W.3

Sprick

Effie (?-?) VIII-AD

Spronsen, van

Antonius Arie (1886-1965) IX-A

Staphorst

Jebbigje (1875-1935) VIII-AA; Koene (?-?) VIII-AA

Stelma

Hate Folkerts (?-?) VI-H; Jantje Hates (1822-1869) VI-H

Steunebrink

Annegien Riekend (?-?) VIII-Q

Stijger

Klasina (?-?) VII-N.4

Stoevelaar

Hendrika (1868-1947) VIII-AC.1

Stoker

Aukjen Jans (?-?) VII-E; Jan Jans (1752-1825) V-A; Rinske Jans (1779-1850) V-A; Sijpkjen Geerts (1842-1877) VI-Q.4

Stokhorst

Gezina Aleida (?-?) VI-G.5

Stuiver

Grietje Jacobs (?-?) VII-D.4

Switters

Gerben (1853-1932) VIII-B.4; Weijert (1899-1976) VIII-B.4

Sybrandy

Jeltje Hendriks (1781-1832) VI-L

Taconis

Dirk Sipkes (?-?) VII-W.6; Pietertje (1876-?) VII-W.6

Talens

Henderika (?-?) VIII-O.1

Talman

Geertje Johannes (?-?) VII-V

Tasma

Minke Luitzens (?-?) VII-K

Terband

Job (1882-1960) VIII-B.11; Siebe (1912-1992) VIII-B.11

Termeulen

Everdina Christina (1890-?) VII-I.8; Hendrik (?-?) VII-I.8

Terpstra

Sjieuwke Sjoerds (?-?) VIII-W

Tiesinga

Andries (?-?) IX-G; Antje (1911-1988) IX-G

Tonkelaar, den

Johannes Gerrit (1862-?) VII-N.6; Pierre Henri (1900-1975) VII-N.6

Tuinman

Hendrik (?-?) VII-V.10, VII-V.4; Jantje (1891-?) VII-V.4; Marinus Cornelis (1886-?) VII-V.10

Valken

Herminus Jacobus Bernardus (1914-1999) VIII-H.1; Karel (?-?) VIII-H.1

VandenBerg

Aaltje (1877-1938) VIII-AD; John (?-?) VIII-AD

Vanderberg

Cornelius (?-?) VIII-AC.4; Jacob K. (1911-2008) VIII-AC.4

VanWijk

Cinthia Joy (?-?) IX-H.6

Veen, van der

Antje (?-?) VIII-AB; Johannes (?-?) VIII-Q.2; Lucas (1907-1987) VIII-Q.2; Rigtje Gerrits (?-?) VIII-X.1

Veenstra

Gaitske (?-?) VII-Y.1; Grietje Jans (?-?) VII-Q.1; Jan (?-?) VIII-T.2; Pieter Wieberens (1815-1893) V-H.2; Roelofke (?-?) VII-S.5; Sjoerd (1910-?) VIII-T.2; Wybren Sakes (?-?) V-H.2

Vegelin

Imkjen (1897-1983) IX-F

Vegt, van der

Anna (?-?) VII-X.8

Velde

Hylkjen Jacobs (?-?) VII-E.3

Velde, van der

Tjitske (1867-1950) VIII-S

Velden, van

Grietje Roels (1806-1878) VI-M; Roel Foppes (1765-1846) VI-M

Velthuizen

Margjen (?-?) VII-S.1

Ven, van der

Dirkje (1840-1921) VII-Z.2

Vilsteren, van

Alberta Johanna (?-?) VIII-H.1

Visser

Jeen (?-?) VIII-G.3; Jurjen (1899-1957) VIII-G.3; Rinze (1900-1979) VIII-X.2; Sjoerd (?-?) VIII-X.2

Vliet, van der

Adriana (?-?) VII-J.2

Vonk

Antje Egberts (?-?) VIII-D

Voorloop

J A (?-?) VIII-J.4

Vos, de

Roelof (1883-1966) VII-I.7

Vries, de

Antje (?-?) VII-D.1; Antje (1870-1948) VIII-B; Arnoldus Jans (?-?) VI-B; Dirk Jelles (1835-1925) VIII-B; Egbert (?-?) VIII-B.5; Geesje (?-?) VIII-F.1; Hendrik (1883-1918) VII-C.4; Hinke Popkes (1830-1896) VI-D.2; Jan Pieters (?-?) VI-G; Janke Syttes (1790-1818) IV-A.5; Jantje (?-?) VII-W.7; Jantje Gerrits (?-?) VII-S; Jantje Jans (1814-1842) VI-G; Kornelis Foppes (?-?) VII-P.8; Margjen Hendriks (?-?) VI-O.2; Pieter Ruurds (1798-?) V-H; Popke Gerrits (?-?) VI-D.2; Romke (?-?) IX-A, VIII-B.2; Romkje (?-?) VII-K.3; Sietze Hendriks (?-?) VII-C.4; Sytte Engberts (1765-1836) IV-A.5; Trijntje Arnoldus (1808-1864) VI-B; Trijntje Gialts (1777-1819) V-E; Wietze (1869-1950) VII-P.8; Willem (?-?) VIII-B.5

Wagen, van der

Abe Jelkes (?-?) VIII-F; Antje (1868-?) VIII-F

Wal, van der

Antje Hendriks (?-?) VII-I; Foeke Pieter (1866-1951) VII-V.1; Hendrikje (1894-?) VII-D.2, VII-D.8; Koop (1887-1972) VII-C.6; Willem (?-?) VII-C.6, VII-D.2, VII-D.8

Walda

Trijntje Tjeerds (?-?) VIII-R

Wall, van de

Geertje (?-?) VI-E.1

Wallinga, van

Folkert Ruurds (1813-1884) V-E.3; Freerk (?-?) VII-O; Pietje Folkerts (1804-1840) VI-C; Ruurd Folkerts (?-?) V-E.3; Trijntje Folkerts (?-?) V-G; Wijke (1860-1952) VII-O

Walstra

Otte Wiebes (?-?) V-A.4; Wiebe Ottes (1800-1871) V-A.4

Wassenaar

Henry H. (1898-1986) VIII-AD.3

Weide, van der

Jan (1904-?) VIII-D.5; Jentje (?-?) VIII-D.5

Weissenbach

Dirkje (1854-1882) VIII-V; Pieter Klazes (?-?) VIII-V

Werf, van der

Dirkje (?-?) VIII-AB.1

Werkman

Jitske (?-?) VIII-G.2

Westerhof

Aaltje Egberts (?-?) VI-H; Pieter (?-?) VIII-O.1; Wiebo Marten (1908-1977) VIII-O.1

Wiegersma

Antje Siezes (1820-1869) VI-N; Korneliske Hayes (?-?) VII-Y; Sies Wiegers (?-?) VI-N

Wiersma

Auke Ruurds (1788-1857) V-G.1; Maaike Sjoerds (?-?) VIII-X; Ruurd Aukes (?-?) V-G.1

Wilde, de

Aaltje Harmens (?-?) VII-W

Willemse

Maria Everdina (?-?) VIII-K

Willson

Vivian (?-?) IX-I

Wolf, van der

Gerrit (?-?) VII-D.3; Jacob (1875-1918) VII-D.3

Woude, van der

Blijke Jans (1812-?) VII-B

Wouden, van

Jikke (1860-1891) VIII-Y; Sjoerd Hendriks (?-?) VIII-Y

Woudsma

Hendrik Ottes (?-?) VIII-F; Minke (1875-?) VIII-F

Wytsma

Trijntje Eeltjes (?-?) V-A.10

Ypma

Doetje Franses (?-?) VIII-V

Zandbergen, van

Ale (?-?) VI-M.1; Machiel (1833-1911) VI-M.1

Zee, van der

Pietertje Theunis (?-?) VIII-V

Zijlstra

Aafke Tjepkes (?-?) V-H.2; Anne Hendriks (1839-1925) VI-M.5; Hendrik Jans (?-?) VI-I.1; Hendrik Roels (?-?) VI-M.5; Jan Hendriks (1849-1893) VI-I.1

Zondervan

Homme (?-?) VIII-D.6; Klaas (1910-?) VIII-D.6

Zwaag, van der

Elisabeth (1886-1977) VIII-O; Geert Lourens (?-?) VIII-O; Geeske (?-?) VIII-Y.1

Zwanenburg

Femke Gooitzens (?-?) V-A.4

Zylstra

Lambert (?-?) VII-Z.9; Nickolas (1884-1973) VII-Z.9

zonder achternaam

Aaltje Alberts (?-?) VI-N; Aaltje Heerkes (1744-1816) V-E; Antje Watzes (?-?) IV-A; Antje Wiebes (1764-1844) V-C; Aukje Jans (?-?) V-B; Aukjen Brugts (1764-1806) V-G, VI-C; Carolina Christina Wichards (?-?) VI-E; Dedje Jans (1782-1872) V-A.11; Femke Annes (?-1818) VI-D; Fokjen Cornelis (?-?) V-H.4; Folkert Walles (1751-1826) V-G, VI-C; Froukjen Edzers (1752-1803) V-A.1; Geertje Oedses (?-?) V-H; Girbe Oebeles (1728-?) V-E.2; Grietje Ottes (1760-?) V-E; Grietje Theunis (?-?) IV-B.2; Hans (1650-?) I; Hans Hanses (1675-1747) II; Hans Hanses (1700-?) II.1; Hans Hanses (1773-1811) V-F; Hans Jans (1735-1808) IV-B; IJke Hijlkes (1757-1832) V-A; Jacob Piers (1762-1816) IV-B.2; Jan Hanses (1701-?) III; Jan Hanses (1764-1825) V-E; Janke Hanzes (?-?) V-E.3; Janke Sijbes (?-?) V-D; Janke Sipkes (?-?) VI-B; Janke Wiebes (1738-1815) IV-A; Jantje Sietzes (1787-?) VI-G; Jitske Rintzes (?-?) V-F.2; Johannes Beenes (?-?) IV-B.4; Klaas Hanzes (1778-1822) V-H; Klaas Jans "de Boer" (1734-1825) IV-A; Klaes Jans (1734-1825) IV-A; Lamert Lamers (?-?) VI-E; Lijsbeth Hinderks (1772-1806) V-F; Lutske Jacobs (1732-?) IV-B.3; Lutske Molles (1740-?) V-E.2; Molle Tammes (1760-1818) IV-B.3; Neltje Sybes (?-?) VI-O; Otte Freerks (?-?) V-E; Otte Gerbens (1783-1855) V-E.2; Otte Girbes (1783-1855) V-E.2; Pier Kornelis (?-?) IV-B.2; Rintske Taekes (?-?) VI-Q; Sietske Hanzes (1770-1827) IV-B.4; Sjoertje Claases (?-?) III; Sjoukjen Jans (?-?) V-G.3; Swopkje Hendriks (?-?) V-A.3; Syts Syttes (1675-?) II; Sytte (?-?) II; Tamme Molles (1726-1819) IV-B.3; Tamme Wytzes (?-?) V-B; Tjalle Tammes (1766-1838) V-B; Trijntje Egberts (?-?) V-H.4; Trijntje Willems (1747-1829) IV-B; Wijbe Yedes (1701-?) IV-A; Willem Steffens (1691-?) IV-B; Willem Hanses (1774-1827) V-G; Wytske Oenes (?-?) V-E; Wytske Tammes (?-?) V-C; Yetske Itskes (?-?) IV-B